منظومه ی شمسی

قطر این سیاره به طور متوسط 7,500 مایل (12,070٫08 کیلومتر) است و چرخش حول مدار آن حدود 225 روز زمینی طول میکشد. برای فهم بهتر این نکته، فرض کنید در زمان T1، یکی از کاوشگرهای ارسالشده به فضا، سیارهای را در کهکشان مجاور کشف میکند و پس از ارزیابیهای متعدد مشخص میشود که شرایط محیطی این سیاره و حتی ساکنانش بسیار شبیه به شرایط محیطی زمین و ساکنانش است تا جاییکه میتوان آن را سیارهی دوقلوی زمین نامید. زحل سیارهای گازی است که عمدتا از هیدروژن تشکیل شده است.

این حلقه ها برای اولین بار در سال 1610 توسط گالیله مشاهده شد (با تلسکوپ) و از تعداد زیادی توده های کوچک یخ و گرد و غبار (عمدتا یخ) تشکیل شده است. این شد که معاهده جهانی فضای ماوراء جو در سال ۱۳۴۶ خورشیدی به تصویب رسید. آخرین تعریف از یک سیاره توسط اتحادیه بینالمللی نجوم در سال 2006 به تصویب رسید. به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ این اقیانوس احتمالی زیر قلب سفید پلوتو قرار دارد عبور فضاپیمای افق های نور از نزدیکی این سیاره در سال 2015 نگاه ما درباره این سیاره کوتوله و اجسام دیگر حاضر در این منطقه سرد و یخ زده منظومه شمسی را تغییر داد.

به نقطه ی پایینی سمت راست نگاه کنید؛ فلش کوچکی که به یک نقطه ی آبی کوچک اشاره می کند، در واقع کره ی زمین را نشان می دهد. انداختن انگشتر در این انگشت حتی آن را کمی از بدن شما مجزا نگاه می دارد که باعث می شود بیشتر در معرض دید باشد تا بیانیه ی شما به خوبی در معرض دید عموم قرار بگیرد. اکنون افرادی در حلقههای بسیار دور این زنجیره، از نام علی، صادق و جواد لاریجانی استفاده میکنند بیآنکه دربارهی خصوصیات ممیزهی آنان، مثلاً: نظریات فلسفی صادق، یا گرایشات سیاسی علی یا حتی تخصص جواد در فقه و حقوق، چیز خاصی بدانند.

مسیحیان ارتدوکس از یکشنبه با نام «عید پاک کوچک» یاد میکنند و بنا بر باوری که دارند، درماندگی و به خاک افتادن در این روز اکیداً ممنوع است. من برای روز تولد مادرم یک پیراهن خریدم. دورهٔ چرخش زحل ۱۰٫۶۵۶ ساعت و تناوب مداری آن ۲۹ سال و ۱۶۶٫۹۷ روز است. تقریبا ۲۹ سال زمینی طول میکشد تا زحل مدار خورشید را کامل کند (سال زحلی) و محور چرخش زحل مانند زمین دارای انحراف است که باعث ایجاد فصل در این سیاره میشود؛ اما فصلهای زحل طولانیتر هستند و معمولا هر کدام نزدیک به هفت سال زمینی طول میکشند. دولت های برخاسته از رای مردم همواره به دنبال ایجاد امنیت برای شهروندان در سطوح محلی، منطقه ای،ملی و در سطح جهان میباشند و با برقراری همکاریها و ارتباط با همدیگر، در این راستا گام برمیدارند.

وجه تسمیهی این نظریه نیز به همین ویژگی آن برمیگردد. گاهی از آن با نامهای جهان و سیاره ی آبی نیز یاد میشود. سیاره یا سیاره کوتوله؟ دربارهی ارجاع به ویتگنشتاین: (نام نویسنده، شمارهی بند یا قطعه در کتاب پژوهشهای فلسفی). دربارهی آثار ارسطو، نحوهی خوانش منبع بهترتیب اینگونه خواهد بود که در رسالهی دربارهی نفس: (نام اثر، شمارهی دفتر یا کتاب، شمارهی ستون و شمارهی سطر در ویرایشی که مبنای کار مترجم برای ترجمه به انگلیسی بوده است)؛ در رسالهی مابعدالطبیعه: (نام اثر، نام کتاب (مثلا: آلفا، بتا)، شمارهی ستون و شمارهی سطر در ویرایشی که مبنای کار مترجم برای ترجمه به انگلیسی بودهاست).

باوجود اطلاعات زیادی که از سیارههای منظومهی شمسی در طی سالهای اخیر به دست آمده است، هنوز تردیدهایی در مورد نحوهی شکلگیری آنها وجود دارد. اما بر خود لازم میدانیم تا برای سهولت در فهم این نحوهی ارجاع، آن را بهطور مختصر توضیح دهیم. شاید اتحادیه بین المللی نجوم ۱۵ سال پیش پلوتو را از فهرست سیارههای اصلی منظومه شمسی حذف کرده باشد اما هنوز هم برای بسیاری پلوتو تمام ویژگیهای سیاره بودن را دارد. منابعی مانند، طلا، پلاتینیوم، و فلزات کمیاب زمینی باعث میشوند برخی از این سیارک ها قیمت بالایی داشته باشند اما شاید مهم ترین عنصراساسی ترین آنها باشد اگر بخواهید در فضا معدنکاوی کنید باید به دنبال مهمترین منابع باشید و علی رغم این که انسان ها برای هزاران سال در حال معدنکاوی بوده اند.

اما این دستگاه برای کار کردن به برق نیاز داره،پس 2نا دستگاه دیگه هم هست به اسم (Coal Generator) و (Solar Panel) که دستگاه اولی با استفاده از ذغال برق تولید میکنه و دومی با استفاده از نور خورشید. برخی از ریزجلبک­ها توانایی سنتز انواعی از ترکیبات فعال زیستـی را دارند که تولید آن­ها به روش سنتـز شیـمیایی بسیار دشوار است. آن­ها انواع متابولیت­های فعال شیمیایی را در درون سلول خود به عنوان نوعی مکانیسمِ دفاعی در برابر عوامل سخت محیطی و چراکنندگان خود تولید می کنند (11). از سوی دیگر، ریز جلبک هایی مانند Spirulina sp. برای تولید این نوع پروتئین ها، از فنآوری های خاصی برای استخراج پروتئین های جلبکی استفاده می شود، که محصول به دست آمده دارای ماده­ی زمینه ای اسفنجی شکل و فیبردار است و از نظر ساختار بسیار شبیه به گوشت می باشد (51) .

اگر­چه آن­ها اثر انتخابی عصــاره های جلبکـی را بر باکتری ها مشاهده کردند، اما هم زمان، متوجه نوعی مقاومت باکتریایی به عصاره خام جلبکی نیز شدند (28). در سال 1967، “بروس” و همکارانش گزارش جداسازی دو مشتق کلروفیل a از ریز جلبک Isochrysis galbana را دادند و پیشنهاد کردند که این دو مشتق کلروفیل a، به طور فعال مسوول اثر آنتی­بیوتیکی عصاره های جلبکی مذکور می باشند (29). هم چنین، در سال 1979، مالینگولید (Malyngolide) که یک ترکیب آنتی بیوتیکی است از سیانوباکتریوم Lyngbya majuscula استخراج شد و آزمایشات تکمیلی نشان داد که این ترکیب اثرات یکسانی در مهار رشدMycobacterium وStreptococcus دارد (34). در دهه 1980، نخستین ترکیبات ضد میکروبی برای مصارف دارویی از ریز­جلبک­ها استخراج شده و غربالگری این میکروارگانیسم­های ­فتوسنتزکننده، برای دست یابی به آنتی بیوتیک­ها رایج تر گردید (35-41). لذا، گرچه غربالگری سیستماتیک ریزجلبک­ها برای تولید مواد فعال زیستی در دهه 1950 آغاز شد؛ اما در دهه­های اخیر، ریز جلبک­ها تبدیل به کانون پژوهش­های گسترده محققین، با هدف پیدا­کردن مواد جدیدی که ممکن است به تولید ترکیبات داروئی جدید منجر شود، تبدیل شده­اند.

اما آلفا قنطورس بی کمی کوچکتر از خورشیداست. ۴۵. یا لااقل ما هنوز نتوانستهایم در آثار لاک و یا مفسران او – مثلاً جاناتان لو- شواهدی بیابیم که دال بر ارائهی چنین نظریهای از سوی لاک باشد. ۳۸. دیویدسون، علت باور به وجود چنین اشیائی را اساساً به تصویری از ذهن برمیگرداند که بهطور سنتی توسط فیلسوفان ارائه شدهاست. از این رو، تهدیدات غیرسنتی خطرناک تر از تهدیدات سنتی هستند؛ زیرا این تهدیدات، نهاد های حکومتی و جمعیت های غیر نظامی (مدنی) را تهدید می کنند و خاستگاه آنها انسان غیر دولتی و عوامل طبیعی است. بالا بودن ارزش غذایی و دسترسی نسبتاَ آسان به برخی از ریزجلبک ها سبب گردیده تا از زمان های بسیار دور، این گروه از موجودات در سبـد غــذایی انسان ها و حیوانـات قرار داشــته باشـند.

اگرچه فیزیکالیسم، با کنارگذاشتن شیء ذهنی، دسترسی معرفتیِ منحصربهفرد به آن را نیز کنار میگذارد ولی این را نباید (و نمیتوان) دلیلی برای نادیدهگرفتن خطاناپذیری فرد در آگاهی از خودش بهشمار آورد. نخستین تلاش فرد برای پرداختن به یک فعالیت زبانی، مانند وارد شدن به یک بازی شطرنج است و باور به خطاناپذیری هر فرد در آگاهی از خودش نیز چیزی در حد باور به این نکته است که هر یک از مهرههای شطرنج در جای خاص به خودش چیده شدهاست. این فشار برابر است با فشاری که در عمق یک کیلومتری اقیانوسهای زمین وارد می شود.

این جزیره که وسعتی 2 کیلومتری دارد، در حوالی منطقه گدازههای آتشفشانی شکل گرفته است. این سیاره به مدت 20 سال زمینی در داخل مدار نپتون می ماند . اولین کاوشگر روباتیک میانسیارهای که به بازدید از زهره پرداخت، برنامهی ونرا از اتحاد جماهیر شوروی بود که در سال ۱۹۶۱ پرتاب شد. ناسا در نهایت اعلام کرد که حرکت چرخهای این مریخنورد، منجر به پرتاب شدن ناگهانی این سنگ به محل ثبت این تصویر بوده و ارتباطی به کشف خوراکهای خوشمزه در مریخ ندارد! لکه سیاه رنگ ولکه سیاه کوچک و چرخه هایی بیضی شکل در جو نپتون هستند که بوسیله سریعترین بادهای منظومه شمسی ، درجهت عمس چرخش نپتون حرکت میکنند .

3. باید هر مانعی در مدار حرکت خود را از بین ببرد. بنابراین مسائل زیست محیطی دولت ها را وادار کرده تا در همکاری های بین المللی بیشتری وارد شوند. به واسطه ی تنش ها و فشارهای محیطی برخاسته از آنها، به مثابه جستارهای امنیتی تفسیر شدند و از آن زمان به بعد، پیوند محیط زیست با امنیت و سیاست، آگاهی سیاسی و احساس فوریت پاسخ برای حل مسائل محیط زیستی و افزایش سطح امنیت را برانگیخته و آن را به صورت مسئله ای سیاسی و امنیتی درآورده است. امروزه نگرانیهای زیست محیطی به یک مسئله جدی امنیتی در مناسبات بین المللی تبدیل گردیده و دغدغه های مهمی را برای دولتمردان ایجاد نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید