کتاب کار زبان دهم با جواب – تدریس کامل درس2 کتاب کار زبان پایه دهم

انبار باحالی داریم تقریبا 5 میلیارد صخره در آن زمان ، از مرکز تاریکی ، ضخیمی ایجاد کرد ، به نام دیسک خواب اولیه. زمین چهار و نیم میلیارد سال قدمت دارد. این لکه که هم اندازه کره زمین است، از بسیاری جهات شبیه لکه سرخ مشتری است، با این فرق که بیشتر از لکه سرخ در اندازه و شکل آن تغییر به وجود میآید. هم چنین برخی از این سنت ها در گذر زمان تغییر می کنند مثلا مردهای آمریکایی انگشتر ازدواج را در انگشت حلقه ی دست چپ می اندازند ولی مردی که در یک کلیسای ارتدوکس شرقی ازدواج می کند باید این سنت را کنار بگذارد.

کجی محور مریخ بین 15 درجه تا 35 درجه (امروزه 25 درجه) تغییر می کند و این تغییر عمدتا ناشی از اثر گرانشی مشتری است. این سیاره تنها ابـَرزمین شناخته شده و سیاره فراخورشیدی است (جهان هایی با جرمی بین زمین و نپتون) که وجود اتمسفر در آن به تایید رسیده است. در یهودیت، در روزهای پنجشنبه کتاب تورات در مجالس عمومی قرائت میشود و اوراد و اذکار مخصوصی نیز در آن وارد شده است و این مورد تنها در صورت وجود مراسمی از قبیل ازدواج و … اما در این حین راهزنان پول Ryhs را دزدیده و مشخص میشود که کلید نیز تقلبی است.

مدار این سیاره بیضی شکل است و با فاصله اندکی (به طور متوسط 9/57 میلیون کیلومتر) از خورشید و از روی زمین این سیاره در اطراف خورشید دیده می شود. سیاره مریخ از خیلی جهات شبیه به سیاره زمین میباشد و روزهایش کمی روزهای سیاره زمین طولانیتر میباشد. جغرافىدان ناگهان به هیجان در آمد و گفت: -راستى تو دارى از راه دورى مىآیى! تو چه فایدهاى به حال ستارهها دارى؟ تاجرپیشه بى درنگ با اَخم و تَخم پرسید: -این ستارهها مال کىاند؟ تاجرپیشه دهن باز کرد که جوابى بدهد اما چیزى پیدا نکرد. شاید به خاطر این که دست کم این یکى به چیزى جز خودش مشغول است.

انسان موجودی اعتبارساز است و بدون مفاهیم اعتباری نمی­تواند زندگی کند. فسفین یک اتم فسفر با سه اتم هیدروژن متصل است که برای انسان مادهای بسیار سمی به شمار میرود. شهریار کوچولو گفت: -پس من یک بابایى را مىشناسم که کاشف هجوى از آب در مىآید. اصلا از اتاق کارش پا بیرون نمىگذارد بلکه کاشفها را آن تو مىپذیرد ازشان سوالات مىکند و از خاطراتشان یادداشت بر مىدارد و اگر خاطرات یکى از آنها به نظرش جالب آمد دستور مىدهد روى خُلقیات آن کاشف تحقیقاتى صورت بگیرد. به­نظر می­رسد این دستهبندی افزون بر آنکه واجد اشکالاتی صوری است، چنان قوت و صلاحیتی ندارد که ماهیت ایمان را مشخص کند.

فانوسبان گفت: -دستور عوض نشد و بدبختى من هم از همین جاست: سیاره سال به سال گردشش تندتر و تندتر شده اما دستور همان جور به قوت خودش باقى مانده است. بعدش دستور عوض شد؟ دستور است. صبح به خیر! شهریار کوچولو به فانوسبان نگاه کرد و حس کرد این مرد را که تا این حد به دستور وفادار است دوست مىدارد. این تنها کسى بود که من مىتوانستم باش دوست بشوم. اگر فکرى به کلهات بزند که تا آن موقع به سر کسى نزده به اسم خودت ثبتش مىکنى و مىشود مال تو.

خب، حالا تو آنها را تصاحب مىکنى که چى بشود؟ به آنها قول داده شده اگر بتوانند تولیدشان را ۲۰ درصد افزایش دهند، مدت ماموریتشان ۶ ماه کاهش پیدا خواهد کرد و به همین خاطر تلاش میکنند تیتانیوم بیشتری استخراج کنند. کریستالهای غیرهمتراز یا لرزان، سان داگهای رنگارنگ و کشیده را ایجاد میکنند، وقتی نور از میان کریستالها تحت زوایای انحرافی غیرمطلوب تا ۵۰ درجه عبور میکنند دنبالهٔ سان داگ Tail را ایجاد میکنند که دورتر از خورشید امتداد پیدا میکنند. مثلا اگر پاى کشف یک کوه بزرگ در میان بود ازش مىخواهند سنگهاى گندهاى از آن کوه رو کند.

اما شرایط حاکم در آن خبر از یک قل شیطانی میدهد. تير، مداري بيضوي دارد و حرارت آن بسيار متغير است. اما دانشمندان هنوز هم مطمئن نیستند که آیا مریخ واقعاً یک سیارهی مرده است یا زمانی حیات بر روی آن جریان داشته است. آخر من به یک پادشاهى برخوردم که… آخر خیلى کوچک است. آخر تعبیر او از چیزهاى جدى با تعبیر آدمهاى بزرگ فرق مىکرد. چون آدمهاى دائمالخمر همه چیز را دوتا مىبینند. «دانایان مردم را عالم کهین گفتند و مردم رنج و راحت را شناسنده است از زیر پای خویش تا به تارک سر و چون عالم، مردم مهین است از این قیاس، آسمان سر عالم باشد و زمین پای او» (همان،187).

پس مال منند، چون من اول به این فکر افتادم. پس چرا روشنش کردى باز؟ باز گفت: -من یک گل دارم که هر روز آبش مىدهم. بخشی از ماده ی جدا شده را احتمالا” این ستاره همراه خود برد. بخشی دیگر نیز مسلما” به سطح خورشید باز گشت. فانوسش را که روشن مىکند عینهو مثل این است که یک ستارهى دیگر یا یک گل به دنیا مىآورد و خاموشش که مىکند پندارى گل یا ستارهاى را مىخواباند. حال آیا ممکن نیست کسی به یک گزاره خردستیز ایمان داشته باشد؟ فانوسبان گفت: -چیز سر در آوردنىیى توش نیست که. شهریار کوچولو گفت: -محشر است.

سرگرمى زیبایى است و چیزى که زیبا باشد بى گفتوگو مفید هم هست. شهریار کوچولو از این راز سر در نیاورد که یک جا میان آسمان خدا تو اخترکى که نه خانهاى روش هست نه آدمى، حکمت وجودى یک فانوس و یک فانوسبان چه مىتواند باشد. دست کم کارى که مىکند یک معنایى دارد. زهره هیچ قمر یا مهتابی ندارد، اما دم یا دنبالهای دارد. نه. اما مىتوانم بگذارمشان تو بانک. یعنى این که تعداد ستارههایم را رو یک تکه کاغذ مىنویسم مىگذارم تو کشو درش را قفل مىکنم. در ابتدا، منظومه شمسی ابری از ذرات گاز و غبار بود که در حرکت و تحت تأثیر جرم خود، قرصی را تشکیل دادند که در آن یک ستاره جدید، خورشید و کل منظومه شمسی ما پدید آمد.

در همان زمان، تودههای دیگری از بقایای این سحابی تشکیل شد و آنها شروع به جذب، برخورد و ادغام با یکدیگر کردند. دومین سیاره از خورشید روی آن ، مانند روی زمین ، جو وجود دارد .تنها بر خلاف زمین ما ، از اکسیژن تشکیل نشده است ، اما بیشتر از دی اکسید کربن تشکیل شده است. علاوه بر آن، در قیاس با لایه بردارهای دیگر، الماس اثر لایه برداری طولانی تری بر روی پوست شما دارد. در قرآن و تورات، آفرینش عالم هستی دفعی نبوده است؛ بلکه محتوای آن، محصول شش روز یا شش دوران است.

2- در هر دو کتاب، خداوند خالق اولیّه جهان است و همهچیز را آفریده است و جهان هستی مسبوق به ماده اولیّه نیست؛ البته این مسئله، بهصراحت در دو کتاب اشاره نشده است؛ بلکه این دیدگاه از معنای دو فعل «فطر» (در قرآن) و «بَرَ» (در تورات) استخراج میشود که متضمّن معنای آفرینش از «عدم» است؛ بهگونهایکه از پیش نبوده و نوآوری به همراه دارد. به هر حال، نپتون نه از طریق مشاهده، بلکه از طریق محاسبات ریاضی کشف شد.

راه­حل غزالی برای دسته سوم و چهارم تقریباً یکسان است: در پیش گرفتن طریق ملایمت و مهربانی و استفاده از استدلال و سخنان قانع­کننده. پلوتو از جمله اجرامی بود که این توانایی را نداشت و در دسته بندی مجدد به عنوان سیاره کوتوله طبقهبندی شد. بزرگترین منطقه دایرهای که از گدازه پر شده است، حفرهای است به عرض 1300Km که کالوریس بِیسین (Caloris Basin ) نام دارد. سیاره مشتری (Jupiter) بزرگترین سیاره منظومه شمسی بوده و با فاصله ۷۷۸٫۵ میلیون کیلومتر از خورشید، پنجمین سیاره منظومه است. سه تا آتشفشان دارم که دوتاش فعال است یکیش خاموش. کار جانفرسایى دارم. پیشتر ها معقول بود: صبح خاموشش مىکردم و شب که مىشد روشنش مىکردم.

تنها چیزى که تو زندگى آرزویش را دارم یک چرت خواب است. سال:مدت زمانی که طول می کشد تا یک سیاره یا یک ماه به دور خورشید بچرخد. تا آنجا که ما میدانیم عکس شدن میدان مغناطیسی تاکنون هیچ آسیبی به حیات کره زمین وارد نکرده و احتمالاً این معکوس شدن حداقل تا هزار سال دیگر اتفاق نمیافتد. شهریار کوچولو گفت: -این یکى را دیگر باید بگذارى در کوزه. شهریار کوچولو گفت: -عجب! شهریار کوچولو فکر کرد “جالب است. شهریار کوچولو گفت: -این ها همهاش درست.

دیدگاهتان را بنویسید