معرفی کوههای البرز مرکزی

بتوانند این عناوین کلیدی و زیر بنایی را از آن خود کنند، بیشترین سهم از فرهنگ و تاریخ و میراث ایران کهن و پارس تاریخی را نیز از آن خود خواهند کرد. کوه اُشیدَم یکی از شاخه های کوه بابا در حوزه بامیان تاریخی و احتمالا در ناحیه بهسود کنونی است. اوستا شناسان کوه اُشیدَم را جایگاه کیانیان و جایگاه نزول وحی به زردشت و سرچشمه رود هیرمند نوشته اند. و ما اگر این روایات را با یکدیگر تفسیر کنیم حاصل جمع آن ها این می شود که کوه مزبور پوسیده شده و در دریا فرو ریخته و دیگر اثری از آن باقی نیست.»(10) ممکن است پرسیده شود کوه طور چه ویژگی داشته که حضرت موسی (علیه السلام) آن را انتخاب کرده و چرا کوه دیگری و یا اصلا مسجدالاقصی را انتخاب نکرده است؟ در پاسخ باید گفت انتخاب موسی(علیه السلام) نبود.

در بدخشان یک مرکز تربیوی قابله خانمها ایجاد گردیده بود که سهم برجسته را در ارتباط به اجرای کمک های عاجل در مناطق دور دست به خانمها بازی نموده و در عین حال یک مرکز تعلیمات طبی بنام متوسطه طبی غضنفر در بدخشان تأسیس گردیده است که در بخش های مثل داروسازی، لابراتوار، و سایر بخش ها کارمندان صحی را زیر پرورش میگیرند که محصلان از راه امتحان ورودی به دانشگاه ها شامل این مرکز میگردند. دماوند یک مخروط آتشفشانی کاملا شناخته شده است که بعلت خالی بودن اطراف آن از قله های مرتفع از فواصل بسیار دور نیز قابل رویت است.

مهمترین جاذبه گردشگری گنبد نمکی دشتی ساختار گنبد بوده به طوری که هر رهگذری که در حال عبور از جاده خورموج به سمت کنگان و عسلویه بوشهر باشد از فاصله دور سفیدی گنبد پوشیده از نمک را می بیند و در نظر اول به این فکر میکند که کوهی پوشیده ازبرف را مشاهده میکند. و اَوِستا، در آنجا است که یَمَه خَشِئتَه (جمشید) بهشت آسایش (وَر جمکرد) و ناز و نوش خود را پی افکند و در آنجا زردشت دیده به جهان کشود. و اهورا مزدا بِهديني (دین مزدا پرستی) را در آنجا به آشو زردشت آشکار نمود.

در سال ۲۰۱۰ نیز، چین و نپال به این توافق رسیدند که ارتفاع اورست را همان ۸۸۴۸ متر در نظر بگیرند. با این حال، به نظر رینهولد مسنر کایلاش را صعود کرده باشد. هرگاه رفاه همه جانبه اجتماعی را مصداق وصول به هدف سياستهای اقتصادی قرار دهيم، نياز به گسترش سهمگيری فعال مردم افغانستان به مثابه شهروند موضوع بحث گرديده و پيآمد آن به دموکراسی مشارکتی و”اقتصاد بازار اجتماعي” منتهی می گردد. اما در میان آن ها معادن سنگ لاجورد در سرسنگ منطقە بدخشان افغانستان بزرگترین منبع در طول تاریخ بوده است.

و دربارة سروري آب ها نقل است كه: رود دائيتي، آبهاي تازنده را سرور است. ؛ امّا با توجه به حرف «فاء» که مفيد ترتيب اتصالی است: «فَضَرَبنا عَلی ءاذانِهِم» میتوان گفت آنان بلافاصله پس از ورود به غار در خواب فرو رفتند و خداوند آنان را بهگونهای قرار داده بود که هرکس بديشان مینگريست آنان را بيدار میپنداشت، حال آنکه در خواب بودند: «وتَحسَبُهُم ايقاظًا وهُم رُقودٌ». و دولت هم تا حال کدام اقدامی به جلو گیری ان نکرده است. در كتب پهلوي «بِهرود» ناميده شده و نزد چينيان نيز چنين خوانده مي شده است. حجم و ارزش تجارت خارجي: حجم مبادلات تجارت خارجي در سال 2004 معادل 2 ميليارد و 290 ميليون و 100 هزار دلار بود كه نسبت به سال قبل از آن 36 درصد افزايش داشت.

تاجیکان مسلمانند. بیش از ۹۰ درصد مردم تاجیکستان مذهب سنی حنفی دارند و کمتر از ۵ درصد آن ها، شیعهٔ اسماعیلی هستند. کوه بزمان نیز مانند تفتان، از جمله آتشفشانهای نیمه فعال ایران است. بنا بر تصريح بُندهش و به موجب اوستا آفرينش اورمزد از كنار همين رود شروع شده و بالا رفتن زرتشت به آسمان از كنار همين رود است. هاشم رضی مترجم وندیداد (کتاب سوم اوستا) در باره ویژگیهای ایرانویجه در متون پهلوی چنین نوشته است: به موجب بخش دوم بُندهِش، دربارة آفرينش مادي اورمزد آمده است: پنجم: گاو يكتا آفريده را در ايرانويج آفريد، به ميانة جهان، بر بالاي رود «وِه دائيتي» كه در ميانة جهان است.

این زن زعفرانکار در گفتوگو با خبرنگار تسنیم میگوید از طریق یک برنامه تلویزیونی با کشت زعفران آشنا شدم، دورههای آموزشی کشت اینگونه از گیاهان دارویی را نیز بهصورت اینترنتی گذارندم، در تیرماه ۹۷ پیاز زعفران را تهیه و پس از ۲ماه آن را در انبار نگهداری کردم و در ماه آبان امسال به گُلدهی رسید. خیمه، کمپل، بالون گاز، مواد غذایی و بیکهای خود را بستهبندی نموده و پشت یک مرکب که کرایه آن 300 افغانی بود، بار کردیم.

بومیان این منطقه افسانههایی را در مورد شکلگیری این گنبد نمکی نقل میکنند. در کتاب «زات سْپَرَم» در شرح زندگانی زردشت نقل شده است که: پيامبر اندر ماه ارديبهشت، در كنار «وِهدائيتي» به معراج ميرود. «در آن انجمن بيامد اهورمزد با ايزدان، به ايرانويج نامي به كنار وَ نگوهي دائيتي. دائيتي مكررا در اوستا با مملكت ايرانويج یکجا ذكر شده و گاهی بدون آن آمده است. در بُندهِش، جايي كه از رودهاي مشهور ياد شده، گويد: سرچشمة دائيتي رود از ايرانويج است.

به موجب يشتها و ونديداد، اين رود مقدس در ايرانويج جاري و خانة پورشسب بر ساحل آن قرار داشته است. دکتر پورداود اوستا شناس پیشگام ایرانی در باره ویژگی های ایرانویجه و رود داییتی نوشته است: « رود دائيتي بيش از ده بار در اوستا ذكر شده و غالبا از ايرانويج جدا نيست، لذا تعيين محل اين رود وابسته به دانستن محل كشور ايرانويج است. 6) زادگاه و جایگاه نخستین فرهنگ و ادب اوستایی و زادگاه کهن ترین نظم و نثر و ادب دری و جایگاه نخستین شاعران پیشگام پارسی.

دکتر پورداود اوستا شناس و مترجم پیشگام ایرانی نوشته است: « اُوشِيدَم Usidam و اُوشِيدَرنَه Usidarena به معني هوش بخشنده، هردو نام يك كوه است. دائيتيا از ريشة كلمة دات (داد، قانون) به معني موافق قاعده و قانون است. 5) ورنه چهار گوشه که جایگاه فریدون قاتل ضحاک است. 4) دریاچه فرزدان (جایگاه ظهور منجیان موعود زردشتی چون سوشیانت و هوشیدر بامی که از فرزندان زردشت اند). به موجب دينكرد، كتاب هفتم، بخش 2، بند 30، پورشسب (پدر زردشت) چون قرار شده كه زرتشت از تخمه و نسل وي به وجود آيد، به موجب الهامي در مييابد كه بايد از گياه مقدس «هُوم» كه بر روی درختي در كنار رود دائيتي، رسته است استفاده كند.

این آتشفشان در روی فیلیش های کرتاسه بالایی و ایوسن بنا شده است. بُندِهش کوه اُپارسِین را کوه پارس خوانده و موقعیت آن را در بین سیستان و چینستان نوشته و آن را به عنوان سرچشمه رودهای بلخ و هیرمند و هرات و مرو معرفی کرده است. بُندِهش هندي در بخش کوههای اوستایی ویژگیهای کوه اُشیدم و کوه اُپارسِین را یکسان ذکر نموده است. در کتابهای قدیمی (۵۵ پس از میلاد)، لاجورد را به عنوان پادزهری براى نیش مارهای سمی توصیه کرده اند و کشیشان مسیحى، آن را باعث بالا رفتن توانایى روحى و احساس یگانگى و درک بیشتر ذکر کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید