منظومه شمسی چیست؟

مولکولهای آب بعضی از فرکانسهای مایکرویو را جذب میکنند. بعضی از این حلقه ها به سرعت در حال از بین رفتن می باشند و برخی دیگر پایدار هستند. ولی بعضی از ابزارهای آن خراب شدند و در نتیجه ماموریت به همهی اهداف خود نرسید. مشتری در حال سرد شدن است و در طول موج مایکروویو میدرخشد. جونو استرلیزه نیست و ممکن است حامل میکروبهای زمینی باشد. این تانک حامل دوربین، طیفسنج، مغناطیسسنج، آشکارسازهای پلاسما و ذرات، یک حسگر مایکرویو و یک آنتن رادیویی است.

یکی از نظریههایی که دربارهی پیدایش سیارههای غولپیکر گازی وجود دارد این است که آنها به کمک یک هستهی سنگی و یخی بوجود میآیند. دانشمندان نميخواهند جونو را به سطح یکی از قمرهای یخی مشتری مثل اروپا بکوبند. ممکن است مشتری ابتدا به صورت یک گوی سنگی و یخی بوده که چند برابر زمین جرم داشته و گرانش عظیم آن توانسته تمام گازهای هیدروژن و هلیوم اطراف را جذب کند. از نظر ناوی ها خدای آنها،درختی مقدس به نام ایوا است که آن را مادر عظیم الشأن میخوانند و همه خواسته های خود را از ایوا می خواهند. به نظر ناصرخسرو در «خوان الاخوان»،«عالم جسمانی یک چشم زخم خالی نیست و نبودست از یک تن که تأیید از عالم علوی بدو پیوسته باشد تا خلق و عالم بدان تایید، پایندگی یابند»(همان،1359: 174). وی سه تن را شایستة این مقام می­شمارد:پیامبر، وصی،امام،جز این سه تن کسی از عالم علوی تایید نمی پذیرد.

وضعیتهای امور مانند قضایا هستیهای ضروری هستند: هر وضعیت امور در هر جهان ممکنی وجود دارد؛ بنابراین هر جهان ممکن به عنوان بیشینه وضعیت امور در جهان بالفعل وجود دارد ولی این به معنای آن نیست که آن جهان ممکن محقق شده است. البته زوج بودن در اینگونه آیات میتوانند اشاره به معنای دقیقتری باشد؛ زیرا واژۀ زوج را معمولاً به دو جنس نر و ماده اطلاق میکنند؛ خواه در عالم حیوانات یا گیاهان باشد با توجه به اینکه قرآن در این آیه میگوید «من کل شی»(از هر چیزی) نهفقط موجودات زنده میتواند اشاره به این حقیقت باشد که تمام موجودات جهان از ذرات (ساختمان اتمها) مثبت و منفی ساختهشده است.

در جهان ظهر ، زمین هرگز سعی نکرده است کنترل دائمی بر تمدن های دیگر را بدست آورد. فشار تمام این گازها در نزدیکی هسته میلیونها بار بیشتر از چیزیست که روی سطح زمین تجربه میکنید. به خصوص انواع طوفانهای گردابی که روی زحل وجود دارند ممکن است روی مشتری هم دیده شوند. زحل عمدتا از این دو گاز ساخته شده است . بادهایی که در سطح مریخ می وزند عمدتا آرامند و سرعتی در حدود ۱۰ کیلومتر در ساعت دارند. تصور کنید سوار یک سفینه نشستید و میخواهید به سیارهای در یک منظومه دیگر بروید، چه حسی خواهد داشت؟

در عوض فضاپیمای گالیله مداری استوایی داشت. دگرگونی این عوامل مسائل زیست محیطی بی­ شماری را به دنبال خواهد داشت که همگی ناشی از این است که فضا، زمان، تنوع ماده و انرژی به عنوان منابع درنظر گرفته نشده و با افزایش انواع آلاینده ­ها در طبیعت، ناپایداری اکوسیستم جهانی را سبب می­ گردد. فاز نخست که باید آن را از سال 2000 تا 2010 دانست دوره تثبیت مفاهیم بنیادین مورد نیاز در پروژه دین نوین جهانی است. رمان باباگوریو جز خواندنی ترین رمان های تاریخ است.این کتاب در مورد پیرمرد رشته فروش سابق، گوریو است که دو دخترش را از هرچیزی در این دنیا بیشتر دوست دارد و به معنای واقعی کلمه حاضر است برای آن ها بمیرد.

بزرگترین سیاره، مشتری است – شما می توانید ۱۳۲۱ زمین را در داخل مشتری قرار دهید. البته وقتی که جونو به مشتری میرسد ابزارهای علمی آن از جمله دوربینش خاموش هستند تا یک دور در مدار گردش کند. وقتی جونو به برنامهی روتین خود برسد، هر دور گردش آن به دور مشتری ۱۴ روز طول میکشد. هرچند که نزدیکی مشتریهای داغ به ستارهشان بدین معنی است که این سیارات در قفل جزر و مدی (به انگلیسی: tidal lock) هستند (مدارهایشان با چرخششان هماهنگ است) و این یعنی اینکه آنها همواره یک سمتشان به سمت ستارهشان است، یعنی یک سمتشان همیشه روز و سمت دیگر همیشه شب است.

به دلیل چرخش سیاره، هربار که جونو به سمت مشتری شیرجه میزند طولهای جغرافیایی متفاوتی را اسکن میکند. مدار قطبی آن باعث میشود که بتواند همهی عرضهای جغرافیایی سیاره را اسکن کند و دید خیلی خوبی از آن بدست آورد. پخ بودن زمین تا اندازه ای علت تغیر وزن اجسام با عرض جغرافیایی به شمار می رود . باگنال میگوید: «آب نقش بسزایی در بوجود آمدن این سیاره ایفا کرده است.» به دلیل دور بودن از خورشید، دما آنقدر پایین بوده که آب توانسته یخ بزند و مقدار زیادی ذرات جامد برای اینکه سیارههای غولپیکر ساخته شوند بوجود آید.

قبلا فضاپیمای نگون بخت گالیله سعی کرده بود بفهمد در اتمسفر مشتری چه مقدار آب وجود دارد. هرچند که این سیاره خیلی بزرگ است، ولی سریعتر از هر سیارهی دیگری در منظومهی شمسی به دور خود میچرخد. یعنی اینکه در مداری قطبی دور مشتری میگردد و میتواند به طور کامل قطب شمال و جنوب آن را زیر نظر بگیرد. پس از سالها ناظم زن مورد نظر را مییابد و در خانهٔ او با هم گفتگو میکنند. علاوهبرگذراندن لحظاتی شاد و خاطرهانگیز در دنیای بازی میتوانید از دیگر امکانات مجموعه چمران بهرهمند شوید. این دنیای سرد، سنگی و دارای جو رقیق است.

زحل ششمین سیاره منظومه شمسی است که ۱٫۴۹۷۹ کیلومتر از خورشید فاصله دارد. 557 سال طول می کشد تا اریس یک بار مدار خود به دور خورشید را بپیماید و اکنون بسیار به نقطه اوج (دورترین فاصله از خورشید) مدارش نزدیک است. تفاوت قمر و سیاره در آن است که سیاره به دور یک ستاره میچرخد و قمر دور یک سیاره. این تفاوت می تواند ریشه در بسیاری از موارد داشته باشد ، اما ذکر همین نکته بس که نگاه آنتوان دوسنت اگزوپری ، یک نگاه نو است.انسان ها تا زمانی که به خودشان آگاهی پیدا نکنند ، عشق را نمی توانند تجربه کنند.

زمانی که جونو به مشتری میرسد و به فاصلهی ۵۰۰۰ کیلومتری ابرهای آن شیرجه میزند، تلسکوپهای زمینی و فضایی همزمان به مشتری نگاه خواهند کرد. اگر یک روز از توی تلسکوپ به این سیاره نگاه کنید، چشم بزرگش را میبینید. اگر شما از حلقه استفاده نمی کنید انگشت وسط به صورت پیش فرض مکان امنی برای انداختن انگشتر است. زمین زیستپذیرترین سیاره منظومه شمسی است. این سیاره بسیار زودتر از دیگر ستارگان در آسمان شب نمایان می شود و بسیار پرنور تر از آن ها به نظر می رسند . مشتری از هر نظر یک سیارهی غیر عادی است.

هرگاه اسم زحل را می شنویم ؛ اولین تصویری که به ذهنمان می آید، حلقه های زیبای آن است، به طوریکه زحل را به ارباب حلقه ها معروف کرده است. نویسندگان زیادی در کنار پرداختن به­انواع آثار هنری فلزی، به آثار فلزی که در باب نجوم و پدیده­های وابسته به آن از ابزارآلات این حوزه نیز یاد کرده و آن­ها را مورد بررسی قرار داده­اند. همزمان، دلفین آنها نیز که در ساحل گرفتار شده و از خانواده اش دور افتاده، در زیستگاه آبزیان پیدا می شود، در حالی که بر روی پوستش سوختگی هایی به وجود آمده و تحت درمان قرار دارد.

بولتون میگوید: «آنها وارد بیابان مشتری شدند.» فضاپیما پیش از اینکه بتواند وارد مناطق پر آب اتمسفر مشتری شود، ارتباطش قطع شد. گالیله برای این کار یک کاوشگر کوچک را به درون اتمسفر مشتری فرستاد تا بتواند به هنگام سقوط در آن، دما، فشار و عناصر شیمیایی را اندازه بگیرد. بولتون میگوید که دانشمندان ناسا فکر کردند این کار باز هم باید تکرار شود و همزمان میبایست چند فضاپیما را در مکانهای مختلف به درون سیاره فرستاد؛ ولی این کار پرهزینه و مشکل بود.

ولی چگالی این سیارهها در حدود چگالی آب است. احتمالا به جز خورشید، آنجا خطرناکترین نقطهی منظومهی شمسی است.» دور سیاره را کمربندی از تابش پر انرژی و ذرات باردار در بر گرفته است. در سیاره های گازی، تعداد قمرها بیشتر است. 15 قمر تا کنون برای اورانوس شناخته شده اند که مواد تشکیل دهنده تمام آنها مخلوطی از سنگ و یخ است. در سال 2004 ميلادی با جدا شدن کاوشگر هويگنس از سفينه ي مدارگرد کاسينی و سقوط آن در جوّ تيتان دانشمندان به اطلاعات ارزشمند و شگفت انگيزي از شرايط حاكم بر سطح قمر تيتان دست يافتند.

نظریهی دیگر این است که آنها با رمبش حباب بزرگی از هیدروژن و هلیوم تحت وزن خود بوجود میآیند و در نتیجه هیچ هستهی جامدی نمیتواند وجود داشته باشد. شفقهای قطبی مشتری ۱۰۰۰ بار از شفقهای زمینی قدرتمندتر هستند و اندازهی خیلی بزرگی دارند. شفقهای قطبی مشتری از ابزارهایی هستند که دانشمندان میتوانند با استفاده از آنها میدان مغناطیسی سیاره را اندازهگیری کنند. مدار جونو به شکلی است که برفراز قطبین مشتری پرواز میکند و در نتیجه میتواند پدیدههای جالب توجهی مثل شفقهای قطبی مشتری را ثبت کند. طبق این تعریف، پلوتو سیارهای اصلی در منظومه شمسی به شمار نمیرفت.

پاسخ این پرسشها به ما میگوید که مشتری اکنون چگونه سیارهای است و اولین بار حدود ۴٫۶ میلیارد سال پیش چگونه بوجود آمد. دانشمندان تاکنون پیش از این هیچ سیارهای را در اطراف ستارهای با بیش از سه برابر جرم خورشید مشاهده نکرده بودند. مشتری فصل ندارد و محور گردش آن به دور خودش تقریبا بر مدار گردشش به دور خورشید عمود است. نزدیک هستهی مشتری، دما به ۲۰ هزار درجهی سانتیگراد میرسد که سه برابر بیشتر از دمای سطح خورشید است.

دیدگاهتان را بنویسید