گزارش صعود زمستانه به قله دماوند – موسسه فرهنگی و ورزشی هفت خوان البرز

علاوه بر موارد ذکر شده دلایل متعدد دیگری از جمله هنر فلزکاری و ساخت مفرغ و نیز بر ارتباط بین سکاها با مردمان زاگرس و به ویژه لُرستان وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود. یکی از دلایل ادامه حضور سکاها در خاورمیانه، اتحاد پی در پی چریکهای این قوم با دولتهای بومی و در اوضاع آشفته آن روزگاران میدانند چنانچه آشور درمانده از جنگها را یک نیروی تازه نفس سکایی نجات میبخشید.

از این گذشته وی معتقد است که ماناها هنر کاسیها را در لُرستان تکمیل کردند و سکاها در سال ۶۸۰ پیش از میلاد که به ماد آمدند آن را فرا گرفتند. در کشور کنگو در آفریقا شهر مهمی با نام ساکی وجود دارد که باید از نام قوم سکا گرفته شده باشد چرا که قبلاً نیز گفتیم این قوم (سکاها) به آفریقا هم یورش بردهاند تا آنجا که پادشاه مصر را وادار به دادن باج کردند.

شاید از این باشد که در کشور ایتالیا افراد زیادی با نام خانوادگی ساکی زندگی میکنند و افراد مشهوری از این خاندان هم در تاریخ ایتالیا از خود نامی به جا گذاشتهاند. فرهاد به مقابله انها شتافت و در این دستهای از از سربازان یونانی که به اسارت گرفته بود با خود برد اینان به سکاها پیوستند و به وسیله کشتاری که در قشون پارتی کردند با کشتن خود فرهاد انتقام سختی از آنها کشیدند. اسکندر مقدونی نیز چون به رود سیحون به سبب نطق فرستاده سکاییان که با اسکندر برخورد با وجود منع سردارانش از رود مذبور گذشت و سکاها پس از قدری جنگ عقب نشستند و مقدونیان آنان را دنبال کردند و چون خسته شدند بینتیجه بازگشتند.

سکاها از بیاعتنایی آنان آزرده خاطر شدند و به حدود پارت تجاوز کردند تا به غارت بپردازند. را به قرن هشتم و هفتم پیش از میلاد یا حتی دورانهای اخیرتر نسبت میدهد و مینویسد که این چیزها را برای سکاها و کیمریها ساختهاند. این چشمه آب مزارع کشاورزی هر دو روستا را سیراب میکرد و از اهمیت بالایی برخوردار بود.یک روز حاکم روستای بالا کوه تصمیم میگیرد زمین های روستای پایین کوه را به سلطه خود درآورد .جلسهای ترتیب میدهد و همهی مردم روستا را دعوت میکند و به آنها میگوید که این چشمه داخل روستای ما قرار دارد و دلیلی ندارد که ما آب را به صورت مجانی در اختیار روستای پایینکوه قرار دهیم.

یک هفته بعد از اینکه آن پسر خان بالا کوه شد، بزرگان و ریشسفیدان روستایش را جمع کرد و به آنها گفت: چرا ما باید بگذاریم آب چشمهی بالا کوه، به پایین کوه برسد، خدا خواسته و این چشمه بالای روستای ما قرار گرفته. با آنکه بیشتر مفرغهای لُرستان شاید در قرن ماد ساخته شده باشد باز انواع بسیار آن اشیاء و خصوصیات آنها چنان است که بازشناختن «مفرغ لُرستان» از مفرغهای یافته شده در لُرستان یا حتی از «مفرغهای کهن ایران» کاری است دشوار به همین جهت «سالنامه مفصل» گدار که در آن همه مفرغهای یافته شده در لُرستان ثبت شده است شاید بخشی از «شرح مختصر» گیرشمن را در بر گرفته باشد، مگر آنکه بگوییم شرح اخیر تنها مربوط است به مفرغهای سکاها امکانات دیگری هم وجود دارد اما تا وقتی که یک تن به آنجا نرود و این موضوع را در محل درست بررسی نکند نمیتوان داوری کرد.

از این افراد میتوان به آندرا ساکی (۱۶۰۰-۱۶۶۱م) نقاش معروف، آنتونیو ساکی (۱۷۳۴-۱۷۸۶م) آهنگساز و مصنف اپراهای مشهور و آریگو ساکی مربی سابق تیم ملی ایتالیا اشاره کرد. علاوه بر لُرستان که سکاهای آن نام ساکی برخود گرفتهاند برخی اقوام سکایی که در دیگر نقاط جهان زندگی میکنند نام ساکی دارند. در مورد ذوالقرنین اختلاف است اما مفسران جدید از جمله ابوالکلام آزاد و علامه طباطبایی به احتمال زیاد او را منطبق بر کوروش کبیر می دانند. کتاب «کافیت الاصول» او یک کتاب درسی مهم است، و حواشی زیادی بر آن نوشته شده است. اینکه طالبان روز دوشنبه با نمایشهای رسانهای خود را مسلط کامل بر دره پنجشیر نشان دادند، صحت ندارد.

و باز میگوید: من تعدادی از مسائل فقهی و کلامی را که سید آنها را از فخرالدین، فرزند علامه پرسید و جوابهایی که به آن سوالات داده شده را دیدم.پروفسور هانری کربن در مقدمه رصین و وزینش بر جامع الاسرار سید حیدر آملی مینویسد: سید حیدر آملی یکی از بزرگترین متفکران مذهب شیعه است که به سال ۷۲۰ هجری متولد شده.او یکی از ارکان فلسفه و معنویت مذهب تشیع دوازده امامی است.این عالم بزرگ حیدر آملی بخش بزرگ جوانی درخشان خود را در آمل در ایالت طبرستان گذراند.در اثر پیچ و خم زمانه و یورش مغولان نشانهای از آثار قدیمی باقی مانده است.

هم ذخیرهگاه برف که گاه حتی تا ماه دوم بهار باقی میماند و هم منبع آب است. توی ماه رمضون سال 92 خدا رو به عینه تو زندگیم دیدم. همانطور که میدانیم بعد از اقتدار حکومت ماد و توسعه نفوذ آن تا آسیای صغیر و جنوب قفقاز و شمال بین النهرین سکاییان درنیامیخته با بومیان از آسیا دل برکندندو رو به اروپای مرکزی و غربی نهادند. در حالی که یکعده از مجاهدین رو در رو با کمونست های می جنگیدند، پنج فدایی پیشروی کردند، آخرین موشک را فیر کردم. «سکون خا» نامی را دستگیر کردم… در کشتیها گذشتم، به سکاها رسیدم و قسمتی را دستگیر کردم.

دکتر محمد جواد مشکور در کتاب جغرافیای تاریخی ایران باستان در باب هنر سکاها در گنجینههای که در زیویه به دست آمده مینویسد: «قطعاتی از تابوت مسی که همراه این گنجینه بود نشان میدهد که این محل آرامگاه پادشاهی بوده و اشیاء زیرزمینی مانند سینه بند و غلاف مرصع شمشیری و بعضی زیورآلات زنانه و طلاآلات فراوان و سلاحهایی از طلا و نقره و سپرهای نقره و سنجاقهای طلا در آن آرامگاه بدست آمده. نخستین کسی که موفق به خواندن کتیبه بیستون شد، هِنری رالینسون انگلیسی(Rawlinson) بود او در دهه ۱۸۳۰ میلادی و اوایل دهه ۱۸۴۰ به عنوان افسر ارتش هندِ انگلستان، مأمور خدمت در غرب ایران بودو موفق به رمزگشایی از خطوط کتیبه گردید و نخستین ترجمه آن را به دست بعد از رالینسون، افراد دیگری راه او را پی گرفتند و ترجمههای کاملتر و دقیقتری از کتیبه بیستون را بدست اوردند.سخن زیبا از داریوش شاه در مورد این کتیبه تاریخی: “اگر این نبشته یا این پیکرها را ببینی و تباهشان نسازی و تا هنگامی که ترا توانایی است نگاهشان داری، اهورا مزدا ترا دوست باد و دودمان بسیار و زندگیت دراز باد و آنچه کنی آن را به تو اهورامزدا خوب کناد”.بررسیهای باستان شناسان و پژوهشهای تاریخی نشان میدهد که کتیبه بیستون در یک مرحله ایجاد نشده .کوه به علت شرایط جغرافیایی، همیشه از آغاز زندگی بشر تا به امروز مورد توجه بوده و آثاری از هر دوره ای از تاریخ را در خود جای داده است.

در زمان شکوهمند هخامنشیان، طوایفی از اقوام ماد، ایلامی، کاسی، هیرکانیها، عربها، هندیها و بلخبها میزیستهاند و به نوشته هردوت زیر عنوان «وصف لشکریان بومی» با سپاه شاهی نیز با لباس و سلاح ویژه خود به کشور گشایی میرفتند. به هر صورت ساکیها قومی ایرانی بوده که همراه و همپا با بومیان لُرستان میزیستهاند و منشهای مشترک آنها را با هم در منافع مشترک همسو نموده است. در ایران هرآنکسکه زبان مادریاش یکی از زبانهای ایرانی است، تاجیک است.

سرانجام به طایفه و اقوام ایرانی پیوستند. پژوهش در تاریخ کشورهای اروپایی مجال دیگری میطلبد چرا که در بررسیهای که توسط تنی چند از پژوهندگان و قومشناسان صورت گرفته ریشه برخی از اقوام اروپایی همانند بلغارستانیها ازنژاد همین سکاها هستند. طبق نوشتههای هردوت داریوش بزرگ، پس از تسخیر بابل درصدد برآمد سکاها را مجازات کنند. بنا به نوشتههای هردوت تاخت و تاز آنها در ایران ۲۸ سال به طول انجامید و در این مدت سکاها سروران تمام ملل آسیا بودند و از آنها باج میگرفتند. پس از این واقعه پادشاه ماد با سکاها جنگید و چون آنها سرکردهای نداشتند، شکست خوردند و پس از ۲۸ سال مجبور به خروج از کشور ماد شدند.

بعضی تصور میکنند که آشور، چون دید که از طرف کیمریها و مادیها عرصه بر او تنگ شده، سکاها را به یاری طلبید ولی باید حقیقت امر چنین باشد که آمدن سکاها به آسیای غربی دنباله همان نهضت آریایی بوده که از قرون پیش شروع شده بود و آریایان گروه گروه، دسته دسته به ایران و آسیای غربی وارد میشدند. ابن شهر آشوب نقل می کند که: روزی جبرئیل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت: یا رسول الله !

می توان گفت: فلات مثلثی شکل ایران از کوههای البرز در شمال، زاگرس در غرب و جنوب غرب و ارتفاعات مکران در جنوب تشکیل شده و دیواره شرقی فلات را کوهستانهای شرق ایران می سازد. در کوهپایه آن دو شهر قرار دارد، یکی در شرق آن به نام جابلقا و دیگری در غرب آن به نام جابلسا. مراحل تشکیل، حرکت ماگما و تبدیل آن به سنگ در طی دو بخش ژرف توده ای و فعالیت آتشفشانی انجام می شود. از اینجا حدود ۵ کیلومتر راه تا رینه در پیش دارید.برای دسترسی به گوسفند سرا (مسجد صاحب الزمان) هم باید از جاده ای که به موازات جاده هراز، رینه را به پلور متصل میکند به سمت پلور حرکت کنید و پس از حدود ۵ کیلومتر به جاده خاکی میرسید که تابلوی زرد با نوشته “منابع طبیعی دماوند” در ورودی آن دیده میشود.

حرکت سکاها به طرف ایران دقیقاً مشخص نیست به چه دلیل بوده است. فرهاد دوم در زمانی که با آنتیوخوس میجنگید، سکاها را به یاری خود طلبید، ولی آنها زمانی رسیدند که وجودشان ثمری نبخشید بنابراین حقوق وجیرهشان را مطالبه کردند، به آنها جواب دادند که چون دیر رسیدهاند مستحق پاداشی نیستند. ساکیهای سکایی نیز در بستر زمان خود را با زندگی در این دیار سازگار یافته و ماندنی شدند. ایران به سبب این امر هم حاصلخیزی شهرها شمالی، هم خشکی دشتها و شوره زارهای قسمتهای مرکزی و هم سرسبزی شهرهای غربی کشور را تواما دارد. هرودت گوید آنان کیمریها را تعقیب کرده و از این جهت به آسیای غربی درآمدند.

باشندگان این ولایت ازنظر قومی و نژادی عمدتاً مرکب از هزاره و تاجیک اند. ارتفاع این ولایت از سطح دریا در نقاط مختلفش بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ متر در نوسان است. آنان پاسخ دادند که این همه راه آمدهاند و اگر در این جنگ کارآیی نداشتند، فرهاد میتواند در جای دیگر از وجود آنها استفاده کند. در کشور انگلیس نیز نویسندهای مشهور با نام ساکی وجود دارد. در بیشتر کشورهای اروپایی و به ویژه مللی که ازنژاد آریایی هستند با این نام (ساکی) برخورد داریم. با آنکه بیشتر محققان کاسیها را نخستین قومی میدانند که به پرورش اسب پرداختهاند در پارهای از گزارشها هم سکاها را اسب پرور و سوارکار معرفی میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید