هر آنچه که باید در مورد انرژی باد بدانید – ترنجی

عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید و در عین حال گرمترین سیاره منظومه شمسی است. پاسخ: ناهید – چون به خورشید نزدیک تر است. قطر آ ۲٫۷ برابر زمین است و جرمی نزدیک به ۷ برابر جرم زمین دارد. در این صورت متراکم ترین مواد به سمت داخل می روند و هسته جرم را تشکیل می دهند. در این صورت اگر سیاره ای شعاعی کمتر از 100 کیلومتر و وزنی کمتر از 10 به توان 18 کیلوگرم داشته باشد، کوچک تر و سبک تر از آن خواهد بود که بتواند خودش را گرد کند.

برف آن از فلزات بیسموتینیت و سرب معدنی و باران هم از اسید سولفوریک کشنده تشکیل شده است. البته امواج و طوفان های خورشیدی آنها را در معرض نابودی قرار می دهند اما خیلی هایشان هم به هم می پیوندند و می شوند سیاره هایی که از دیدن عظمت شان چشم ها خیره می ماند. ذرات به هم می پیوندند و خاک یا هر چیز جامد دیگری از این دست را شکل میدهند.

اتم ها به هم می پیوندند و مولکول ها تشکیل می دهند. همانطور که فضا میان کهکشانی از اتم ها و ذرات آزاد الکترونی ساخته شده، خود سیاره ها و ستاره ها و اجرام آسمانی هم از همین ریز ساختار ها تشکیل شده اند. با مطالعه بر روی این اجرام و نحوه گردششان به دور ستاره مرکزی، دانشمندان امیدوارند اطلاعات کلی تر و جامعی در خصوص منظومه ها به دست آورند. هر کدام از این ساختار های کوچک دانه مانند زندگی خودشان را دارند. در مورد اجرامی مانند اوتاکاوا که جاذبه خودشان را دارند، اولین قدم برای گرد شدن و شکل گرفتن پیروز شدن بر نیروی بین اتم ها و مولکول هاست.

مانند تمام اجرامی که منظومه مداری دارند، پلوتون و شارون نیز حول یک مرکز جرم مشترک می چرخند. اگر نیروی این فشار به اندازه کافی قوی باشد می تواند بر نیروی بین اتم ها و مولکول ها پیروز شده و شکل جرم را تغییر دهد. دلیلش این است که نیروی بین اتم ها و مولکول ها که همان نیروی اکترومغناطیسی الکترون هایشان است قوی تر از نیروی جاذبه شان با این اندازه است. نیرویی که اتم ها و مولکول ها را بر حسب تراکمی که دارند به سمت مرکز می کشاند اما این را هم نباید فراموش کرد که نیروی دیگری بین اتم ها مولکول ها وجود دارد.

پس اگر جرمی کوچک باشد آنقدر نیروی جاذبه ندارد که بر نیروی بین اتم ها و مولکول هایش پیروز شده و گرد شود! اما داستان از این قرار است که نیروی این دو در کنار هم توان برابری با نیروی جاذبه بین مولکول ها را ندارد. اندیشکده ایرانزمین باوردارد که رفتار انسانی برگرفته از کدهای فرهنگی و زیستی اوست. بنابراین تمام نظریات علمی از فلسفه تغذیه می­کنند و دارای روح فرهنگی خاصی هستند و مشابهت آرای علمی و فهم یکنواخت همگان از آن، نشانگر مشابهت عمقی متافیزیکی است که در اعماق اذهان همه انسان­ها وجود دارد.

سیاراتی که عمدتاً از مواد گازی تشکیل شدهاند و دارای جرمهای بسیار بیشتری از سیارت سنگی هستند: مشتری، کیوان، اورانوس، نپتون. عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون. از آن تاریخ بهبعد، فقط اجرام واقع در مسیر عطارد تا نپتون سیاره تعریف شدند و پلوتون و اشیای پیرامونش هم در ردهی سیارههای کوتوله قرار گرفتند. از آن طرف اگر به اندازه کافی جرم داشته باشد، جاذبه هم آنقدر زیاد خواهد بود که شکلش را تغییر داده و به قول معروف گردش کند. این مورد لزوما در همه خرده سیارک ها اتفاق نمی افتد اما اوتاکاوا مثال بارزی از به هم پیوستن دو جرم جداست.

یک توربین بادی مستقل با سایز کوچک میتواند مصرف یک خانه یا انرژی مورد نیاز برای پمپ کردن آب از چاه را تامین کند، ولی توربینهای سایز بزرگتر برای تولید برق و تزریق آن به شبکه سراسری مورد استفاده قرار می گیرند. آخرین مورد آنها کاوشگر خورشیدی پارکر (Parker Solar Probe) بود که در سال ۲۰۱۸ به فضا پرتاب شد، این کاوشگر مقاومت زیادی نسبت به حرارت دارد و از همه کاوشگرهای پیشین به خورشید نزدیکتر خواهد شد.

وارونه/ چرا همه سیاره ها گرد هستند؟ خب داستان این سوال از آنجا شروع شد که یکی از مخاطبین از من پرسید اگر سوار یک موشک می شدم و می توانستم به تمام منظومه شمسی سفر کنم و سیاره ها را اندازه بگیرم می دیدم که اکثرشان گرد هستند. یکی از ویژگیهای چنین ستارههایی این است که هر دو تا سه ماه شعلههای خورشیدی آزاد میکنند که به سیارات اطرافشان به برخورد میکند.

رولاند (Roland) یکی شخصیت قابل بازی از کلاس Soldier است. اما هیچ کدام از این خرده سیارک ها گرد نیستند. امید سیاره در خصوص نحوه مرگ شاعرانه این دو ادیب برجسته گفت: با وجود اینكه در خصوص مرگ برادرم پریش كه ساعت هشت روز پنجشنبه به دیار باقی شتافت، هیچ اطلاعرسانی به پدرم “آشفته” نشد، ساعتی بعد پدرم نیز همسفر برادرم شد و به راستی كه آنان یك روح در دو كالبد بودند و ارتباط روحی به قدری عمیق بود كه با هم رفتند و مشیت الهی بر این بود كه پدر داغ مرگ پسر را نبیند. نیل پاتریک هریس در این فیلم نقش تراپیست یا مشاور نئو را ایفا میکند که به نظر میرسد نقشآفرینیاش در فیلم ماتریکس هیچ جایگاهی نداشته باشد.

قطر تایتان به ۲۵۷۵ کیلومتر میرسد که تقریبا ۵۰ درصد عریضتر از ماه زمین است. همان طور که اشاره کردیم، پروکسیما قنطورس یک کوتوله قرمز است. اما جالب است به شباهتهای بین مشتری و خورشید اشاره کنیم. همچنین «رمز» لغتی عربی است و معنی آن به لب، چشم، ابرو، دهن، دست و یا به زبان اشاره کردن است. بین این دو، منطقهای وجود دارد که دمای آن معتدلتر است. بنابراین،” وجود “نمیتواند مفهومِ چیزی باشد که به مفهوم موضوع اضافه میشود. عتیقی یادآور شد: این در شرایطی است که ماه با قطر کمتر از ٣٥٠٠ کیلومتر، همسایه زمین و برجیس (مشتری) که ١٢ برابر زمین قطر دارد، صدها میلیون کیلومتر دورتر از ما قرار دارد، اما از دید ناظر زمینی وقتی در یک راستا باشند، در نزدیکی یکدیگر دیده میشوند.

مشتری دارای حداقل 63 قمر است. در نهایت به دلیل مقایسه اهمیت هر یک از مولفهها از آزمون فریدمن برای رتبهبندی ابعاد استفاده شد که خروجی حاصل از نرمافزار نشان میدهد که بین سه مولفه از نظر رتبه اختلاف معنیداری وجود دارد و به ترتیب ابعاد تولیدکنندگان و زیستمحیطی و سپس بعد مصرفکنندگان در تولید محصولات پایدار دارای اهمیت میباشد. نسخه کرک شده PLAZA دارای این بسته الحاقی و تمامی بسته های الحاقی منتشرشده برای نسخه GOTY بازی بردرلندز ۲ می باشد.

برای همین تصمیم گرفتم که بهتون کمک کنم. همین نیروی بین اتمی و مولکولی است که شکل اجرام را تعیین میکند. وقتی نیروی جاذبه بر جرمی بزرگ یا گروهی از اجرام بزرگ اعمال می شود بر تمام ذرات آن فشار وارد می کند. این شعلهها لایههای اوزون سیاره را نابود میکنند و آن را نسبت به پرتوهای فرابنفش آسیب پذیر میکنند. اما خیلی زود فهمیدند که اشتباه میکنند. آنان اولین پایگاه زمینی را در منطقهای به نام اریدو واقع درعراق امروزی بنا میکنند تا از بستر خلیج فارس طلا استخراج کنند.

ترکیب این تصاویر با موسیقی استیون پرایس باعث می شود تصاویر با شکوه فیلم به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار کرده و او را از نظر عاطفی هم با فیلم درگیر کنند. اژدها رگبار در واقع طوفانی ست که گاهی اوقات در کوچه ی طوفان اتفاق می افتد؛ و دلیل وقوع آن شعله های پرفشاری هستند که امواج رادیویی قدرتمند را منتشر می کنند. کمترین فاصله آن از خورشید ۳۸واحد نجومی است و این نشاندهنده آن است که گاهی نزدیکتر از پلوتو و گاهی دورتر از آن نسبت به ما قرار دارد. این سیارک با دارا بودن وزنی به اندازه 30 میلیون تن آنقدر بزرگ است که می تواند ساختار جاذبه ای خودش را داشته باشد.

اوتاکاوا به جای اینکه یک جرم یک دست آسمانی باشد کلکسیونی از ذرات مختلف با جنس و ساختار متفاوت است که صرفا به هم چسبیده اند. وقتی جرمی با به هم پیوستن سنگ هایی متفاوت تشکیل شده باشد می توان لایه های مختلفش را از هم تشخیص داد. بازی در زمینه نبردها پیشرفت کرده بود و بازهم تاکید بیشتری بر عنصر قلمرو میکرد، قلمرویی که با پیشرفت شما روز به روز بزرگتر شده و محدوده بیشتری را در بر میگرفت، Civilization ۴ روشهایی متفاوت برای پیروزی را در مقابلتان قرار میداد، پیروزی به واسطه علم، سلطه جهانی، فرهنگ و در نهایت پیروزی دیپلماتیک که در این عنوان تاکید ویژهای برآن شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید