معنی اسم سیاره نام سیاره به چه معناست

در زیر این ابرها یعنی در عمق ۷۵۰۰ کیلومتری زیر ابرهای قابل رویت نیز، احتمال وجود اقیانوسی از آب مایع به همراه آمونیای حل شده می باشد. برخی از سیارکها به همراه زمین در حالی که هر دو به دور خورشید میچرخند در یک رقص طولانی با زمین قرار خواهند گرفت، این رقص را میتوانیم رقص اجرام آسمانی بنامیم. اخترشناس فرانسوی پیر لمونیر این سیاره را بین ۱۷۵۰ تا ۱۷۶۹ دوازده بار (با در نظر گرفتن ۴ شب متوالی) رصد کرده بود. بی نظمی در مدار آن اولین بار توسط جان کوچ آدامز و در سال ۱۸۴۱ مطرح شد و او پیشنهاد داد که جاذبه سیارهای کشف نشده بر آن تأثیر میگذارد.

۹ قمر در ژانویه ۱۹۹۶ کشف شده و در نام آنها ۱۹۹۶ وجود دارد و یک قمر در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵ کشف و در نام آن ۱۹۹۵ وجود دارد. خروج از مرکز آن ۰٫۰۷۴۲ بوده که بسیار به دایره نزدیک است. این «پایان باشکوه» از قضا مصادف بود با سیصد و پنجمین سالمرگ جیووانی کاسینی، کاشف چهار قمر زحل و دانشمندی که نامش بر این مأموریت تهورآمیز فضایی جاودانه شد.در این نوشته از دریچه گلچینی از عکسهای خاطرهانگیز کاسینی، به شماری از برجستهترین دستاوردهای این کاوشگر بینالمللی طی سیزده سال حضور مستمر در مدار زحل، نگاهی می کنیم. برررسی مادون قرمز حاکی از آن است که دمای این سیاره برابر ۵۸ درجه کلوین است.

دمای اتمسفر ۲۱۵- درجه سانتیگراد است. بنابراین اتمسفر این منطقه در هر ۱۴ ساعت یکبار گردش وضعی کامل دارد. یک ویژگی جالب مشتری یک لکه قرمز بزرگ است – به این ترتیب است که گرداب جوی در حال چرخش در خلاف جهت عقربه های ساعت از زمین قابل مشاهده است. به این معنا که اگر جسمی در زمین ۱۰۰ گرم وزن داشته باشد در اورانوس ۹۰ گرم وزن خواهد داشت.

و حتی هنگامی که این جرم را به عنوان کشف به انجمن سلطنتی گزارش میداد باز براین باور بود که دنبالهدار است و این عقیده را داشت تا زمانی که بهطور مطلق اثبات شد که اورانوس یک سیاره است. این کاوشگر همچنین موفقبه کشف حفرههای برخوردی در سطح زهره شد که البته تعداد آنها بسیار کم بود؛ زیرا گدازههای آتشفشانی روی آنها را پوشانده بود.تقریبا هزار حفرهی برخوردی روی زهره کشف شده است که دارای توزیع برابر هستند.

هدف دو مأموریت جدید در سیاره زهره درک این موضوع است که چگونه این سیاره زمانی که ویژگی های بسیار مشابه ما را دارد به جهانی جهنمی مانند تبدیل شده و اینکه ممکن است اولین جهان قابل سکونت در منظومه شمسی باشد که دارای اقیانوس و آب و هوای مشابه زمین است. ماه با شعاع 1738 کیلومتر (1٬080 مایل) پنجمین قمر بزرگ در منظومه شمسی است که بعد از «گانیمد» (Ganymede)، «تیتان» (Titan)، «کالیستو» (Callisto) و «آیو» (Io) قرار دارند. جرم اورانوس ۵/۱۴ برابر جرم زمین و یک بیستم جرم بزرگترین سیاره منظومه شمسی یعنی مشتری می باشد.

اورانوس هفتمین سیاره در منظومه شمسی است. اورانوس سومی سیاره بزرگ منظومه شمسی بوده،بزرگی آن4 برابر زمین است. سیاره زهره- دومین سیاره منظومه شمسی. شعاع منظومه شمسی «… برخی از دانشمندان محدودیت های اضافی را در خصوص سیارات در نظر می گیرند که شامل ویژگی هایی مانند اندازه ، تراکم یا جرم است و این امر باعث شده است برخی از سیارات از لیست سیاره های منظومه شمسی خارج شوند. این سیاره بعد از پلوتون کوچک ترین سیاره منظومه شمسی ست.

به استثنای دنباله دارهای طولانی مدت ، تا سال 2018 VG18 در 17 دسامبر 2018 کشف شد ، اریس و دیسنومیا دورترین اجسام طبیعی شناخته شده در منظومه شمسی بودند. ستاره شناس بریتانیایی، ویلیام هرشل (William Herschel)، در سال ۱۷۸۱ موفق به کشف آن گردید. سن قدیمیترین سنگی که از ماه به زمین آورده شده نشان میدهد که این پوسته حدود 4.48 میلیارد سال پیش تشکیل شده است. از نظر اندازه کمی کوچکتر است، اما از این کمتر معروف نیست – Enceladus، Rhea، Dione، Tethys، Iapetus و Mimas.

هنگامیکه زهره در آستانه درخشانترین فاز خود است، در نور روز نیز قابل مشاهده است. اگرچه خورشید و ماه، هر دو به نظر میرسد با چشم غیر مسلح یک اندازه هستند، خورشید 400 برابر بزرگتر از ماه است، که شعاع آن 2.160 مایل است. برای یافتن میانگین فاصله بین زمین و مریخ و زمین و زهره ، شعاع کوچکتر را از بزرگتر برای هر جفت کم کنید. و۶۳ بار از کره زمین بزرگتر است.

وی گفته: اگر سیاره زهره و زمین با هم زاویه داشته باشند، این پدیده فقط در زمان خاصی اتفاق میافتد و هر بار تکرار نخواهد شد. زمین و زهره تقریباً هماندازهاند، و تصور بر این است که درون آنها نیز یکسان باشد. و در این ارتفاعات آن بادهایی با سرعت ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر میوزند و البته گردبادهایی نیز در آن وجود دارند که به شکل لکههایی دیده میشوند. بیشتر دانش ما در باره این سیاره پس از پرواز سفینه آمریکایی ویجر۲ (Voyager ۲) در ارتفاع ۸۰.۰۰۰ کیلومتری از ابرهای سطح این سیاره، در سال ۱۹۸۶، به دست آمد.

10- زمین چند سال دارد؟ به علت اینکه این سیاره ۹۸ درجه انحراف دارد در یک چهارم حرکت آن به دور خورشید یکی از قطبهایش به سمت زمین است و یک چهارم بعد استوایش و یک چهارم پس از آن قطب مخالف و در انتها دوباره استوایش به سمت زمین خواهد بود. حرکت آن به درو خورشید ۸۴٫۰۱ سال طول میکشد. حرکت آرام سنگ در گوشته قارهها را به هم میزند و باعث زمین لرزهها، آتشفشانها و تشکیل رشته کوهها میشود.

با وجود اینکه ممکن است مریخ برخی از ویژگیهای شبیه زمین را داشته باشد به هر حال سیارهی کوچکتر است. در مرکز این سیاره ممکن است هستهای سنگی، تقریبا به اندازه زمین وجود داشته باشد. اما برای سیارات فراخورشیدی استفاده از تلسکوپ معمولی ممکن نیست و نیازمند تلکسوپهای خاصی هستیم تا عبور این سیارات را از مقابل ستاره خود مشاهده کنیم. ولی اگر فاعل اسم خاص نبود، نیازی نیست که از کاما استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید