واخان؛ روایت یک پارک ملی در یک کشور جنگزده • دیجیکالا مگ

فوران این آتشفان تاکنون جان تعداد زیادی از افراد را گرفته و آنها را به کام مرگ کشانده است. استراحتی نیم ساعته به ما جان دوباره ای بخشید. ما تاجیکانی داریم که زبانشان پارسی نیست؛ تاجیکان پامیر و یغناب پارس یا پارسیزبان نیستند، اما تاجیک یا ایرانیاند. راهنمای دانلود : جهت دانلود روی گزینه دانلود پایین تصویر آهنگ کلیک سمت راست کرده و save target as یا save link as را انتخاب کنید. شهرستان خواهان سرزمین به زاویه ۲۲ درجه در شمال غرب استان بدخشان افغانستان و در کناری رود پنج جای دارد؛ و در حدود (۱۶۰) کیلومتر از مرکز ولایت خط مستقیم وراه مواصلاتی موجوده ۲۳۰ کیلومترفاصله دارد و تا هنوز راه حمل و نقل که بتواند بسادگی آن را به مرکز ولایت بدخشان واسائیر ولسوالیهاوصل کند ساخته نشده است.

قسمت مرکزی این شهرستان چراگاهای خوبی برای زمستان و نواحی اطراف آن مانند وادی ایش، و قنغوراب، فرخمدشت, وادی کوتل کشترمه؛ سبزدشت، خپک دشت، جوساره، ایلاق نفچ ئیل وغیره برای تابستانی دارند و میان مرکز واطراف آن وادی ایش، و دشت قنغوراب و قریه جات حوض شاه، سیلدان، غوزان مرتفع و کوهستانی است. شهرستان خواهان از دو نوع اقلیم برخودار است گرم و سرد ساحه مرکز آن در جریان زمستان نسبتاً معتدل و در جریان تابستان بسیار گرم است ولی نواحی اطراف آن در موسوم زمستان بسیار سرد ودرنیمه بهاروتابستان هوای معتدیل و گوارا دارد و بعضی از قسمتهای آن تا شش ماه از برف پوشیده است مانند مناطق از روساتاهای حوض شاه، جرووِ، سفید سنگان و منطقه ایش.

چند سالی است که به پیشنهاد خود سازمان صنایع و معادن قم، طرح تغییر کاربری این معدن به جاذبه توریستی ارائه شده است. چین سال گذشته و بعد از کاهش شدید شمار کوهنوردهایی که از مسیر شمال به اورست صعود میکردند، گفتههای خود را تغییر داد. کوهنوردان تازهکار زیادی بین ۴۰ هزار تا ۸۰ هزار دلار بسته به مسیر و مهارتهای کوهنورد، هزینه میکنند تا با کمک راهنماهای حرفهای به قله صعود کنند. آنها ناپدید نشدهاند، بلکه به زبانی دیگر و غالباً به زبان پارسی صحبت میکنند. نه. زبانهای تاجیکی (ایرانی) داریم، اما یک زبان واحد تاجیکی (ایرانی) وجود ندارد.

ازاینرو، «تاجیکی» خواندن زبان پارسی، گذشتهازاینکه یک امر سیاسی است، بهمعنایِ دومدرجهدانستن تاجیکان ناپارسیزبان است. اشارههای جغرافیایی موجود در مهر یشت نشان میدهد که محل سرایش آن، سرزمینهای جنوبی آسیای میانه و شمال افغانستانِ امروزی و نواحی پیرامون رود «آمو» (آمودریا) بوده است. در فتح القدیر، کوه قاف کوهی دانسته شده در ورای حجاب و محل غروب خورشیداست. ولسوالی خواهان یا (شهرستان خواهان) یکی از ۲۷ ولسوالیهای ولایت بدخشان افغانستان است؛ و در قسمت شمال شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان موقعیت دارد، مرکز این ناحیه شهرخواهان است؛ و جمعیت این ناحیه ۲۵٫۰۰۰ نفر برآورد شده است؛ و مرکز این ولسوالی از سطح دریا هزارو چهل-(۹۶۰) متر ارتفاع دارد و بلندترین قله در این ولسوالی بنام کوه کلات باارتفاع چهار هزارو نود-(۴۰۹۰) متر در بلندی های به-یک چشمه و قاقدشت جای گیرست, و پائین ترین محل آن یال مونک است که هفتصد شانزده-(۷۱۶) متراز سطح دریاارتفاع دارد.

پس «زبان اساسی مردم ایران»دانستنِ زبان سغدی آیا هیچ دلیل علمی دارد یا صرفاً سوار بر موج احساس است؟ بیشتر مردم ولسوالی این ولسوالی، کشاورز، دامدار و باغ دار هستند. مغنیه، محمد جواد، تفسیر الکاشف، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۲۴ق. مردم این شهرستان عمومآ کشاورز پیشه دامدار و باغ دار اند مردم بالای زمینهای خود کار و زحمت میکشند. مردم خواهان مانند دگر اقوام و ساکنان بدخشان به عنعنات وسنتهای دیرینه خویش پابند هستند؛ و هرچند عدهٔ طی سالهای جنگ به عنوان گروهی از مردم سوءاستفاده بردند ولی برعکس باعث انزوا خودشان شد. ابراهیم عثماناف: آثار بیدل و زیبالنسا و امیرخسرو را آنها مدنیت ازبکیه هم میگفتند، هرچند زبان فارسی و تاجیکی بود و آنها تاجیک بودند.

ولی علی بن فاضل به هنگام گزارش از جزیره، آن را دارای هفت حصار میداند و از برجهای محکم دفاعی آن یاد میکند. اگر ذهن شما درگیر موضوع خاصی است سعی کنید چند دقیقه تمرکز کنید و آن موضوع را از ذهن خود خارج کنید. مرحله اول به صورت انتشار روانه هاي برشي و مرحله دوم شامل خروج گدازه هاي داسيتي است. به گمان نگارنده، «مهر» و «گردونه مهر» در باورهای ایرانیان باستان و سرایندگان مهر یشت عبارت بوده است از ستاره قطبی و دو صورت فلکی پیرا قطبی «خرس بزرگ» و «خرس کوچک» (دبّ اکبر و دبّ اصغر). اینکه اکنون ما، ایرانیان فرارود (تاجیکان)، یک زبان واحد (پارسی) داریم برگ برندۀ ماست.

بنیانگذار دودمان گورکانی ظهیرالدینمحمد بابر بود؛ یک برلاسِ پارسیزبانِ آسیایمیانه که اثری به نام «بابرنامه» دارد. این یشت در بزرگداشت و ستایش ایزد بزرگ و کهنِ ایرانی به نام «مهر» یا «میترا» (در اوستا «میثْرَه») ایزد پیمان، فروغ و روشنایی سروده شده که نام او در «گاتها»ی زرتشت نیز یکبار آمده است. آیا پارسی تنها زبان تاجیکان است؟ به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، كوهنوردی تنها ورزشی است كه انسان را با طبیعت مانوس كرده و بر روی جسم و روان انسان تاثیری عمیق و ژرف مینهد. تنها در حالتهایی که انسان دچار خودکهتربینی (عقدۀ حقارت) شدهباشد، باور دیگران دربارۀ او بر شناخت خود او از خودش تأثیر میگذارد و او را به باورهای غلط میرساند.

این گردش، همراه با گردش صورت فلکی «ثُعبان»، نگاره باستانی «چلیپا» یا «صلیب شکسته» را در آسمان رسم میکردند که همان «گردونه مهر» است. مهر یشت از نگاه اشارههای نجومی و باورهای کیهانی از مهمترین و نابترین بخشهای اوستا است. در این روستا چهل گنبد و زیر هر گنبد قبر یکی از مسافران کشتی هست. شاید یکی از مهمترین موفقیتهای ایشان، به خاک مالیدن «طیب» یا همان «حاج طیب رضایی» پهلوان گردن کلفت و معروف تهران طیب باشد که خبرش مثل توپ در همه جا پیچید. پذیرش این هویت ازسویِ کسی دیگر نباید تأثیری بر شناخت آن انسان از خود داشتهباشد.

این کشور که به لحاظ تاریخی دروازه ورود به آفریقای شمالی به شمار می رود، یک مرکز تجاری شلوغ است که با زبان ها و لباس های فرهنگ های گوناگون به حیات خود ادامه می دهد. ابراهیم عثماناف: اما سؤال این است که چرا سهاول باید نباشند و اخیری ماند؟ چرا؟ زیرا این مدنیت را ازبکها بردند و چون دولتْ دولتِ ازبکها بود. “چون آنها آنجا هستند.” پاسخ به سوالی عجیب راجع به اینکه چرا افراد ریسک می کنند و از کوهها بالا میروند کار آسانی نیست.

داریوش رجبیان: اصلاً چرا کسی باید شما را «فارس» خطاب کند، اگر شما فارس نباشید؟ ادعاهای آقای عثماناف صرفاً بهدلیلِ مطرحشدن این بحث در محافل مجازی جدی گرفته شدهاست وگرنه چه کسی که از تاریخ ایرانزمین آگاه باشد چنین خبطی را مرتکب میشود: «تا استیلای عرب زبان اساسی مردم ایران سغدی بود»؟ برمبنایِ «بابرنامه» این فرمانروای شبهقاره هند ازبک نبود، بلکه ازبکها را رقیب خود میدانست و کلههای برکنده از تن ازبکها را در زمرۀ پیروزیهای جنگیاش برمیشمرد و پارسی برجایِ زبان مادریاش نشستهبود.

اپا شرپا، کوهنورد نپالی، تاکنون ۲۱ بار بام جهان را فتح کرده است. و دیگر نعم دنیوی متعلقه بدین بلده بلخ است که اگر شدتی به این بلده روی آرد، اگر آن شدت از دشمن باشد، به کوه یا به دریا رودبار روی نمایند. این مرز از جهات دیگری هم عجیب است، خصوصاً خیابان شرقی و خیابان غربی در مرز شمال شرقی و شمال غربی. همان طور که پیشتر هم گفته شد، واخان یک کریدور زمینی و کوهستانی در شمال شرقی افغانستان است که از جنوب به مرز پاکستان، از شرق به چین و از شمال به تاجیکستان محدود میشود.

از علیشیر نوایی گرفته تا همزه حکیمزادهنیازی و ادبیات امروزی ازبکستان سراپا ملهم (الهامگرفته) از پارسی است. صعود از این کوه زیاد دشوار نیست و چشمانداز زیبایی از منطقه ارائه میدهد. خاک سفید که جمع شد دیگه نیست اصلا . با وجود پیشرفت هر روزه تکنولوژی در زمینه بررسی گازهای اطراف آتشفشانها و همین طور بررسی تغییرات حرارتی اعماق زمین، پیشبینی وقوع پدیده آتشفشان هنوز برای بشر ممکن نیست. و اهل آن دیار الوس و احثامند و بنا برلطافت آب و هوا وکثرت سبزه وچلکا همیشه در صحرا بسر میبرندواسپان قوی قوایم فراخ کفل ،میان لاغر در میانشان بسیارست.اگر چه معادن بسیار دران دیارباشد، اما انچه توان ذکر کرد، کان لعل و لاجورد است.

این مطلب ثابت می کند که کوه اورست در طی 50 میلیون سال پیش به این ارتفاع رسیده است. اما در آنجا به اسارت گرفته شده و سپس به سمت تبت می گریزد. در کنار جاده تابلوی سفید بی نوشته و نشان آغاز پیاده روی بسمت سیاه سرد را خبر می دهد، این جالب ترین تابلوی جهان می باشد. اگر این نظر درست باشد آنچه برخی گمان کردهاند که سواران دشمن احد را دور زدهاند نادرست مینماید. میدانیم که قطب آسمانی در هر ۲۵۸۰۰ سال، یکبار بر دور قطب دایرهالبروج میگردد و امروزه در کنار ستاره «جُـدَی» (جَـدْی) قرار دارد.

در آن زمان ستاره «ذیـخ» قطب آسمانی زمین بوده است و مانند ستاره قطبی امروزی در جای خود ثابت و بیحرکت بوده و در همه شبهای سال دیده میشده و هیچگاه طوع و غروب نمیکرده است، این ستاره در میانه دو صورت فلکی پیرا قطبی «خرس بزرگ» و «خرس کوچک» واقع شده است و این دو صورت فلکی در هر شبانروز یکبار به دور آن میگردیدهاند. میزان ناخالصی پیریت موجود در وزن مخصوص لاپیس لازولی تاثیر گذار است و هرچه درصد پیریت بیشتر باشد وزن آن بین 2.7 تا 2.9 متغیر است.

فرمود؛ ای موسی پیش آی و مترس که تو در امانی و دست در گریبانت ببر تا سپید بی گزند بیرون بیاید. ماکسی میلیان گفت روز پیش از شهر بیرون بردم مگر مهر دسیوس را نمی بینی؟ درسال 522 قبل از میلاد داریوش کبیر نقشی از خود، فروهر، دو تن از بزرگان پارسی، گومات مغ و نه تن از شاهان مغلوب را بر دیارهي کوه بیستون کرمانشاه حک می کند. خالی از لطف نخواهد بود.بنده هم متولد روستای هیزج هستم.روستایی که یاد اور دوران خوش کودکیست. بیدل و زیبالنسا و امیرخسرو هم از همان تبار بودند اما پارسیگوتر، یعنی تاجیک.

دیدگاهتان را بنویسید