چگونه میتوان تفاوت بین سیارات و ستارهها را متوجه شد؟

این گودالها به نام باکرههای وستال، دختران باکرهی پرستندهی وستا، و نیز زنان مشهور رومی نامگذاری شدند. دو کوه کوچک (تپهمانند) بر این سیارک به نامهای قلهی آریچیا (Aricia Tholus؛ به نام یکی از شهرهای قدرتمند امپراتوری روم) و قلهی لوکاریا (Lucaria Tholus؛ به نام جشنی تابستانی در روم باستان) نامگذاری شده است. همچنین چگالی زمین از تمام سیارات دیگر بیشتر است. افزون بر سیارات، در منظومه شمسی اقمار، ستاره های دنباله دار، سیارک ها، خرد سیارات و گرد و غبار و گاز نیز حضور دارند.

این سالها مقارن بود با رویکردی که ستاره شناس سرشناس اماتور، جان دابسون (مبدع استقرار های دابسونی) به ترویج نجوم داشت وی با شعار تلسکوپ خود را همه وقت / همه جا برپا کنید ، گروهی از منجمان را سامان داد که رفته رفته به رصدگران کنارگذر ها معروف شدند. انجمن بینالمللی نجوم (IAU) بر سر این موضوع بحثهایی داشت که آیا درست است از همین واژه برای اشاره به پهنههای عظیمی از متان و اتان مایع بر تیتان، قمر زحل، که در دادههای فضاپیمای کاسینی کشف شدند، نیز اشاره کند یا نه. دهانه گیل (Gale Crater)، که در سال ۲۰۱۲ پس از فرود مریخنورد کنجکاوی (Curiosity) مشهور شد، میزبان شواهد عظیمی از وجود آب در گذشته است.

این کمیته، که به نام کارگروه نامگذاری منظومههای سیارهای معروف شد، تاکنون بیش از 15هزار نام بر اجسام و عوارض گوناگون گذاشته است. گودالهایی با قطر بیش از 60 کیلومتر (که مسلماً حدّی است که اختیاری انتخاب شده) به نام دانشمندان و کاوشگران مرده – بهویژه کسانی که در بررسی مریخ نقش داشتهاند – همچنین به نام نویسندگانی که چیزی بر گنجینهی مکتوب ما دربارهی مریخ افزودهاند، نامگذاری میشوند. ۴ سیاره اول بافتی سنگی، جرم زیاد و قطر کمی دارند و در مقابل ۲ سیاره بعدی غول هایی از جنس گاز و دو سیاره آخر غول هایی از جنس یخ هستند.

در طول یکسال مریخی که تقریبا معادل دو سال زمینی است کلاهک های قطبی آن که یخ هایی از جنس دی اکسیدکربن منجمدند ، در زمستان گسترش می یابند و در تابستان دوباره کوچک می شوند . در سال 1958 کمیتهای مستقل نامهای 128 عارضهی چشمگیر (یعنی عوارضی بسیار روشنتر یا تیرهتر از نواحی اطراف یا عوارض رنگی موسوم به Albedo features) را، که با تلسکوپهای زمینی رصد شده بودند، پیشنهاد داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، اخترشناسان این ماده شیمیایی که با نام دی متیل اتر شناخته می شود و یکی از عناصر سازنده حیات است را در یک صفحه تشکیل دهنده سیارات اطراف ستاره جوان “IRS ۴۸” کشف کردند. در نشست تأسیس انجمن بینالمللی نجوم (IAU) در سال 1919 شرکتکنندگان کمیتهای برای تدوین روشی مشخص برای نامگذاری سیارات و قمرها تشکیل دادند. این بازی میتواند فهم شما را به زبان انگلیسی از سیارات منظومه شمسی افزایش دهد.

او، با اینکه خودش نظریهی خورشیدمرکزی را قبول نداشت، بسیاری از گودالهای برخوردی ماه را به نام دانشمندان ممتاز کپرنیکی – ازجمله گالیله، کپلر، و خود کپرنیک – نام گذاشت. ماریوس، به پیشنهاد یوهان کپلر، این قمرها را به نام چهار معشوقهی زئوس (Zeus)، همتای یونانی ژوپیتر، نامید: یو، اروپا، گانیمد و کالیستو. تلاش گردیده که تنوع محصولاتمان در ایران بی نظیر باشد و مخاطبین این فروشگاه در تامین نیاز خود محتاج به فروشگاههای دیگر نباشند.

آنا د آرماس در این فیلم، یادآور شیمی رابطه آنها در فیلم Knives Out است و صحنه کلوپ شبانه فیلم هم چیزی واقعا عجیب و غریب را در فیلم رقم زده است. قطر این سیاره 49244 کیلومتر است. گودال هنرمند. سرگئی راخمانینُف نوازندهی پیانو، آهنگساز، و رهبر ارکستر روس نام خود را به گودالی چندحلقهای (راست تصویر) به قطر 306 کیلومتر بر سطح عطارد داده است. روی این گوی بزرگِ پوشیده از ابرهایی به رنگِ سبز و آبی است که پدیدآمده از کریستالهای ریزِ گازِ «متان» (Methane) میباشند. جو و اتمسفر سیاره ناهید عمدتاً از دی اکسید کربن تشکیل شده و ابرهایی از قطرات اسید سولفوریک دارد.

جو آن 200 مرتبه از جو زمین رقیق تر است و فشار این جو رقیق حدود پنج میلی بار است(فشار جو زمین بیش از 1000 میلی بار است).هسته سیاره بصورت ترکیبی از آهن وسیلیسیم وجنس جبه نیز از سیلیسیم می باشد. مولکول های فسفین متشکل از اتمهای هیدروژن و فسفر بوده و برای برای اولین بار توسط تلسکوپ جیمز کلرک مکسول در هاوایی شناسایی شده است. جنگل های بارانی با وسعتی برابر 3% سطح کره زمین زیستگته نیمی از گونه های جانوری و 80% از حشرات موجود هستند پس اقلیم آن یکی از پیچیده ترین و رقابتی تریا اقلیم های سطح زمین است .

4- جنگل های بارانی استوایی چگونه بر آب وهوا اثر می گذارند؟ از طرفی در فصول سرد سال ، زاویه تابش خورشید نسبت به زمین بسیار مایل می شود و لذا در چنین مواقعی زمین بیشتر از میزان حرارتی که از سوی خورشید دریافت می کند گرما از دست می دهد ،در نتیجه در دوره های سرد سال پدیده وارونگی هوا شدیدتر و رایج تر است. دنبالهدارها را بهطور سنتی به نام کاشفشان نامگذاری میکنیم درحالیکه کاشفان سیارکها میتوانند نام دیگری را در چارچوب قوانینی مشخص پیشنهاد بدهند. از میان همهی عوارض و اجسام در منظومهی شمسی فقط دنبالهدارها و سیارکها را ممکن است به نام افراد زنده نامگذاری کنیم.

اگر کروموسفر را در یک تلسکوپ قرار دهید ، ممکن است فکر کنید از وقفه های سوزان تعجب می کنید. ۴۲- نام سیاره ای را بنویسید که مدت زمان بیشتری طول می کشد تا یک دور به دور خورشید بچرخد چرا؟ مثلاً قمرهای نپتون (Neptune) را به نام شخصیتهایی از اسطورههای رومی یا یونانی مرتبط با خدای دریاها و اقیانوسهای او نامگذاری کردهایم. البته این خدای خدایان افسانهای معشوقههای متعددی داشته که نامشان الهامبخش نامگذاری قمرهای دیگر هم بوده است. برای افزایش مشارکت جهانی و برای رسیدن به ترکیب درست داوری، عضویت در هر زیرگروه فقط مستلزم دعوتشدن است.

دیدگاهتان را بنویسید