معنی اسم فریماه نام فریماه به چه معناست

اما پس از آن، با کشف اجرام دیگری با اندازههای مشابه، انجمن جهانی اخترشناسی (IAU) این نام را برداشت و هماکنون، اریس همانند پلوتون یک سیاره کوتوله شمرده میشود. ایندره، ایزدِ تندر هندوان و ایرانیان کهن بود که خدای جنگ نیز شمرده میشد و شکستناپذیر بود. شاید تماشای آن اپیزود لذتبخش نبود، اما همچنان میشد از صحبت کردن دربارهی حرفی که میخواست بزند سرگرم شد. سبکی که علاوه بر سرگرم کردن، در اکثر مواقع، شبیه به کلاس درسی است که در آن خطا و اشتباه جزایی نابخشودنی ندارد (کجا چنین کلاسی پیدا میکنید؟) سبکی که مثل معلمی دوست داشتنی، و به شیوه پدر و مادرها، درسهای زیادی را به مخاطبانش میآموزد.

محققان و دانشمندان دانشگاه زوریخ و برن و موسسه فناوری فدرال زوریخ، به بررسی چگونگی شکل گیری این سیارات گازی مشابه مشتری پرداخته اند.دانشمندان با استفاده از قدرت محاسباتی مرکز ابررایانه ملی سوئیس، سناریوهای مختلفی را در خصوص نحوه ی ایجاد و تکامل سیارات گازی مشابه مشتری را شبیه سازی کرده اند. دانشمندان با مطالعات آزمایشگاهی و مشاهدات تلسکوپی دریافتهاند که سطح این سیاره کوتوله شباهت بسیاری به سطح پلوتو دارد.

دانشمندان در سال ۲۰۰۵ از شیوهٔ تازهای به نام نورشناسی سازگار برای رصد بهره گرفتند و گروه تلسکوپ کک در هاوایی توانست ماه این کوتوله سیاره را بیابد. مریخنورد کنجکاوی در سال 2015 تصویری را از سطح مریخ به زمین مخابره کرد که توانست سر و صدای بسیاری را در شبکههای اجتماعی به راه اندازد. اندازه گیری ها نشان می دهد که اجرام در کهکشان راه شیری روی بازوهای مارپیچی متمرکز شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خرده سیاره “اریس” در سال 2005 کشف شد و اولین اندازه گیریها قطر این خرده سیاره را 2 هزار و 400 کیلومتر ارزیابی کرد و بنابراین اعلام شد که “اریس” 5 درصد بزرگتری از سیاره پلوتون با قطر 2 هزار و 340 کیلومتر است. به گزارش ایسنا، گویا در تاریخ چهارم مارس، یک زباله فضایی به سطح ماه سقوط خواهد کرد. برخی از بهترین اپیزودهای ریک و مورتی (مثل فینال فصل چهارم یا اپیزودِ ریک خیارشور) آنهایی هستند که نهتنها از ظرافتِ دراماتیکِ شخصیت ریک غافل نمیشوند، بلکه داستانشان را پیرامونِ آن مینویسند: ریک بهعنوانِ نابغهترین دانشمندِ کُل کیهان آنقدر باهوش است که از کمبودها، خودخواهیها، دروغگوییها و سوءاستفادهگریهایش خودآگاه باشد، اما هرگز آنقدر باهوش نیست که تغییر کند.

23. نپتون انرژی و گرمای خود را با سرعتی 2.7 برابر بیش از جذب نور خورشید متساعد می کند. 2 بنابراین همانگونه که انرژی از زمان به دست می آید، ماده و ذرات بنیادی و انواع گوناگون آنها نیز همگی محصول زمان هستند. افسانه های مختلفی در این باره وجود دارد که معتبرترین آنها اشاره به جنگ اریس و خانواده ” اچیلوس ” دارد. ۵- فعالیت های آتش فشانی در سطح سیاره ناهید گسترده است و هنوز هم وجود دارد.

لارک که حوضه رامبراند با عرض 450 مایل را مورد مطالعه قرار داد، می گوید: «ما از این حوضه های بزرگ به عنوان نمونه های طبیعی لایه های بیرونی عطارد استفاده کردیم. در نظر داشته باشید که منظور از نیم محور بزرگ سیاره بنوعی بخش بزرگ و کشیده تر مدار سیاره ی زهره محسوب میشود. براساس تحقیق جدیدی که گروهی از محققان دانشگاه ییل انجام دادهاند، مشخص شده است این سیاره که شعاعی تقریبا دو برابر زمین و جرمی تقریبا معادل هشت و نیم برابر زمین دارد بیشتر از کربن ساخته شده است.

وقتی جرمی در آسمان مقابل خورشید قرار دارد، بدین معنا است که در زمان غروب خورشید طلوع میکند و در زمان طلوع خورشید غروب میکند. تقریباً در همان زمان که اریس در آسمان قرار دارد، نزدیکترین فاصله خود را نسبت به زمین دارد که به آن حضیض زمینی گفته میشود و باعث میشود در درخشانترین حالت خود ظاهر شود. در این مورد، پلوتون به خورشید نزدیکتر و در دورترین نقطه در فاصله 7.3 میلیارد کیلومتری و در نزدیکترین نقطه در فاصله 4.5 میلیارد کیلومتری از خورشید قرار دارد. حتی وقتی اریس در نزدیکترین فاصله خود نسبت به زمین نیز قرار دارد، نمیتوان آن را بیشتر از یک نقطه نورانی ستاره مانند از طریق تلسکوپ تشخیص داد.

بیش تر ستاره ها مثل خورشید ما هستند و در همه ی عمرشان پیوشته می درخشند. این کمیته بسیاری از نامهای منتخب جووانی باتیستا ریچیولّی را حفظ و استانداردسازی کرد؛ او کشیش و منجمی ایتالیایی بود که در سال 1651 مشهورترین کتاب خود Almagestum Novum (یا مجسطی نو؛ دایرهالمعارفی 1500 صفحهای) را منتشر کرد. اولین شخصی که به سیاره مریخ با تلسکوپ نگاه کرد گالیله بود. در سال 2008 نیز ناسا ماموریت دیگری به نام ققنوس را برای فرود در دشتهای شمالی مریخ و جستجوی آب انجام داد که موفقیت آمیز انجام شد. براساس گزارش نیچر، اکنون برپایه تازه ترین اندازه گیریهایی که با دو تلسکوپ شیلی و رصدخانه پاریس انجام شده است به نظر می رسد که “پلوتون” بزرگتر از “اریس” است.

دوست عزیزی در این وبلاگ و بلاگ دیگرم نظر نوشته بودند و از اینکه سیاره بازی ها مانند گذشته فعال نیست انتقاد کرده بودند . تا چندی پیش ” زینا ” کاندیدادی سیاره دهم بود ولی با معیاراهائی که انجمن بین المللی نجوم در بیست و ششمین گردهمائی خودبرای سیاره بودن یک جرم در نظر گرفت نام زینا هم مانند پلوتو از لیست سیارات منظومه شمسی حذف شد. اریس (۲۰۰۳یو بی۳۱۳) از پلوتون بزرگتر بود و به همین دلیل، یابندگان بر سیاره بودن این سیارک پافشاری میکردند.

انجمن بین المللی نجوم علاوه بر بیرون راندن این جرم از سیارات منظومه شمسی نام آن را هم تغییر داد. انجمن بین المللی نجوم پیشنهاد دیگر مایکل بران را در مورد تعویض نام قمر اریس نیز پذیرفت و نام آن را پس از بررسی های زیاد ” دیسنومیا ” نهاد. یکی از افرادی که تابستان سال گذشته زینا را یافته بود نام ” اریس ” را به انجمن بین المللی نجوم پیشنهاد داد. اریس و قمر کوچکش دیسنومیا درست همان اجرامی هستند که با کشف آنها در تابستان سال گذشته بحثهای زیادی میان سیاره شناسان در مورد تعیین سیارات منظومه شمسی به وجود آمد.

ویکیپدیا در تعریف سیاره کوتوله مینویسد؛ این تعبیر خاصی است که اتحادیه بینالمللی اخترشناسی (International Astronomical Union) که مرجع رسمی برای نوآوردن زبانزدها و واژههای مربوط به اخترشناسی است به جرمی آسمانی اطلاق کرده که در منظومه شمسی دارای ۴ ویژگی است؛ در مداری مشخص به دور خورشید بچرخد؛ آنقدر جرم دارد که باعث میشود خودگرانی آن بر نیروهای جسم صلب غلبه کرده و جسمی را با تعادل هیدرواستاتیک (تقریبا گِرد) به وجود آورد؛ تمام مسیر (مدار) پیمایش خود را از اجرام ریز و درشت جارو نکرده باشد (آنها را جذب و یا دفع نکرده است)؛ قمر و یا یک سیاره نباشد.

سیاره کوتوله به جرمی آسمانی گفته میشود که فاقد اندازه کافی برای سیاره بودن است و در عین حال آنقدر هم کوچک نیست که رده اجرام کوچکی مثل دنبالهدارها گنجانده شود. به همین سبب زمانی نامزد عنوان دهمین سیاره منظومه شمسی بود، اما معیارهای اتحادیه بینالمللی اخترشناسی برای سیاره بودن را کسب نکرد. جنگ او با ورتره، دیو خشکی و خشکسالی، که آبها را در آسمان نگهداشته بود، در وداها و ادبیات ودایی معروف است. در همین رابطه بخوانید: آسمان در سیارات مختلف چگونه است؟ هر روزه تعداد زیادی بازی در سبک ها و ژانرهای مختلف توسط کمپانی ها و استودیوهای مختلف عرضه می شوند.

این کشف سر و صدای زیادی در مجامع علمی برپا کرد. دیزل این خبر را از طریق انتشار یک ویدئو کنار کامرون سر صحنه فیلمبرداری منتشر کرد. از آنجا که مقابله سیاره زحل در زمانی بروز می کند که این سیاره در نزدیک ترین فاصله نسبت به زمین قرار دارد، فرصتی طلایی برای رصد زحل از طریق تلسکوپ چشمی ایجاد می شود. بعد از مشتری، زحل سریع تر از هر سیاره ی دیگری دوران می کند و یک دوران کامل آن هر ده ساعت و سی دقیقه انجام می شود. ماه سی شبه ؛ به معنی ناچیز شده و محوگردیده و برطرف گشته باشد.

اریس از قمر زمین یعنی ماه کوچکتر است. اما در سال ۲۰۱۰ پس از اختفای موقتی اریس، قطر آن محاسبه و مشخص شد که کوچکتر از تصورات اولیه است. هرچند اریس کوچکتر از پلوتون است اما در واقع کم و بیش دوقلوی پلوتون است. ارتفاعات می توانند از نفوذ توده های مرطوب به نواحی آن سوی خود جلوگیریکنند؛ مانند رشته کوه های هیمالیا در شمال هند یا البرز در ایران. پیش از آن، اریس توسط رسانهها با نامهای گوناگونی چون زینا یا لیلا هم خوانده شدهبود.

این گروه سالها به شیوهٔ برنامهریزی شده برای یافتن چیزهای نو در منظومه شمسی کار کرده بود و پیش از آن، چند جسم دیگر مانند سدنا را هم یافتهبود. آنها نام دیسنومیا را برای آن برگزیدند؛ ولی پیش از آن، یابندهٔ ماه، نام خودمانی گابریل را روی آن گذاشته بود. از این به بعد اسامی این دو جرم به ترتیب اریس و دیسنومیا خواهد بود. از دیسنومیا در افسانه های یونانی به عنوان فرزند اریس نام برده می شود. دنیای زنده و واکنشی را که در آن موجودات بی نظیر و شخصیت های جدید ساکن هستند ، کاوش کنید و نیروهای مهیب RDA را که آن را تهدید می کنند به عقب برانید.

دیدگاهتان را بنویسید