سیاره های بزرگ سیستم خواب آلود و فیزیک. سیستم خواب آلود

خطوط میدان مغناطیسی این سیاره به دلیل چرخش از پهلوی اورانوس به شکل یک پیچ چوب پنبه پیچ خورده است. مریخ بعد از کره زمین، چهارمین سیاره نزدیک به خورشید است. نیروی گرانش آن کمی از گرانش زمین کمتر می باشد از این رو جرمی معادل ۱۰۰ پوند بر روی زمین، حدود ۸۸ پوند بر روی ونوس وزن خواهد داشت. مدرک آنها برای این ادعا سنگی بود که از قسمتهای زیرین به بیرون سر زده بود. به علاوه، یک گروه از دانشمندان ادعا کرده اند که مدرکی پیدا نموده اند که نشان می دهد زمانی در مریخ موجودات زنده اقامت داشته اند.

بازی This War of Mine یک تجربه بسیار متفاوت از بقا را در اختیار شما قرار میدهد؛ داستان دربارهی گروهی از انسانهای غیرنظامی است که تلاش دارند در کشور جنگزده خود زنده بمانند. اتمسفر. وویجر 2 در طول ماموریت خود شش ماهواره دیگر از سیاره نپتون را کشف کرد. سیاره زمین لایه محافظی به نام لایه ازون دارد که زمین را از امواج فرابنفش خورشید محافظت میکند. این حلقه ها را، که از سنگ و غبار تشکیل شده اند، ویجر آشکارسازی کرد.

ونوس یا زهره سیاره دیگر منظومه شمسی است که این ویژگی را دارد و از شرق به غرب میچرخد. در حالی که هشت سیاره در منظومه شمسی وجود دارد. از این جمله میتوان به سیاره اورانوس اشاره نمود که زیبایی و ابهت این سیاره در منظومه شمسی بینظیر میباشد. سیاره اورانوس به عنوان هفتمین سیاره در منظومه شمسی شناخته میشود که در حال گردش در اطراف خورشید میباشد. گفتنی است که سیاره اورانوس بر روی یک پهلوی خود در حال گردش در مداری در اطراف خورشید میباشد. چون فقط به شکوه و شکایت او، به خود ستایی او و گاه نیز به سکوت او گوش دادهام.

سطح آن بیشتر متشکّل از صخره و یخ های گوناگون است و فقط حدود پانزده درصد هیدروژن و هلیوم، و احتمالاً عناصر سنگین تر دارد؛ این امر میانگین بیشترِ چگالی اورانوس را نسبت به زحل توجیه می کند. شدت این بادها در قسمتهای بیرونی کمتر و در نتیجه اجتماع هیدروﮊن و هلیم در این مناطق بیشتر از بخشهای درونیست و این توجیه مناسبی برای این مسئله می باشد که سیارات درونی کوچک تر و صخره ای هستند ولی سیارات بیرونی غول پیکرند و تقریبا به طور کامل از هیدروﮊن و هلیم تشکیل شده اند.

حجم این سیاره نسبت به معمول سیارهها بزرگ بوده و از حجم بزرگی از گازها میزبانی مینماید. حلقه. در ۱۹۷۷ بر گرداگرد استوای این سیاره تعداد یازده حلقۀ باریک را کشف کردند. اما در عوض این سیاره به پیشنهاد یوهان بود به نام اورانوس، خدای یونانی آسمان نامگذاری شد. سیاره اورانوس، دارای ۲۵ قمر است که ۵ مورد از آنها بزرگ بوده و بقیه کوچک میباشند. از حاصل کار شاد بودم. اکنون، با استفاده از مشاهدات بایگانی از مأموریتهای مدارگرد قدیمی و نتایج کار آزمایشی انجام شده روی زمین، تیمی از دانشمندان این موضوع را مطرح میکنند که آتشفشان Idunn Mons با ارتفاع ۱.۵ و عرض ۱۲۵ مایل در چند هزار سال گذشته فعال بوده و احتمالا هنوز هم فعال است و فوران میکند.

این سیاره در سال 1781 توسط ستاره شناس «ویلیام هرشل» (William Herschel) کشف شد، اگرچه او در اصل فکر میکرد که اورانوس یک ستاره دنباله دار یا یک ستاره است و دو سال بعد بود که این شی به طور کلی به عنوان یک سیاره جدید پذیرفته شد که بخشی از این موضوع به خاطر مشاهدات ستاره شناس «یوهان الرت بُده» (Johann Elert Bode) بود. بدون مشتری احتمالا زمینی هم وجود نداشت؛ این سیاره با نابود کردن دنیاهای کوچکتر راه را برای زمین هموارتر کرده است.سیاره مشتری چند برابر زمین است؟ اورانوس در حدود 84 سال زمینی (30,687 روز زمینی) یک دور کامل را به دور خورشید (یک سال به وقت اورانی یا یک سال اورانوسی) میزند.

بیشتر (80 درصد یا بیشتر) جرم این سیاره از مایع متراکم داغی از مواد یخی تشکیل شده است که شامل آب، متان و آمونیاک است. اندازه و فاصله سیاره اورانوس چه قدر است؟ تیتانیا به فاصله 436هزار کیلومتر و ابرون به فاصله 580000 کیلومتر است . یک مطالعه در سال 2016 نشان داد که حلقههای اورانوس، زحل و نپتون ممکن است بقایای سیارات کوتوله پلوتو مانند باشند که مدتها پیش به جهانهای غول پیکر بسیار نزدیک شده بودند.

حلقه ها سیاهِ مایل به خاکستری اند و ممکن است از بقایای «قمرک»های پیشینی تشکیل شده باشند که متلاشی شده اند. در وضعیت مقارنه قرار میگیرند و سیاره زهره از سه درجه و ۵۹ دقیقه قوسی شمال مریخ عبور میکند. رصد سیاره مشتری در طول سالیان متوالی نشان میدهد که اندازهی این طوفان عظیم، که بزرگتر از سیاره زمین است، در طول چند دههی اخیر کاهش پیدا کرده است. محور چرخش اورانوس ۹۸ درجه مایل است، از این رو یک قطب آن رو به خورشید قرار می گیرد و فصول آن بسیار نامتعادل است. از این فاصله 2 ساعت و 40 دقیقه طول میکشد تا نور خورشید از خورشید به اورانوس برسد.

این سیارات کوتوله در جاذبههای وسیع سیارات از هم پاشیده شده و امروزه بصورت حلقهای هستند. درجه سانتیگراد (۴۹ درجه کلوین) باعث میشود که در بعضی نقاط حتی از نپتون سردتر باشد. زحل از این نظر منحصر به فرد است که 65 قمر و حلقه های متعدد دارد. با این حال، این سیاره در گردش به دور خود بسیار تنبل است؛ بطوری که هر شبانه روز در عطارد چیزی در حدود ۵۸ روز زمینی به طول میانجامد!

دورترین حلقه، حلقۀ اپسیلون، ۵۱هزار کیلومتر از مرکز سیاره فاصله دارد و در پهن ترین نقطه به اندازۀ ۱۰۰ کیلومتر گسترده شده است. بر سطح تیتانیا اثار شکستگی و شکافتگی مشهود است ولی از جریان های شاره ای اثری دیده نمی شود . این حالت تعادل بهنوعی سیستم خودتنظیم (در مقدار مواد ورودی، جریان داخلی و خروجی) به وجود میآید. اورانوس میدان مغناطیسی خاصی، با تمایل ۶۰ درجه نسبت به محور چرخش، دارد که به نظر می رسد در حدود یک سوم فاصلۀ مرکز تا سطح جابه جا شده است. محور مغناطیسی نزدیک به 60 درجه از محور چرخش سیاره منحرف شده است و همچنین به اندازه یک سوم شعاع اورانوس از مرکز سیاره فاصله دارد.

شفقهای قطبی اورانوس به دلیل میدان مغناطیسی دو طرفه با قطبها مطابقت ندارند(مانند همان چیزی که روی زمین، مشتری و زحل) اتفاق میافتد. ویژگی خاص منظومه شمسی این است که سیارات در آن حول ستارهای به نام خورشید میچرخند و چون یکی از این سیارات زمین، محل زندگی ما است؛ این منظومه و شناخت و بررسی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. دوست دارید بدانید این منظومه شمسی کجاست و چرا چنین اسمی برایش گذاشتهاند؟

چرا که در زمانهای بسیار قبل که تقریباً مصادف با اوایل تشکیل کرهی زمین میشدهاست. عطارد، به ازای هر دو باری که به دور خورشید میگردد، دقیقاً سه بار به دور خود میچرخد (نسبت حرکت وضعی به حرکت انتقالی ۳ به ۲)؛ با در نظرگرفتن سرعت حرکت انتقالی سیاره عطارد، و جهت و سرعت حرکت وضعی نسبت به آن، یک روز کامل در سیاره عطارد حدود ۱۱۶ روز زمینی (۲۷۸۴ساعت) طول میکشد.

از لحاظ کوچک بودن چگالی این سیاره در دومین رتبه قرار دارد و رتبه اول چگالی کوچک مربوط به سیاره زحل است. برخی از حلقههای بزرگتر توسط کمربندهایی از ریزگردها احاطه شدهاند. سیستم داخلی حلقهها بیشتر از حلقههای باریک و تاریک تشکیل شده است، در حالی که سیستم بیرونی از دو حلقه دورتر تشکیل شده که توسط تلسکوپ فضایی هابل کشف شدهاند. برای اولین بار در سال ۱۹۷۷ این حلقهها در اثر قرار گرفتن در راستای نور یک ستاره کشف شدند. او با کشیدن وجودش از سپید خانة نور به ظلمتکدة زیرزمین، ترجمان پیوستن بازپسین به نخستین است و شاید بار دیگر با از سرگرفتن حرکتی نو بازگردد.

این ماه با هر بار گردش کامل پیرامون هائومیا در ۴۹ روز، مسافتی حدود ۴۹٬۵۰۰ کیلومتر (۳۰٬۷۵۸ مایل) را میپیماید. آیا ماه سیاره است؟ مدت زمان فیلمبرداری فیلم سینمایی آواتار تنها 4 ماه طول کشیده است؛ اما کل پروسه ساخت این فیلم، حدود 4 سال زمان برده است. تنها مستثنا تریتون با مداری نزدیکتر و دایرهوار است اما با اینحال حرکت مخالفگرد و تمایل مداری زیاد دارد. مـدت زمـان چـرخش آن به دور خودش (حرکت وضعی) ۷/۵۸ روز زمینی است. یک روز در اورانوس حدود 17 ساعت طول میکشد (مدت زمان چرخش یا گردش اورانوس حول محور خودش).

سرعت باد در اورانوس میتواند تا 900 کیلومتر در ساعت (560 مایل در ساعت) برسد. تا اواسط قرن نوزدهم تعداد سیارات به سرعت زیاد شد زیرا در آن زمان جامعه علمی هر جسم تازه کشفشدهای را که مستقیماً به دور خورشید بگردد به عنوان سیاره قلمداد مینمود. سیاره دیگر منظومه شمسی که شبیه به یک غول یخی است نپتون است. این سیاره که هفتمین سیاره از خورشید است تقریباً در لبه خارجی منظومه شمسی قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید