ویژگی عجیب قمر پلوتون زمین شناسان را شوکه کرد + تصاویر

ستارهشناسان گاهی اوقات این مناطق را به شکل غیررسمی به مناطق مجزا تقسیم میکنند. مردم معتقد بودند که زمین در مرکز گیتی ثابت ماندهاست و اجرام آسمانی در آسمان حرکت میکنند. اگر چه یک فیلسوف یونان باستان به نام آریستارخوس ساموسی بر این باور بود که خورشید در مرکز کیهان قرار دارد. در کتکیزم قدیمی که به آن، ”افتتاح نهادهای کل فراماسونها” گفته میشود، نوشتهی کوتاهی وجود دارد که در ۱۷۲۵ در دوبلین منتشر شد؛ جملات عجیب و غیر معمول زیر برگرفته از همین نوشته است: “نخستین واژهات، جاچین و بواز، پاسخ آن است، به مفصل انگشت اشاره چنگ بزن.

تشعشع مادون قرمز خورشید که طول موج کوتاهی دارد از جو سیارات زمین و زهره گذشته، سطح آنها را گرم کرده و بصورت تشعشع مادون قرمزی که طول موج بلند دارد منعکس می شود. برای مثال، ناهید حدود ۰٫۳۳ واحد نجومی نسبت به تیر از خورشید دورتر است؛ در حالی که کیوان، ۴٫۳ واحد نجومی از مشتری، و نپتون ۱۰٫۵ واحد نجومی از اورانوس فاصله گرفتهاند. ساختار مدار اجرام آسمانی با مقیاس در منظومه شمسی (در جهت عقربههای ساعت از چپ به بالا) طیف وسیعی از اجرام آسمانی که خورشید در وسط قرار دارد. در حالی که دورترین جسم آن یعنی سدنا، یک کرهٔ ۱۰ سانتیمتری است و ۹۱۲ کیلومتر از خورشید فاصله دارد و در لولئا قرار دارد.

زمانی که یک سیاره از برابر چهره رو به تلسکوپ ستاره میزبانش عبور کند، نور تابیده شده از ستاره را مسدود میکند که به این پدیده گذر گفته میشود. همجوشی هستهای زمانی شکل میگیرد که تمام هیدروژن این خورشید در واکنشهای هستهای به هلیوم تبدیل شود. مشتری و کیوان عمدتاً از گاز تشکیل شدهاند، نقطه ذوب پایین و فشار بخار بالایی مانند هیدروژن مولکولی، هلیوم و نئون دارند. کیوان از جنبههای زیادی شبیه مشتری است، جز اینکه در اطراف آن چندین حلقه شگفت انگیز وجود دارد. چهار غول گازی بسیار بزرگ به دور خورشید میچرخند که ۹۹% اجرام گردشگر به دور خورشید هستند که ۹۰% آنها را مشتری و کیوان تشکیل میدهند.

هر چهار غول گازی نیز دارای حلقههای سیارهای هستند که حلقههای کیوان از حلقههای دیگر غولهای گازی بزرگتر است. این ستاره مانند زمین به دور خورشید می چرخد اما در عین حال سیارات و ماههایی دارد که به دور آن گردش می کنند. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است .. در حال حاضر زمین ۶.۰ درجه سانتیگراد گرمتر از سال ۱۹۰۰ میلادی است.

دارای نقطه ذوب تا چند درجهٔ کلوین هستند، در حالی که فشار و درجه حرارت آنها به محیطشان بستگی دارد. در مورد دما ، آنها از -140 درجه سانتیگراد تا 21 درجه سانتیگراد هستند. با این حال، ستارههای روشنتر و داغتر از خورشید به ندرت و بسیار کم پیدا میشوند؛ در حالی که، ستارههای کمنور با دمای پایین با عنوان کوتوله سرخ، تا ۸۵% ستارههای کهکشان را تشکیل میدهند. در برهان قاطع، ذیل «نهی در نواد» چنین آمده است: «نهی در نواد: یعنی در سوراخ گذاری و به زیان آوری، چه نواد به معنی سوراخ و زیان باشد و کنایه از این است که معدوم سازی و بی­نشان گردانی» (برهان).

هسته ی زمین هنوز بعد از این همه سال، داغ باقی مانده است، چرا که گرمای اولیه ی حاصل از برخوردهای بین خرده سنگها با زمین اولیه، را حفظ کرده است، و از طرف دیگر واکنشهای رادیواکتیو با نیمه عمرهای طولانی، مثل اورانیوم، توریوم و پتاسیم، که از ابتدای شکل گیری زمین در آن قرار گرفته اند، نیز باعث گرم تر شدن لایه های درونی زمین می گردند. برای مثال دهانههای ماه بر اثر برخوردهای بعدی دچار فروپاشی شدند درحالیکه عامل فرسایش حفرههای زمین، آب و باد بوده است. در گذشته، عدهٔ زیادی از مردم بر اثر بیماری های واگیردار و عفونی، گرسنگی و قحطی یا جنگ از بین می رفتند.

این بازی یک بازی معمایی متفاوت و خاص است و می تواند بازیکنان را برای مدت زمان زیادی سرگرم کند. کیفیت هر NFT روی کارت آورده شده و بعد از مدتی، بازیکنان میتوانند جهت ارتقا بازی، خرید یا اجازه زمینها و استخراج TLM از توکنهای غیرقابل تعویض خود استفاده کنند. در زمانهای اخیر، تلسکوپ با استفاده از فضاپیمای بدون سرنشین برای کشف پدیدههای زمینشناسی مانند کوه، دهانه برخوردی، پدیدههای هواشناسی از جمله ابر، طوفان شن و یخ در سیارات به فضا فرستاده میشد. علاوه بر این، اختراع تلسکوپ کمک بزرگی به کشف سیارات و ماهها کرد. اما اگر اندازه بزرگی از جهان دیگر باشد که در انتظار اکتشاف است، تمام به اشتراک گذاری تقریبا مشابه منطقه مداری است، پس سیاره خاموش است.

این سیاره چگال ترین و از نظر بزرگی پنجمین سیاره از هشت سیاره ی منظومه ی خورشیدی است. پلوتو میتواند هنوز از نظر بسیاری سیاره باشد. در چنین شرایطی قطعا همگی به این فکر خواهیم کرد که تابش نور خورشید که در زمان فعلی یک لذت محض برای مردم بوده و حتی افراد زیادی حمام آفتاب میگیرد، بدون وجود لایهی اوزون چقدر میتواند کشنده و یا وحشتناک باشد. برخی از ترکیبات با نقطه ذوب بالا از جمله سیلیکات، آهن و نیکل که جامد هستند، تحت شرایط خاصی به ابر گازی تبدیل شدهاند. با توجه به فاصلهٔ زیاد برخی از اجرام آسمانی از خورشید، دو یا چند جسم با برخورد به یکدیگر از خورشید دورتر میشوند.

برخی از مدلهای مکانیک – که اورریز نامیده میشوند – سراسر شهرها و مناطق را دربر گرفتهاست. اجرام زیادی دور خورشید میچرخند که به عنوان دایرةالبروج شناخته میشوند. او نگران است که با خشم کسانی که وضع موجود را ترجیح می دهند، انکار کسانی است که به دنبال حقایق جانبی هستند که ما را در چهره ما می بینند. بسیاری از سیارات شامل کراتی به نام ماه هستند که به دور سیارات میچرخند. سیارات بسیاری در دایرةالبروج وجود دارند، در حالی که ستارههای دنبالهدار و کمربند کویپر، میزان چشمگیری به دایرةالبروج تمایل دارند.

استثناهایی مانند حرکت بازگشتی ستارهٔ دنبالهدار هالی وجود دارد. در مرکز این سحابی که رتیل نام دارد، خوشه ستارهای واقع شده که به تنهایی ۴۵۰هزار جرم خورشیدی جرم دارد. نیکلاس کوپرنیک برای نخستین بار به منظور توسعهٔ یک سیستم ریاضی پیش بینی کرد که خورشید در مرکز کیهان قرار دارد. میلههای بلند، نشاندندهٔ خروج از مرکز مداری است. شارون دارای طول قطری به اندازه نصف قطر پلوتون بوده و ۱۲ درصد جرم منظومه مداری راتشکیل داده است.

دیدگاهتان را بنویسید