نقد فصل پنجم ریک و مورتی (Rick And Morty)

اگرچه زهره نزدیک ترین سیاره به خورشید نیست، اما جو متراکم آن گرما را در یک نسخه فرار از اثر گلخانه ای که زمین را گرم می کند، به دام می اندازد. دما، فشار و موادی که مشخصه این کره خاکی هستند به احتمال زیاد بسیار شدید و فرار هستند و نمیتوانند با موجودات زنده سازگاری انجام دهند. ۱زمستان های طولانی و سرمای شدید ۳۴درجه زیر صفر -۲تابستان های کوتاه و میانگین دما حداکثر ۱۲درجه -۳زمین های توندرا پوشیده از یخ و برف -۴در توندرا فقط گیاهانی چون خزه و گلسنگ می روید -۵بزرگ جثه ترین جانور تون درا خرس قطبی است .

تحقیقات انسان همیشه روی سیارات نزدیکمان بوده است اما اطلاعات زیادی در فاصله های طولانی از منظومه شمسی نیز وجود دارد. نکاتی درمورد سیارات منظومه شمسی که جالب است بدانید! با ما همراه شوید تا اطلاعات جالبی در مورد رنگ آسمان سیارات دیگر بدست آورید. 1989) دیدگاهی بسیار نزدیک به این نظریه انتخاب میکند وقتی که می گوید:38 ’تأمل کردن در مورد هر شئ بما هو و تأمل کردن در مورد آن شئ بما هو موجود دو امر متمایز از یک دیگر نیستند. مورد توجه و حمایت کامل والدینتان قرار می گرفتید. این سیاره یک سیاره بسیار بزرگ گازی با نور ابی است که قمر های زیادی دارا می باشد.

گامی بزرگ برای جستجوی زمین 2.0 که شاید یکی از اولین اهداف برای جستجوی حیات در فراسوی منظومه شمسی را تعیین کرده باشد آنهم در نزدیکترین فاصله ممکن با زمین. تریتون ، قمر نپتون ، تنها قمر بزرگ منظومه شمسی است که ساعتگرد می چرخد . تنها ۴۰ درصد بزرگتر از زمین ما است و این امر آن را به شبیه ترین سیاره … کشف شبیه ترین زمین مانند ها – تا کنون! این سیاره که به نام پروکسیما قنطورس b شناخته میشود، تنها 7 میلیون کیلومتر فاصله دارد (معادل 5 درصد فاصله زمین تا خورشید). نام سیاره پاندورا است وبه اسطوره اولین زن در اساطیر یونان اشاره دارد البته پاندورا نام یکی از اقمار سیاره زحل در منظومه شمسی نیز هست واژه پاندورا در استوره های یونان به معنای هدیه است واژه پاندورا بیان کننده زن محوری در این فیلم است .هویت زنانه پاندورا در کانون اصلی این حیات این سیاره آشکار می شود که ناویها آن را در درخت مقدس خود به نام ایوا میدانند .

در فرانسه نیز به ژئومورفولوژی اقلیمی پرداختند. آلبرتو ناکس تاریخ فلسفه را به صورت ساده و در قالب قصهای شیرین شرح میدهد و در آن واحد شخصیتهای معروف جهان و اتفاقات مهم را به تصویر میکشد. تقریباً ۱۶۵ سال طول میکشد تا نپتون یک بار بهدور خورشید بگردد. خبر نهتنها فرضیه مرتبط به سال 2003 را تائید میکرد که نزدیکترین ستاره به خورشید ما میزبان سیارهای فراخورشیدی است که با تحلیل دقیقتر نشان داد این سیاره سنگی احتمالا در منطقه کمربند حیات قرار دارد و ممکن است میزبان آب مایع بر روی خود باشد.

سیاره ها وستاره ها نیروی جاذبه دارند نیروی جاذبه ی بعضی از ستاره ها ممکن است در … فلاسفه حتی در این که توضیح این مسئله آیا در حیطۀ منطق است یا هستیشناسی فلسفی، با یک دیگر اختلاف دارند. البته جنس این ستاره با خورشید ما تفاوتی جدی دارد. نزدیکی فاصله این ستاره با ما شاید یکی از دلایلی باشد که ایده وجود سیارهای فراخورشیدی در اطراف آن را فوقالعاده جذاب میکند بههرحال اگر روزی سفرهای میان ستارهای ممکن شود نزدیکترین همسایهها شاید بهترین مقصد باشند و حتی پیش از آن با رشد فناوریهای رصدی روی زمین شانس بررسی دقیق سیارههایی در این فاصله بالاتر از سیارههای بسیار دوردست است.

این نام که الهام گرفته از تصویر معرف ویجر از زمین و سیارههای داخلی منظومه شمسی در سفر میانسیارهای خود بود، در کنار جستجوی مدارک داده گیری درباره همسایگی این سیاره، این تحقیق را به مسئلهای ترویجی بدل کرد و. این گروه از محققان و شکارچیان سیارههای فراخورشیدی به رهبری گوییلم آنگلادا – اسکودا (Guillem Anglada-Escudé) برای تحقیق و بررسی دقیق اینکه آیا در اطراف این ستاره ممکن است سیارهای وجود داشته باشد یا نه کمپینی به نام نقطه قرمز محو (Pale Red Dot) را تأسیس کردند. در فاصلهای مناسب که امکان وجود آب مایع روی آن ممکن است. البته ممکن است ماهکهای بیشتری گرد کیوان در گردش باشند که فاصله زیاد کیوان از ما تشخیص آنها را برای دانشمندان مشکل میسازد.

ما تازه در حال دیدن چشم اندازهایی فراسوی گهواره خود هستیم. اگر سیارهای در اطراف این ستاره در حال چرخش باشد بسته به جهت حرکت و سمتی که قرار دارد باعث میشود تا سرعت حرکت مرکز جرم سیستم نسبت به مناظری روی زمین اندکی تغییر کند. ورقه ها بسیار کند حرکت می کنند و در هر سال فقط چند سانتی متر جا به جا می شوند. رصدهای دقیق در سال 1978 نشان دادند که اورانوس مانند زحل دارای دستگاهی متشکل از 9 حلقه است . هشتمین و دورترین سیاره منظومه شمسی نپتون نام دارد که دارای سه حلقه بوده و کمی آبی رنگ دیده می شود.

بخشی دایره ای شکل که سرتاسر آن از نگین های اتمی آبی رنگ پوشیده شده و نوار ساده ای که به صورت اُریب از میان دایره عبور کرده , تداعی همان حلقه های پیرامون سیاره زحل را خواهد نمود . تعیّنات نور در عالم امکان به صورت رنگ تجلّی میکند. تحلیلهای صورت گرفته نشان داده است که حداقل در گرمترین بخشهای این سیاره آب میتواند بهصورت مایع وجود داشته باشد. تحلیل دقیق طیف این ستاره و طیف آن و انتقالبهسرخ و آبی متناوبی که در آن رخ میداد و کم کردن تأثیرات دیگر درنهایت نشان داد که در همسایگی دیواربهدیوار ما در کیهان، ستاره پروکسیما قنطورس میزبان سیارهای سنگی است.

و باعث شده که دید ما هم از این غول سیارهها دقیقتر و موشکافانهتر شود. در 10 شب دوم اطمینان از وجود این سیاره در اطراف پروکسیما قوت گرفت و در 10 شب سوم عملاً تحلیل و رصد دادهها محققان را از وجود آن مطمئن ساخت. جرم این سیاره در حدود 1.3 برابر جرم زمین ما است و هر 11.2 ساعت یکبار ستاره مادر خود را دور میزند. این شش وجهی که قطر آن به ۳۰٬۰۰۰ کیلومتر میرسد یک جریان مواج است که سرعت بادهای آن به ۳۲۲ کیلومتر بر ساعت میرسد و یک طوفان هم در مرکز آن قرار گرفته است.

محققان باری آشکارسازی این سیاره تأثیرات گرانشی سیاره احتمالی بر مرکز جرم ستاره را زیر نظر گرفتند. برای حذف اثرات خطاهای مختلف ازجمله فعالیتهای خود ستاره، بهطور مستقل و با کمک تلسکوپهای دیگر در این مدت تغییرات نوری آن نیز زیر نظر گرفته بود. در فوریه ۲۰۰۵ نیز دو تن از دانشمندان ناسا، گزارش محکمی از وجود حیات در مریخ ارائه کردند که در واقع نتیجه کشف متان در محیط مریخ بود. جرم مشتری ۳۱۸ برابر جرم زمین است در واقع مشتری آنقدر سنگین است که جرمش دو برابر جرم مجموع مواد دیگر موجود در منظومۀ شمسی به جز خورشید می باشد.

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با اشاره به این که در ستاره شناسی قدیم ، ‘قران’ به وضعیتی گفته می شد که دو جرم آسمانی کمتر از یک درجه با هم جدایی زاویه ای داشتند، گفت: در شامگاه امروز ناهید و برجیس تنها کمتر از نیم درجه با هم جدایی خواهند داشت. اگر در یک منطقه شهری یا در نزدیکی آن زندگی میکنید، احتمالاً برای افزایش دید نیاز به سفر به منطقه روستایی با آلودگی نوری کمتری دارید. ویروس ها برای زندگی و رشد نیاز دارند که درون یک سلول زنده باشند.

این رده از ستارههای رشته اصلی که معمولاً جرم و ابعاد کوچکتری دارند – و به همین دلیل هم کوتوله نامیده میشوند – جرمی در حدود 0.075 تا 0.5 برابر جرم خورشید ما دارند و دمای سطحی آنها کمتر از 4 هزار درجه است. پروکسیما نزدیکترین ستاره به خورشید ما است. اندازهگیری فاصله آن مشخص کرد که این ستاره همسایه دیواربهدیوار ستارهای خورشید است. به همین دلیل هم گروهی از محققان تصمیم گرفتند کمپینی برای بررسی احتمال وجود یک سیاره فراخورشیدی در اطراف این ستاره به راه بیندازند. اگرچه امکان وجود آب مایع الزاماً به این معنی نیست که در این سیاره آب مایع وجود دارد و از آن گذشته حتی وجود آب مایع الزاماً به معنی وجود حیات نیست اما تصور اینکه نزدیکترین سیاره فراخورشیدی به زمین نهتنها سیارهای سنگی است که امکان میزبانی آب مایع را دارد بهخودیخود شگفتانگیز و خیرهکننده است.

خبر کشف سیاره فراخورشیدی تازه شاید دیگر بهتنهایی چندان موج هیجانی را ایجاد کند که امروز اعلام خبر کشف سیاره فراخورشیدی تازهای به وجود آورد. سعی کرد تا بهطور زنده و فعال علاقهمندان را با چگونگی انجام یک تحقیق علمی در حین انجام آن آشنا کند. اگر تا نیمه دهه 1990 وجود دنیاهای فراخورشیدی، سیارههایی که به دور ستارههایی بهغیراز خورشید میگردند، تنها بر روی کاغذ و به پشتوانه محاسبات آماری قطعیت مییافت امروز به لطف ابزارها و روشهای جدید از وجود چند هزارتایی از آنها اطمینان داریم و فهرست بزرگتری از نامزدها را برای بررسی بیشتر تهیهکردهایم. هر یک از ستارههایی که بر فراز سر خویش میبینیم -و بسیاری از آنهایی ه آنقدر از ما دور هستند که نمیتوان آنها را بدون مدد گرفتن از ابزارهای رصدی به دام انداخت، شاید میزبان دنیاهایی استثنایی در اطراف خود باشند.

محور مریخ مایل است.به دلیل تمایل محوری است که در مریخ ضمن گردش به دور خورشید تغییرات فصلی ظاهر می شود. خاک مریخ قرمز رنگ است که ناشی از وجود مقادیر زیاد ترکیبات آهن می باشد. شاید این سوال زیاد به گوشتان خورده باشد یا اصلا شاید به آن فکر هم نکرده باشید اما احتمالا با خواندن این تیتر شما هم کنجکاو خواهید شد. این بازی فوقالعاده که پر شده از موجودات ماقبل تاریخ، به شما اجازه میدهد از درختان برای تهیه چوب استفاده کنید، حیوانات مختلف را شکار و از گوشت آنها بهعنوان غذا استفاده کنید، با استفاده از چوب و وسایل دیگر پناهگاهی کوچک بسازید و حتی با نخوردن آب بمیرید!

در این بازی شما یاد می گیرید که هر یک از مواد غذایی مربوط را در دسته یا گروه مخصوص خودش قرار دهید. این شخص در یک کمپ نظامی در سیارهی پاندورا متولد شده است. دمای بخش مایع آن ۲۳۰۰ درجه سانتیگراد و هسته آن ۷۰۰۰ درجه سانتیگراد است. این توسط یک لایه هیدروژن فلزی مایع ضخیم تر احاطه شده است، به دنبال آن یک لایه مایع هیدروژن مولکولی اشباع شده با هلیوم است که به تدریج با افزایش ارتفاع به یک گاز منتقل می شود. قمر زحل، تیتان (Titan)، جوی ضخیم تر از جو زمین دارد و از عطارد بزرگتر است.

دیدگاهتان را بنویسید