قصه های شیرین قدیم :: سر زمین خسته بدخشان

این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۸۵ نفر بودهاست. مسئولیت آمادهسازی این سپاه را ابوسفیان بر عهده گرفت. بامیان در دوران هخامنشیان یکی از ولایات بنام پارپامیزاد بهحساب میآمد و در دوره حکومت کوشانیان به عنوان یکی از اساسیترین مراکز توریستی و عبادی بوداییان و نیز به دلیل قرار داشتن در شاهراه ابریشم بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در رابطه با منشأ بتهای بامیان و ارتباط آنها با بودا در بین متخصصان اختلافاتی وجود دارد و برخی آنها را به دورهی گسترش بودیسم در دوران کوشانیان محدود ندانسته و منشأ آن را در دورانی بسیاری کهنتر و دوران میترایی جستوجو میکنند.

این رودها به هم میپیوندند و رودهای بزرگی را به وجود میآورند و درنهایت مسافر کشورهای همسایه میشوند. این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک در سال ۲۰۱۵ (میلادی) برگزیدهشده است. سپس به تدریس دردانشگاههای مختلف از جمله امام حسین و مسئولیت های گوناگونی چون مسئولیت مرکز دایره المعارف دفاع مقدس ، ونیز تالیف کتب پژوهشی و ادبی و اجتماعی گوناگون پرداخته است .مشاغل و سمتهای مورد تصدی : اسماعیل منصوری لاریجانی مدیر مسئول ماهنامهْ فرهنگ پایداری ،استاد دردانشگاه مختلف (از جمله دانشگاه امام حسین ) مسئول مرکز دایره المعارف دفاع مقدس می باشد .فعالیتهای آموزشی : اسماعیل منصوری لاریجانی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین است اما دردانشگاههای دیگرنیز تدریس می نماید .سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : اسماعیل منصوری لاریجانی درکنار تدریس و مسئولیت های اداری به تحقیق درباره ۸سال دفاع مقدس می پردازد .شاگردان : بسیاری از فارغ التحصیلان رشته روابط بین الملل از دانشگاه امام حسین ، شاگردان اسماعیل منصوری لاریجانی بوده اند .آرا و گرایشهای خاص : اسماعیل منصوری لاریجانی درروابط بین الملل به بحث جنگ ایران و عراق توجه ویژه ای دارد .جوائز و نشانها : جایزه بهترین پژوهش (کتاب ) جشنواره کتاب دفاع مقدس به کتاب تاریخ دفاع مقدس اثر اسماعیل منصوری لاریجانی تعلق گرفته است .

سومین گروه نژادی که در بامیان زندگی میکنند، تاجیکهایند که بیشتر در مناطقی چون سیغان، کهمرد و تعداد کمی در مرکز بامیان حضور دارند. عالمان بزرگی هم چون سید علی طباطبایی، سید محمد مجاهد، میرزای قمی. بخش کوهنانی شامل روستاهای شورابه، روستای پای آستان، خسروآباد، حسینآباد، مرالی، حیدرخانی، خود شهر کوهنانی، روستای بساط بیگی، منار، زیر تنگ سیاب، نوم کولی، گرخشاب، رماوند، منطقهٔ چشمه حیدر و بالاخره روستای سرسبز رودبار است که هرساله بخش بزرگی از میوه تولیدی در لرستان را تأمین میکند. همچنین در فصل بهار، که برفها آب میشود و فصل باران میرسد، به دلیل کوهستانی بودن مناطق، معمولا سیل جاری میشود و راهها را بهراحتی خراب میکند.

در گویش هزارگی، کوهی بزرگتر از تپه را پامی میگویند، و همچنین به هر چیزی که تپه مانند باشد، بام گفته میشود، مثلا آدم چاق و کوتاهقد را پام میگویند. بام Bama و بامى Bamya و بامی، واژگان اوستایی و به معنی درخشان، تابان و شکوهمند است. همه از یک ریشه باشند، که به معنی سرزمین های بلند و مرتفع است. طرز تهیه آن این گونه است که ریشه گیاه چوبک را در آب میخیسانند و چند بار میجوشانند. بنا بر این شعر به گونه ی غیر مستقیم بر زندگی مردم و از جمله در تحریک مبارزات اثر می گذارد، یعنی در انکشاف جهان بینی نقش دارد.

گفت: “من گفتم “آموختن” و “آموزش” دادن مشاهده امری که اتفاق می افتد، کافی نمی باشد بایستی دلایل را بررسی کرد پس فقط وقتی این دنیا را درک می کنیم که متوجه علت هایش بشویم. سپس در آن خانه را زدند و مورد استقبال ساکنان آن قرار گرفتند. یک زوج و سه فرزند با لباسهای پاره و کثیف. “استاد” خطاب به پدر خانواده گفت: “شما در اینجا در میان جنگل زندگی می کنید، در این اطراف هیچ گونه کسب و تجارتی وجود ندارد؟ در سال 1367در مسابقات بین المللی” حرم امن” رتبه ی دوم را کسب کردم. را که بنام زبانهای پامیری گویا شناخته شده است، و دوم مردمان این نواحی را بنام “قوم پامیری” از طریق قانون اساسی در حال تنفیذ، رسمیت ببخشند.

بتهای بامیان و محوطه آنکه در این شهر قرار دارد در سال ۲۰۰۳ از طرف یونسکو به عنوان میراث جهانی به ثبت رسید. در حاليکه کشورهای مختلف جهان انواع پارلمان ها را تجربه می کنند بطور کلی برداشت های جهانی در مورد پارلمان و نقش آن در روند دموکراسی چگونه است؟ در روستای چلاسر از کنار کارخانه شالی خشک کنی که بوی برنجش به مشام میخورد بسمت کوه می پیچیم، و مقابلمان چراغ قرمز نورانی فرستنده سیما را می بینیم، و در یک مسیر نیکوتر از گذشته قرار می گیریم.

رودهای بیشماری از کف درهها با جوشوخروش جریان دارند، اما کوهها و تپههایی که در حاشیه این رودها قرار دارند خشک و بی علفاند. داستان اصحاب کهف از معدود داستانهایى است که برخلاف بسیارى از داستانهاى دیگرِ قرآن، در منابع یهودى به دلایلى از آن یاد نشده است اما در منابع مسیحى ذکر شده است. در زمان سلطه ی یونانیان، از بلخ به نام باکتریا و باکتروس و از بامیان و سرزمین های جنوب آن به نام «پامیزوس» و «پاراپامیزوس» و «پاراپامیزاد» یاد شده است. رشتهکوه هندوکش و بابا در اوستا به نام های هَراییتی و هَرابُرز اوپارسین (بالاتر از پرواز سین مرغ یا عقاب) و در متون پهلوی به نام اَبَرسِین و در زبان مورخان به نام پامیر و در زبان شاهنامه به نام البرز یاد شده است.

بامیان در ادبیات پهلوی (در فصل ۲۰ بُندِهِش) به نام “بامیکان” و در شاهنامه به نام “بامیان” و در منابع چینی به نام «فان یانگ» و یا «فان یان» یادشده است. این آتشفشان یکی از مخرب ترین آتشفشانهای فعال فیلیپین است. بررسی آتشفشانها در ایران نشان می دهد ایران دارای پنج آتشفشان دماوند، سبلان، تفتان، بزمان و سهند است که از این تعداد سه آتشفشان بزمان، تفتان و دماوند جز آتشفشانهای فعال محسوب می شوند. کشورهايی که دارای پارلمانهای دموکراتيک هستند، موثريت بيشتر دارند. کارشناسان معتقدند که وجود پارلمانهای سمبليک (نمادين) و غير دموکراتيک در جهان سبب شده است تنها ۵۰ در صد مردم از دموکراسی بهره مند شوند.

همین سردی هوا باعث وجود زمستانهای طولانی و درنتیجه کاهش فصول کشت و کارشده است. البته در دیگر فصول نیز برنامه های صعود برقرار است و صعودهای زمستانی نیز انجام می شود. آن هایی که می گفتند هنر را نباید به سطح مردم پایین آورد، باید درک مردم را به سطح هنر بالا برد، غافل از این بوده اند که هر قدر ذهنیت مردم گسترده تر شود و درک ها بالا بروند، به همان پیمانه هنر(از جمله شعر) نیز فاصله می گیرد و کماکان آن بعد باقی می ماند. کار شعر را از سال 1364 جدی گرفتم.1366 در مسابقه ی شعری” فجری” در سطح ایران رتبه ی اول را به دست آوردم.

در سال 1371 در مسابقه ی” صبح در زنجیر” ویژه ی شاعران مهاجر حایز مقام اول شدم. در سال 1372 در میان شاعران حوزه ی علوم دینی در سطح نُه کشور به مقام اول دست یافتم. از سال 1354 توفیق حضور در درس های علوم دینی یافتم. جوانی ام با حضور در عرصه ی جهاد علیه ی اشغالگران آغاز شد. در قرن اول میلادی، قبایل صحراگرد یوئه-چی که از جانب شمال وارد باکتریا شده بودند یونانیها را تارومار کرده، باکتریا را تصرف نمودند و سلسلهٔ کوشان را بنا نهادند. این کوهها که همیشه پوشیده از برف است، سرچشمه رودهایی است که به چهار جانب افغانستان جاری است و درنهایت به کشورهای همسایه میرود.

با آمدن اولین برف اکثر این راهها از کار میافتند. اتومبیلهای در رفتوآمد با سربازانی که پشت آن اسلحهها را به آسمان نشانه رفتهاند تصویر جدیدی است که اولین بار آن را میبینم. اواسط قرن نوزدهم اولین تلاشهای رسمی برای اندازهگیری ارتفاع اورست انجام شد که نپال جزئی از قلمروی پادشاهی هندویان بود و درهای آن به روی بیگانگان بسته بود. نقاشي هايي در دو طرف جنوب و شمال غار روي ديوار سايبان نقش بسته كه در معرض فرسايش عوامل طبيعي و انساني قرار دارند. من باورمندم که در کم گذاری ا دنیا، شعر مستقیماً به عنوان ابزاری تکان دهنده در روند مبارزه نقش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید