کوه قاف، در فرهنگها و باورها

عمر گرچه با استنساخ از روی کتابهای اهل کتاب، با شدت و قاطعیت برخورد میکرد، اما در خصوص مراجعه به اهل کتاب سختگیری نداشت. اطلاق سئن به عقاب و سیمرغ، همسانیهای موجود میان این دو پرنده، یکی پنداشتن مهر و خورشید، شباهت آنها با سیمرغ، جاندار انگاری کوه، رشد آن چون درخت، مرکزیت، حضور عنصر هوم و آب در کنار کوه و درخت در اوستا و نشانه های موجود و مؤید در سایر فرهنگها به خصوص هند، اسباب و علل تغییرمکان آشیانه سیمرغ بوده است.

پس به کیفر ستمی که یهودیان کردند، چیزهای پاکیزهای را که برایشان حلال شده بود، حرام کردیم و برای کافرانشان عذابی دردآور آماده کردهایم؛ ولی راسخانشان در علم و آن مومنانی را که به آنچه بر تو و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان میآورند و همچنین برپا دارندگان نماز و دهندگان زکات و مومنان به خدا و روز واپسین را پاداش بزرگی خواهیم داد. موسي براي گرفتن تورات، مدت چهل روز به کوه طور مي رفت و در غيبت خود هارون را به جانشيني خود انتخاب کرد و سامري از اين غيبت استفاده نمود و قوم موسي را فريفت.

هر کوهنورد برای اخذ اجازه صعود موظف به پرداخت ۶۰۰۰ دلاردرجبهه شمالی و ۱۰۰۰۰ دلار در جنوبی می باشد. هزینه صعود به اورست بین ۴۰۰۰۰ تا یکصد هزار دلار بسته به کیفیت خدمات میباشد. «جبل النور»: کوهي است که غار حرا در آن واقع است و آغاز رسالت رسول خدا (ص) از اين مکان مقدس بود و پيامبر اسلام (ص) سالها قبل از بعثت به اين کوه مي رفتند و با خدا مناجات مي کردند. که مکان پر رمز و رازي است ، روي آورده است. در فرهنگ ادبيات پيش از اسلام ، جايگاه سيمرغ است و بسياري از شاهان نجات بخش و داراي فره ي ايزدي از اين مکان مقدس بيرون آمدند.زال در آنجا پرورش مي يابد و بعدها پس از رشد او به سام الهام مي شود که بايد به البرز برود و پسر را در يابد.کيقباد،سر سلسله ي شاهان کياني، نيز از آنجاست.

چه زمانی باید به تنگه واشی سفر کرد؟ هنگامي که مرحوم حاج آقا حسين قمي در مسير مسافرت به کوهستان تشريف آورده و دو ـ سه روز در منزل آيت الله کوهستاني اقامت فرمودند، معظم له هنگام ورود آن مرجع بزرگ، در مقابل ايشان گاو قرباني کردند و نهايت ادب و فروتني و احترام را نسبت به استاد عالي مقامش ابراز نمودند، تا آن جا که وسايل وضو و تطهير ايشان را خود فراهم مي کرد و هنگام نماز براي ايشان سجاده مي انداخت. ادبیات عرب و معانی بیان ، منطق و معالم را در آن مدرسه به پایان رساند ، بعدا در مدرسه مرحوم آیة العظمی بروجردی (ره) مشغول به ادامه تحصیل شدند و فقه و اصول را شروع کردند، ضمن تحصیل ، تدریس هم داشتند .

3- برای کمله های زیر یک کلمه ی ، هم آهنگ ( هم قافیه ) بنویسید. معاویه قصهگویی را به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاستهای خود و توجیه عوامل الناس در خدمت خویش گرفت. دسیوس آنها را به زندان انداخت و یک شب زمان داد تا در باور خویش بازنگری کنند و از مسیحیت دست بکشند. به معنای «پیروزی بر خدا»؛ این واژه مرکب است از «اسراء» به معنای پیروزی و چیره شدن و «ئیل» به معنای قدرت تام و تمام که لقب خداست، سرمنشاء این وجه تسمیه، افسانهایست که میگوید: حضرت یعقوب تمام یک شب با خدا کشتی گرفت؛ در پایان و هنگام صبح بر خدا چیره شد.

خلاصه آن به نقل از تفسیر قمی چنین است: «امام باقر (ع) -معاذالله- فرمودند: همانا ملائکه هر روز و هر شب از آسمان به زمین میآمدند و اعمال اهل زمین را از جن و انس ثبت میکردند و به آسمان میبردند اهل آسمان از دیدن معاصی زمینیان به فریاد آمده، لب به اعتراض گشوده و به پروردگار عرض کردند: پروردگار! معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت علم و سواد از منظر الهی گفت: پیامبران در جهت آگاهسازی و مشخص کردن مسیر هدایت الهی نیاز به آگاه کردن مردم دارند و آگاهسازی و مطلع کردن مردم با بیسوادی و کمسوادی امکانپذیر نیست.

ابن خلدون میگوید: «چون اقوام عرب، اهل کتاب و دانش نبودند و صحراگردی و بیسوادی بر ایشان غلبه داشت و هنگامی که نسبت به شناخت آنچه نفوس بشری به اطلاع از آنها مایل است، همچون علل حوادث و ابتدای آفرینش و اسباب و علل هستی، مشتاق میشدند، درباره این امور از اهل کتاب که پیش از ایشان بودند، سؤال میکردند و از آنها بهره میجستند، آنها یهودیان پیرو تورات و بعد از آنان مسیحیان بودند.

کوه قاف به زعم قدما، سراسر خشکي هاي زمين را فرا گرفته است. کوهي افسانه اي که نام آن در قرآن آمده و مفسران آن را کوهي مي دانند محيط بر زمين و گويند از زير جد سبز است و سبزي آسمان از رنگ اوست و آن اصل و اساس همه کوههاي زمين است و بعضي گفته اند فاصله ي اين کوه تا آسمان به مقدار قامت آدمي است. اگر به دنبال تفرجگاهی زیبا در دامنه های زاگرس هستید حتما باید سری به منطقه بلوران درب گنبد، در نزدیکی شهر کوهدشت بزنید. اگر گروپی ازپسران دریک نقطه ی کوه نشسته به خواندن سنگردی آغازکنند و درنقطه ی دیگر گروپی از زنها و دخترها باشد، ایشان هم به خواندن سنگردی پرداخته و به مسابقه می نشینند و هردو طرف کوشش می نمایند تا شرین ترین آواز خویش را ذریعه ی خواندن سنگردی به گوش معشوقه و یا نامزد خویش که درجمع این دو گروپ بوده باشد، برسانند.

این دو دوست همیشه بر سر همین موضوع با هم اختلاف داشتند و اگر مهربانی و خوش اخلاقی محمد نبود، دوستی آنها ادامه پیدا نمیکرد. ایشان از فرهنگ یهود به حد وسیعی مطلع بودند و در بین مسلمانان نیز جایگاه قابل ملاحظه و ویژهای داشتند از طرفی هم قرآن کریم در بیان قصص انبیا مشترکات زیادی با تورات و انجیل دارد. خداوند که دوست داشت به ملائکه نشان بدهد که چه چیزی باعث شده است اینان به معاصی کشیده شوند به ملائکه فرمود: دو تن از بهترینهای خود را برگزینید تا آنها را آزمایش کنیم و به زمین بفرستیم.

ملائکه دو تن را که بیشترین عیبجویی را نسبت به فرزندان آدم داشتند به نامهای «هاروت» و «ماروت» انتخاب نمودند. وجود حدود ۱۰۷۶ غار، فقط در اطراف شهر آنی (شهر باستانی) حاکی از وضعیت مناسب زندگی انسانهای غارنشین در آن دوران در منطقهٔ بلندیهای ارمنستان است.از دوران زیست (همو سپینس)ها آثاری باقی مانده که قدمت آنها در بلندیهای ارمنستان به دوازده هزار سال، پیش از میلاد باز میگردد.پیدایش، اسکان و رشد انسانهای اولیه مستقیماً در گرو محیط زیست مناسب بوده است. برای مثال قلعهای در نزدیکی کوه صفه و در دامنه واقع شده که بر اساس شکل معماری آن، میتوان گفت که قدمت قلعه به زمان ساسانیان باز میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید