سیاره های بزرگ سیستم خواب آلود و فیزیک. سیستم خواب آلود

عتیقی یادآور شد: همچنین در این شب “ماه” در زمینه صورت فلکی “کژدم” (قمر در عقرب) است؛ ضمن آنکه سیاره حلقه بر گردن و زیبای “کیوان” بالاتر و سمت چپ این اجرام و ستاره ابرغول سرخ دل کژدم در پایینتر از آنها، شاهد همنشینی “ماه” و “برجیس” هستند. در شامگاه امشب آسمان شاهد پدیده همنشینی ماه و سیاره مشتری خواهد بود و در طی آن این دو جرم در فاصله کمی از یکدیگر قرار میگیرند. مطرحشدن این یافتهها از سوی محققان و صاحبنظران با درکهای متفاوتی روبهرو شد. سیارهای با اتمسفر توفانی است و ابرهای مختلف و رنگین اتمسفر مشتریو غبارهای موجود در آن، از مشتری سیارهای رنگارنگ ساخته است.

در اطراف هسته لایه ای از هیدروژن فلزی مایع قرار گرفته است: تحت فشار 4 میلیون اتمسفر هیدروژن یونیزه ( پروتون ها و الکترون ها ) به صورت مایع – جامد در می آیند ؛ البته مقادیری هلیوم و یخ هم در آن یافت می شوند ( همین لایه عامل پیدایش میدان مغناطیسی سیاره است ) این گوشته بیشتر از هیدروژن و هلیوم فلزی ساخته شده است و دارای ضخامتی در حدود 36/48536 کیلومتر است . در فاصله 122800 کیلومتری با ضخامتی در حدود 6400 کیلومتر و جرمی در حدود 1013 کیلوگرم . با این حال میزان آب موجود در اتمسفر مشتری نمیتواند همهچیز را دربارهی آن به ما بگوید.

، بزرگترین سیاره منظومه خورشیدی و تقریباً هزار برابر زمین و سیارهای است که تمام اتمسفر آن طوفانی است. سیارات منظومه شمسی را میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد: سیارات سنگی و سیارات گازی. به عبارت دیگر احتمالا اریس هم مانند پلوتو از یخ و سنگ ساخته شده و ساختار سطح آن مانند سایر اجرام دوردست منظومه شمسی است.» قطر این جرم ۲۴۰۰كیلومتر برآورد شده كه نشان میدهد اریس كمی سنگینتر از پلوتو است. جریان این است که سم حدود یک سال و نیم در فیلم آواتار بازی کرده، اما چون حضورهای او به صورت مستمر نبوده، او در مدت زمان حضور در آواتار به جز اتمام نقشش در این فیلم پرفروش، بازی در سه فیلم دیگر را نیز به اتمام رسانده است.

اما از اوایل قـرن بیـستم بـا پدیدار شدن قدرت تولید انبوه، مسایلی مانند: بازاریابی، تبلیغات، فروش اقـساطی و علائـم تجاری و ترویج اخلاق مدگرا موضوعیت پیدا می کند (مومنی، 1388). در ایران نیز مصرف گرایی و شیوههای مخرب سبک زندگی و تمایل به خرید کالاهای لوکس در دو دهه اخیر افزایش پیدا کرده است و روز به روز تشدید میگردد که پژوهشگران عرصه جامعه شناسی بر این باورند متغیرهای اجتماعی- اقتصادی مهمترین عامل در تمایل به مصرف گرایی است و تأثیر بسیار زیادی بر این مسأله دارد.

قدرت امواج تحت تاثیر میدان مغناطیسی سیاره در یک الگوی ۹ ساعت و ۵۶ دقیقهای که تکرار می گردد تغییر می كند زیرا سرچشمه میدان مغناطیسی هسته سیاره میباشد. آسترولوژی به چه شکلی روی بازار کار میکند و تاثیر میگذارد؟ در آسیا چه نوعی از فیل زندگی می کند؟ سیارهای با اتمسفر توفانی است و ابرهای مختلف و رنگین اتمسفر مشتری و غبارهای موجود در آن، از مشتری سیارهای رنگارنگ ساخته است.بارزترین نشانه سطح این سیاره لکه سرخ بزرگ و توده گاز چرخان، همانند گردباد آن است.

زیر اتمسفر “مشتری” یک اقیانوس هیدروژن مایع و آب وجود دارد. فضاپیمای گالیله شواهدی از تزریق ذرات غباری که بر اثر برخورد های میکروشهابسنگی ( با قطری در حدود 5/0 تا 200 میکرون ) بین چهار قمر داخلی به وجود آمده اند به داخل حلقه ها یافته است . فضاپیمای ماژلان ایالات متحده گردش خود به دور سیاره را در ۱۰ آگوست ۱۹۹۰ آغاز نمود. حرکت زمین به دور خورشید، گردش آن به دور خودش و جو پیرامون این سیاره، شرایطی مساعد برای حیات به وجود آورده است.

مسعود عتیقی مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفتوگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره “مقارنه” اظهار کرد: سیارات در گردش به دور خورشید گاهی اوقات در شرایطی قرار میگیرند که نسبت به زمین در سوی دیگر مهر تابان قرار داشته و در حقیقت زمین، خورشید و آن سیاره در یک راستا هستند به نحوی که خورشید بین زمین و آن سیاره قرار دارد و در اصطلاحات نجومی به این واقعه «مقارنه» گفته می شود. میتوان این معنا را با معنایی دیگر تکمیل کرد و آن نا«بودی» یا ذات الهی است که حتی در بالای سطح وجود یا «بود» قرار می گیرد و تنها به علت شدّت و زیادی نورش تاریک است.

سرعت وزش بادها از 640 کیلومتر بر ساعت در جو سیاره به چند هزار کیلومتر بر ساعت در درون سیاره افزایش می یابد ، این بادها بر اثر برونداد گرمایی درون مشتری به وجود می آیند . فشار جو سیاره در بیش از 100 اتمسفراست ؛ صاعقه های بزرگی در جو سیاره به وقوع می پیوندند و نیز طوفان هایی سهمگین با سرعت های سرسام آور . سیارهای با اتمسفر توفانی است و ابرهای مختلف و رنگین اتمسفر مشتری و غبارهای موجود در آن، از مشتری سیارهای رنگارنگ ساخته است.

در واقع بین اتمسفر “مشتری” و این اقیانوس هیچ چیزی نیست؛ یعنی اتمسفر “برجیس” به مرور ضخیم و متراکم میشود تا اینکه بخشی از اقیانوس میشود. آخرین رخداد زیبای نجومی این ماه همنشینی ماه و سیاره غول پیکر برجیس در صورت فلکی کمان است که در ساعت ۲۳ و ۶ دقیقه چهارشنبه، ۳۰ بهمن رخ خواهد داد. این پدیده در ساعت ۵ و ۲۸ دقیقه رخ میدهد.علاوه بر آن در همین روز در ۲۱ و ۴۶ دقیقه غول منظومه شمسی، سیاره “برجیس” ۳.۸ درجه در جنوب ماه کامل قرار میگیرد. مهندس مسعود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به پدیده همنشینی در شامگاه امروز، گفت: در ساعت ۲۱:۲۴ دقیقه شامگاه امروز دوشنبه ٣٠ اردیبهشت زمان نزدیکی زاویهای “ماه” و سیاره “برجیس” (مشتری) است.

مشاهده این پدیده نجومی برای برخی از مردم از اهمیت خاصی برخوردار است.مهندس مسعود عتیقی خاظر نشان کرد: در این رخداد سیاره غولپیکر “برجیس” ۱.۹ درجه در جنوب هلال افزاینده ماه قرار خواهد گرفت. مسعود عتیقی مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفتوگو با خبرنگار حوزه فنآوریهای نوین گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره مقابله سیاره مشتری (برجیس) اظهار کرد: ساعت ۴:۳۰ بامداد روز چهارشنبه (۱۹ اردیبهشت ماه) سیاره مشتری به وضعیت مقابله میرسد؛ مقابله وضعیتی است که در آن زمین بین خورشید و سیاره مذکور قرار میگیرد. آفتابنیوز : مهندس مسعود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفتوگو با ایسنا، گفت: در ساعت ۱۷ و ۵۲ دقیقه فردا پنج شنبه ۹ آبان، پدیده مقارنه ماه و مشتری رخ خواهد داد.

به گزارش اورانوس و به نقل از ایسنا، پس از سالها انتظار، ناوگانی از سفینه ماموریتهای فضایی به سوی سیاره زهره حرکت میکنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفتگو با ایسنا، در این باره گفت: در ساعت ۲۳ و ۵۳ دقیقه امشب (پنجشنبه، ۱۱ مهر) پدیده نجومی همنشینی ماه و مشتری رخ خواهد داد. ناطقان: مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در این باره گفت: در ساعت ۲۳ و ۵۳ دقیقه امشب (پنجشنبه، ۱۱ مهر) پدیده نجومی همنشینی ماه و مشتری رخ خواهد داد. در ساعت ۲۳ و ۵۳ دقیقه امشب پدیده نجومی همنشینی ماه و مشتری رخ خواهد داد.

وی بیان کرد: سیاره مشتری از حدود ساعت ۲۰ امشب از افق شرقی طلوع میکند و تا روشنایی صبح فردا در آسمان قرار دارد. اين ميدان مقناطيسي از سطح زمين تا هزاران كليومتر به دور امتداد يافته و منطقه اي را ايجاد كرده كه بنام مقناطيس كره ( مگنتوسفر) ياد مي شود. مشتری از هسته ای جامد از جنس مواد فلزی و یخی به همراه ترکیبات سیلیکاتی به صورت جامد با جرمی در حدود 10 تا 15 برابر جرم زمین و ضخامت 4/4275 کیلومتر تشکیل شده است .

خب بد نیست تا کمی از نامهای عجیب و غریب این مطلب فاصله بگیریم و به یکی از سیارات منظومه خودمان بپردازیم. وی افزود: بدیهی است در این شرایط امکان رصد این سیاره وجود نداشته و طی روزهای قبل و بعد از رسیدن به مقارنه نیز این سیاره قابل مشاهده نخواهد بود. این نکته وضوح و پذیرش بیشتری خواهد یافت چنان چه توجه شود که کانت موضوع وجود را ذیل نقادی خویش از صورت بندی دکارت از برهان وجودشناختی بحث کرده است. از بادهای رنگارنگ مشتری چه میدانید/ دلیل خشک شدن سیاره سرخ چه بود؟

مدارک و شواهد موجود در مورد اقیانوس باستانی احتمالی در نیمکره شمالی مریخ نشان میدهد این اقیانوس در سالهای اخیر رو به رشد بوده و اکنون شواهد اضافی حاکی از آن است که یک برخورد بزرگ سیارکى ميلياردها سال قبل یک مگاسونامی در سياره سرخ بهرام ایجاد کرده است. حداقل یک سوم از نمایندگان از جانوران این جزیره فقط می توانید در اینجا دیده می شود. ابرهای زحل خیلی کمرنگ تر از ابرهای مشتری به نظر میرسند. فرار برای نجات زندگیتان آنطور که به نظر میآید ساده نیست مخصوصاً اگر قرار باشد بر لبه تیغ بدوید!

90 % هیدروژن – 9 % هلیوم ( از نظر شمار اتم ها : 75 % هیدروژن و 25 % هلیوم ) همراه با 1 % آمونیاک ، آب ، متان دی اکسید کربن و شواهدی از مواد صخره ای . کالیستو نیز در طی چند صد میلیون سال آینده وارد این چرخه خواهد شد و با دو قمر گانیمد و آیو در تشدید مداری 8 : 2 : 1 قرار خواهد گرفت . به موزه سیاره زمین خوش آمدید، موزه سیاره زمین موزه ای است که در آن میتوانید درباره ی واقعیت های زمین چیزهای جالبی یاد بگیرید.” مکان های شگفت انگیزی بر روی زمین قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید