علمي – ورزشي

جرم مشتری بیش از 300 برابر زمین است و قطر آن ، در 140,000،11 کیلومتر ، حدود XNUMX برابر قطر زمین است. مقایسه پلوتو و سایر اجرام فرانپتونی با زمین. گرانش ابعاد جهان حرکت در منظومه شمسی تابش طبیعی و ساخت دست بشر ترکیب شیمیایی متغیر سیاره ها رصد با چشم غیر مسلح مطالعه شهاب سنگها رموز زندگی ستارگان سرگذشت پلوتو و ماموریت افقهای نو زمین ستاره شناسی اشعه گاما قوانین کپلر ماه «قمر زمین» مفاهیم اساسی هواشناسی منظومه شمسی از نگاه قدما ویلیام هاگینز میدان الکتریکی زمین نسبیت عام نظریه مرکزیت خورشید کپرنیک خورشید کمربند سیارکها زندگی در فضا ماهواره های هواشناسی فیزیک اتمی ساختار جهان سیاره مشتری سفر به ناهید برهم کنش الکترومغناطیسی کشفهای فضایی زمینه و خاصیت مغناطیسی کره زمین کائنات زمین مرکز فیزیک نجومی منشا حیات در جهان کتب و رسالات ابوریحان بیرونی سیارههای مناسب برای زندگی ستاره شناسی در عمل انفجارات فضایی منظومه شمسی جهان از نور تا نور نظریه مرکزیت زمین بطلمیوس حیات فرازمینی رنگ واقعی سیارات آغاز و شکلگیری کائنات خانواده زمین اگر ستاره نباشد!

اشاره به این دارد که احتمالاً سطح زیرین پلوتو از اقیانوسی با دمایی گرم و هستهای فعال در مرکز تشکیل شده. چهار قمر دیگر پلوتو Kerberos ، Styx ، Nix و Hydra نام دارند. چهار قمر بزرگ مشتری با نامهای آیو، اروپا، گانیمد و کالیستو که در سال ۱۶۱۰ توسط گالیله کشف شدهاند به قمرهای گالیلهای مشهور هستند. برای مشاهده تصویر بزرگ و با چزئیات روی عکس تقه بزنید. ناوی ها روابط واقعاً جالبی با طبیعت اطراف خود دارند و به آنها اجازه می دهد بر روی موجودات سوار شوند و از سلاح های بدوی استفاده کنند، در حالی که انسان ها قایق های توپدار، ربات ها و همه آن ماشین های علمی تخیلی دارند.

در این مطلب به سیاره های منظومه شمسی میپردازیم و همراه با اسامی کامل آنها و نام دیگر آنها و نحوه شکل گیری آنها در خدمت شما هستیم.امیدوارم که این مطلب مورد استفاده همگان برای بالا رفتن سطح اطلاعات عمومی قرار بگیرد. زمین سومین سیارهٔ منظومهٔ خورشیدی است که در فاصلهٔ ۱۵۰ میلیون کیلومتری از ستارهٔ خورشید قرار دارد. عطارد کوچکترین سیاره منظومه شمسی و نزدیکترین به خورشید است ، فقط کمی بزرگتر از ماه زمین است.

نوبت به کوچکترین که میرسد رقابت بین S/2003 J 9 و S/2003 J 12 است که هر دو با قطری یک کیلومتری به دور مشتری در حال گردشند. تیر تندروترین سیارهٔ منظومه خورشیدی است که با سرعتی حدود ۴۸ کیلومتر بر ثانیه، هر ۸۸ روز یک بار خورشید را دور میزند.از این رو سیارهای گریزپاست که دیدنش آسان نیست و به همین دلیل است که شاید، ایرانیان باستان آنرا «تیر» نامیده بودند. سیاره تیر یا عطارد با فاصلهٔ ۵۷ میلیون و ۹۲۴ هزار کیلومتری از خورشید، نزدیکترین سیاره منظومه خورشیدی به خورشید است و کمترین مسافتی که با زمین پیدا میکند، به ۸۰ میلیون کیلومتر میرسد.

این شامل کمربند سیارک ها و همچنین سیارات زمینی ، عطارد ، زهره ، زمین و مریخ است. این شخصیتها شامل ماکسی، مارکوس، زیرو، جینی اسپرینگز، آتنا، بریک، موردکای، کلپتراپ و اسکوتر میشوند. نکته مهمی که درباره فهرست کردن اقمار شناخته شده منظومه شمسی مطرح میشود کلمه کلیدی “شناخته شده” است، با گذشت هر سال تعداد بیشتری قمر شناخته میشوند که اکثر آنها در دهه گذشته کشف شدهاند. گستره ی ابعاد این سیارات از ابعادی در حدود 5 هزار کیلومتر برای کوچکترین سیاره تا سیاره ای با قطر 140 هزار کیلومتر برای بزرگترین آنها در منظومه شمسی، مشتری است.

راه حل-ترتیب از بزرگترین تا کوچکترین جهان ، کهکشان ، منظومه شمسی ، ستاره ، سیارات ، قمرها و سیارک ها است. در تصویر بالا ترتیب قرار گرفتن سیارات منظومه شمسی را می بینید. بسیاری از ویژگیهای این سیاره به زمین شباهت دارد اما وجود جو مشابه با زمین یکی از مهمترین نیازها برای شکل گرفتن حیات در این سیاره است. در کلاهک های قطبی مریخ مقادیر زیادی آب منجمد وجود دارد که در تمام طول سال منجمد باقی میمانند.

مشاهدات مادون قرمز نشان میدهد که تقریبا تمام سطح آن پوشیده از کریستالهای خالص یخ آب است. همچنین دانشمندان از وجود هیدروکربن آروماتیک چند حلقهایی در لایه بالایی جو و کریستالهای متان یخ زده خبر دادهاند. احتمال میرود که مولکولهای متان بخاطر میدان جاذبه قویتر پلوتون ، از شارون جدا شده و جذب پلوتون شدهاند. ممکن است وجود سیارات جدا از ستاره عجیب به نظر برسد. 200b، چشم نواز است.

مطابق با فرضیهی (۱-۳)، لاک درباره نام برخی از انواع طبیعی (بهعنوان مثال: طلا) معتقد است که: این نام، علامتی اختصاری و قابلِ درک است که برای تمام (یا لااقل بخشی از) اوصاف آنچه طلا مینامیم، وضع شدهاست. ناماکا با ابعادی کوچکتر و درونی تر در ۹ تیر ۱۳۸۴ کشف شد و نام مستعار بلیتزن Blitzen را گرفته بود. این قمر توسط گروهی در هاوایی با استفاده از تلسکوپ کک که برای مطالعات روی چهار جرم روشناجرا فرانپتونی (پلوتو، ماکیماکی، هایوما و اریس) مشغول بودند کشف شد.

این سیاره هر چهار روز دور سیاره ای خورشید مانند مدار می زند و فاصله آن تا ستاره ۲۰ برابر کمتر از فاصله زمین تا خورشید است. همانطور که در تصویر بالا نیز مشاهده می کنید خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و به ترتیب زیر سیارات از خورشید دور می شوند. این یعنی که مدت زمان گردش هر یک با مدت زمان چرخش آن به دور مرکز گرانششان برابر است. برخی سیارات به دور ستارههای دیگر جرمی از این هم بیشتر دارند. میراندا و آریل شخصیتهای نمایشنامه ی طوفان شکسپیر هستند، همچنین آریل و اومبریل شخصیتهای شعر مشهور الکساندر پوپ به نام “تجاوز به طره ی گیسو” هم هستند.

این قمرها نام خود را از اسبی گرفتهاند که ارابه خدای جنگ یونانی یعنی آرس را میکشید. سیاره زهره ممکن است به دلیل زیبا ترین خدای پانتئون(معبد رومی) این نام را به خود اختصاص داده باشد زیرا این سیاره در بین پنج سیاره شناخته شده برای ستاره شناسان باستان جز درخشان ترین سیارات می باشد، پس اگر شما هم به سیاره ونوس علاقه مند هستید تا انتهای مقاله با آندرومدا مگ همراه باشید. گمان بر این است که بیشتر اقمار بزرگ اورانوس در قرص برافزایشی شکل گرفتهاند که یا اندکی پس از شکلگیری اورانوس شکل گرفتهاند و یا بر اثر برخوردی بزرگ با اورانوس تازه شکل گرفته، بوجود آمدهاند.

حفرههای کوچک ویا بزرگ بسیاری در سطح سیارهٔ تیر دیده میشود که حکایت از برخورد شهابسنگهای کوچک و بزرگ دارد البته قطر برخی از دهانهها به دهها کیلومتر میرسد. بنا به این علت براون و گروهش گمان میزنند این قمر تکهایی از هایومئآ باشد که بر اثر برخورد شکسته شده است. میرجلالالدین کزازی (1389) در مقالهای با عنوان «هفتپیکر و هفت اختر» به این موضوع پرداخته که نظامی با طرحی نو، ساختار داستان خود را بنا نهاده است؛ ساختاری سپهرینه و اخترشناختی.

ایدۀ هفت گنبد را نیز ظاهراً نظامی از آتشکدهها و مهرابه­های دوران خود گرفته است؛ «موازنه ای که نظامی بین هفت قصر هفت عروس با هفت آتشکده برقرار میکند جالب است. اقمار پلوتو گمان میرود که بر اثر برخورد پلوتو و جرمی به همان بزرگی در دوران اولیه منظومه شمسی شکل گرفتهاند. اجرام پرتاب شده حاصل از این برخورد ترکیب و اقمار را تشکیل دادهاند. هر کدام به مرور با مقداری از سنگ و یخ ترکیب شدهاند بجز میراندا که در عمدتاً از یخ تشکیل شده است.

ترکیب یک ستاره بنام خورشید وهشت سیاره با نامهای تیر ناهید٬ زمین ٬مریخ٬ مشتری زحل٬ اورانوس و نپتون و تعدادی سیارک تعدادی دنباله دار وتعدادی سیاره کوتوله که با نظمی قابل توجه دور آن می چرخند.میدان ثقل کره خورشید ٬حرکت سیارات ودیگر اجرام منظومه را کنترل می کند.مقداری گاز وغبار میان سیاره ای نیز در این منظومه وجود دارد. همچنین در اثر این دگرگونیها لایهٔ اوزون به دور این سیاره تشکیل شدهاست، لایهای که با کمک میدان مغناطیسی زمین مانع از ورود پرتوهای آسیب رسان خورشید میشود و به این ترتیب اجازه میدهد در زمین زندگی ادامه یابد.ویژگیهای فیزیکی، پیشینهٔ زمین شناسی و گردش زمین باعث شدهاند تا زندگی در این دورهها در آن پابرجا بماند و انتظار آن میرود که برای ۵۰۰ میلیون تا ۲٫۳ میلیارد سال دیگر نیز زندگی همچنان ادامه داشته باشد.

در منظومهٔ خورشیدی، فاصلهٔ زمین تا خورشید بین فاصلهٔ زهره (یا ناهید) تا خورشید و فاصلهٔ مریخ (یا بهرام) تا خورشید است. در تورات آمده است که «روح خدا بر سطح آبها معلق بود» و در قرآن مشابه چنین قولی را شاهدیم، آنجا که میفرماید: عرش خدا بر آب قرار داشت؛ اما معنای «عرش» با «روح» متفاوت است؛ «عرش» در اصل به معنی «سقف» یا «شیئى سقفدار» است و به تخت سلطان نیز عرش گفته مىشود. همچنین تنها قمر بزرگیست که به تعادل هیدرستاتیک رسیده (با ظاهری کروی شکل) و با فاصلهایی برابر ۳۵۴۷۵۹ کیلومتر مابین اقمار درونی و بیرونی نپتون قرار گرفته است.

آنها بین مریخ و مشتری قرار دارند و صخره ای هستند. تحت عنوان وحی، علم واضح را رد یا متزلزل کند، یا انسانی را عقلاً مجاب سازد که آن را علی­رغم اینکه با شهادت آشکار فاهمه خودش منافات صریح دارد، صادق بداند؛ زیرا از آنجا که شهادتِ هیچ­­یک از قوای ما، که به مدد آنها این قبیل وحی­ها را دریافت می­کنیم، نمی­تواند از حد قطعیت علم شهودی ما درگذرد (اگر بتواند اصلاً به آن حد برسد)، ما هرگز نمی­توانیم چیزی را که با علم واضح و متمایز ما منافات صریح دارد، حقیقت تلقی کنیم (لاک، 1380، ص6). اگر زمین را مانند یک سیب فرض کنیم پوسته زمین از پوسته این سیب هم نازکتر خواهد بود!

دیدگاهتان را بنویسید