سیارات خاکی یا زمین مانند چه تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند؟

مدیر انجمن نجوم آماتوری گفت: سیاره حلقه بر گردن کیوان یکی از غولهای گازی است که همراه با برجیس، اورانوس و نپتون، در رده سیارات بیرونی قرار دارند و دارای جو و همچنین اقمار بسیاری است، کیوان از درون تلسکوپ خیره کننده است و همچنین بدون کمک ابزار رصدی یک صید آسان در میان اجرام آسمان به شمار میآید؛ تنها با چشم، حلقههای آن را نمیبینید اما رنگ طلایی و نور ثابت کیوان را مشاهده خواهید کرد. ژوپیتر بعنوان پادشاه باستانی، خدای خدایان نامگذاری شده و همیشه با همان روشنایی خیره کننده میدرخشد و مانند بهرام روشنایی آن تغییر نمیکند.

مدیر انجمن نجوم آماتوری توضیح داد: مورد بعدی در لیست اجرام روشن منظومه مان، قمر با آتشفشانهای فعال در اطراف برجیس، Io است؛ این قمر کمی بزرگتر از ماه ما و داخلیترین ماه از اقمار گالیلهای برجیس است و در بهترین حالت با قدر۵ میدرخشد. وستا بعد از سرس، دومین سیارک بزرگ است؛ وستا میتواند در نزدیکترین حالت به زمین، به قدر۵.۱ برسد. چهار سیاره نزدیک به خورشید به نام های بهرام، زمین، ناهید و تیر سیارههای نزدیک به خورشید هستند که به آن ها سیارات خاکی میگویند. 20. اورانوس در نزدیکترین فاصله به زمین، 2.6 میلیارد کیلومتر از آن دورتر است.

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با تاکید بر اینکه برخی از رخدادهای نجومی خاص هستند، دلیل آن را گاهی فاصله زمانی زیاد بین تکرار یک رخداد مانند گذرهای سیاره “ناهید” از مقابل خورشید که حتی توسط افراد غیر نجومی نیز مورد توجه واقع میشود، دانست. ترکیب دقیق آنها نامشخص است ولی برخی دانشمندان معتقدند که این ابرها حتی ممکن است دارای حیات باشند. آینده حد و مرزی ندارد و دانشمندان به دنبال سیارههای بیشتر در حال کاوش هستند. دانشمندان معتقدند که به علت ضربه وارده بر زمین حدود ۱۰ درصد از جرم آن جدا شده و ماه به وجود آمده است.

علت وجود حفره بر روی عطارد، بمباران شهاب سنگها و سیارکها به این سیاره، به هنگام تشکیل آن است. این اولین تصادف دو جرم داخلی منظومهی شمسی است و آثار این دنبالهدار بر جو مشتری بسیار تماشایی و فراتر از انتظار هستند.دنبالهدار شومیکر لوی ۹ در سال ۱۹۹۴ با مشتری برخورد کرد و این برخورد ترس زیادی را در میان افکار عمومی به دنبال داشت چرا که اگر دنبالهدار مشابهی به زمین برخورد میکرد حیات روی سیارهی زمین بهطورکلی نابود میشد. مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران میانگین فاصله برجیس از زمین را ۶۲۸ میلیون کیلومتر عنوان کرد و گفت: سیاره کیوان نیز با قطر ۱۲۰ هزار کیلومتر، ۱۰ برابر قطر زمین را دارا می باشد و به طور میانگین در فاصله یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون کیلومتری از زمین واقع شده است؛ چگالی این سیاره به قدری کم است که برای تصور آن اینگونه گفته می شود که این سیاره اگر در یک اقیانوس فرضی قرار گیرد، شناور باقی میماند!

7 اگر مسافري از تهران به توكيو (ژاپن) سفر كند، بايد ساعت خود را جلو بكشد يا عقب؟ قمر بیرونی با از دست دادن اندازه حرکت زاویه ای به مدار پایین تر می رود اما در این ضمن سرعتش افزایش می یابد .به عبارت دقیقتر ، این دو قمر از یک مدار عبور نمی کنند، بلکه نقششان را عوض می کنند. شاید آگاهی از این نکته جالب باشد که در گوشه و کنار جهان مانند کانادا و روسیه معادن روباز طلا به شکل گودال های عظیمی حفر می شوند که به دلیل افزایش نیروی کشش در آنها، هواپیمایی از فراز آنجا عبور نمی کند.

ولی توی فضا برای ما طلا چیزی نیست جز آب. مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران اظهار کرد: در شامگاه پنج شنبه ۲۷ آذرماه جاری هلال زیبای ماه آدرس خوبی برای یافتن دو سیاره برجیس و کیوان است. عتیقی خاطر نشان کرد: شاید همین رخدادهای نجومی است که میتواند گاهی اوقات توجه و نگاه ما انسانها را از زمین و اتفاقات خوب و بد آن دور کرده و با توجه کافی به آسمان پر رمز و راز بتوانیم از آن انرژی لازم را برای استمرار حیات دریافت کنیم، به همین دلیل توصیه میشود که از امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه تا شامگاه ۵ دی ماه ۹۹ چشم از آسمان برندارید و همواره دو سیاره غول گازی سامانه خورشیدی یعنی “برجیس” و “کیوان” (مشتری و زحل) را که به یکدیگر نزدیک میشوند، مشاهده کنید.

این محقق حوزه نجوم آماتوری تاکید کرد: سیاره برجیس هر ۱۱.۹ سال و سیاره کیوان هر ۲۹.۵ سال زمینی یک بار به گرد خورشید میچرخند و شرایطی ایجاد میشود که حدود هر ۲۰ سال یک بار این دو سیاره که در فضا چند صد میلیون کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند، از دید ناظر زمینی به هم نزدیک دیده میشوند. عتیقی با تاکید بر اینکه هر چند که این همنشینی زیبا در شب یلدا ۹۹ قابل مشاهده است ولی کمترین فاصله این دو جرم در ساعت ۱۶ و ۵۲ دقیقه شامگاه دوشنبه اول دی ۹۹ خواهد بود. اين چهار قمر به ترتيب فاصله از سياره عبارتند از: آيو (IO)، اروپا (Europa)، گانيمد (Ganymede) و کاليستو ( Callisto).

چهار فصل این سیاره عبارتند از: بهار که 7 ماه طول میکشد، تابستان که 6 ماه است، پاییز که 5.4 ماه دوام دارد و در نهایت زمستان که 6 کمی بیشتر از 4 ماه به طول میانجامد. این سیاره بدون اتمسفر که دارای ماه در اطراف خود نیست، از ستاره شباهنگ و یا تیشتر (شعرای یمانی-Sirius)، یعنی درخشانترین ستاره آسمان نیز روشنتر است؛ اما از آنجا که سیاره تیر درونیترین سیاره منظومه خورشیدی ماست، این سیاره، بیش از هر سیاره دیگری در خانواده خورشید، در آسمان ما به خورشید و افق شرق (شامگاهی) و یا غرب (صبحگاهی) گره خورده است و همیشه کمی قبل از طلوع آفتاب یا کمی بعد از غروب خورشید دیده میشود و هرگز در آسمان شب خیلی ارتفاع نمیگیرد؛ بنابراین روشنایی آن اغلب با این واقعیت تغییر میکند که شما در گرگ و میش و نه در آسمان تاریک و مناسب، این سیاره را مشاهده میکنید و چه بسا افراد کمی در طول عمرشان موفق به دیدن این جرم شوند و یا به عبارتی موفق به شناسایی این سیاره در افق نمیشوند.

سه و دو میکند پنج. شرکت Dahl قصد داشت تا این گنجینه را پیدا کند ولی به طور ناگهانی از این کار دست میکشد و کارکنان خود را بر روی این سیاره رها میکند. ولی این گل یک روز، از دانه ای که معلوم نبود از کجا آمده است، جوانه زده بود و شازده کوچولو از نهالی که به هیچ نهال دیگر شباهت نداشت با دلسوزی مراقبت کرده بود.نهال زود از رشد بازمانده و دست به کار برآوردن گل شده بود شازده کوچولو که شاهد روییدن غنچۀ درشتی بود حس می کرد که چیز معجزه آسایی از آن بیرون خواهد آمد.

گفته میشود که پروژه عظیم هارپ هم در راستای رصد نیبیرو به کار گرفته شده است. به گفته وی از لحظه غروب مهرتابان (ساعت ۱۶ و ۵۵ دقیقه در تهران) در این روز حدود ۲ ساعت رصدگران برای مشاهده این همنشینی فرصت خواهند داشت. با گذشت زمان هر روز اطلاعات جدیدی از همسایگان فضایی به دستمان میرسد و این امر موجب کشف سیارات جدید میشود. مدیر جدید آژانس فضایی ناسا، «بیل نلسون» (Bill Nelson)، طی اولین سخنرانی مهم خود در روز چهارشنبه، از دو ماموریت رباتیک جدید برای بازگشت ناسا به سیاره زهره و داغترین سیاره منظومه شمسی خبر داد.

این روز Tues که نام یکی از خدایان اساطیری است و معادل با مارس یا مریخ است. نکته قابل توجه در رابطه با این سیاره، نحوه چرخش آن به دور خورشید است. ناحیه قابل سکونت منطقه ای در اطراف ستاره با دمای ملایم است، به طوری که امکان وجود آب به صورت مایع در سطح سیاره وجود داشته باشد. وی با اشاره به پدیده نجومی مقارنه سیارههای برجیس و کیوان، گفت: این رویداد بسیار ویژه است و هرچند که هر ۱۹.۶ سال همنشینی این دو سیاره رخ میدهد ولی امسال با وجود اینکه این دو جرم با چشم قابل مشاهده هستند ولی با همنشینی به شدت نزدیک (مقارنه بزرگ) آنها، شرایط به گونهای است که با چشم غیرمسلح این دو سیاره از هم قابل تفکیک نیستند و امسال چنین شرایطی را پیش رو داریم.

مهندس مسعود عتیقی مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفتوگو یا ایسنا با تاکید بر اینکه هفته پایانی آذر، با رویدادهای نجومی مختلف همراه شده است، گفت: به جز خورشید گرفتگی و بارش شهابی دوپیکری که اولی در کشور دیده نمیشد اما امسال شرایط بسیار مطلوبی برای رصد بارش شهابی دوپیکری پیش رو داشتیم و همچنین برخی از رویدادها همچون رویت هلالهای صبحگاهی و شامگاهی ماه و دیگر اتفاقات نجومی این هفته؛ گویا پایانی برای رخدادهای نجومی هفته پایانی آذرماه نمی توان متصور بود! در حالی که پایینترین نقطه در منطقه «راخمانینف» (Rachmaninoff)، منطقه مشکوک برای برخی از فعالیتهای آتشفشانی اخیر در این سیاره واقع شده و 5٫38 کیلومتر (3٫34 مایل) پایینتر از متوسط چشم انداز این سیاره قرار دارد.

دانستیم که از نگاه برخی فیلسوفان دین معاصر، متعلَق ایمان بدان درجه اهمیت دارد که ماهیت ایمان را رقم می­زند. در سورۀ طه، آیه 53 میفرماید: «الّذی جعل لکُمُ الارض مهداَ و سلک لکُم فیها سُبُلاً و انزل من السُماء ماء فاخرجنا به ازواجاَ من نبات شتی» همانا که زمین را برای شما گسترده و گهواره ساخت و در آن برای شما راههایی گشود و از آسمان آبی فرود آورد، پس بهوسیله آن انواعی از گیاهان رنگارنگ بیرون آوردیم. وی با بیان اینکه سیاره کیوان ۸۲ قمر دارد، یادآور شد: “تایتان” بزرگترین قمر آن ۵ هزار و ۱۲۰ کیلومتر قطر دارد و پس از سیاره سرخ بهرام و قمر اروپا در اطراف برجیس، کاندیدای ادامه حیات انسانها طی میلیونها سال آینده خواهد بود و تنها قمری است که پس از ماه، دست سازه های بشری بر روی آن فرود آمده اند.

۲. کیوان (زحل): این سیاره بعد از مشتری، دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است. منظومه شمسی آن قدر بزرگ است که به احتمال بسیار زیاد، ما فقط بخش کوچکی از این موجودیت هستیم. این احتمال کاملاً معقولانه خواهد بود که من گاهی در استفاده از زبانم اشتباهاتی داشتهباشم، ولی معقولانه نیست که مفسر احتمال دهد من همیشه زبانم را اشتباه بکار میبرم. این رسم یونانیها در بخشیدن نام خدایان خود به سیارات با احتمال نزدیک به یقین از بابلیان گرفته شدهاست. زمانی برجیس بیشترین تعداد اقمار منظومه مان را به خود اختصاص داده بود، هر چند که امروزه سیاره حلقه بر گردن کیوان با ۸۲ قمر، بیشترین ماه را در اطراف خود دارد و سیاره عظیم برجیس، ۷۹ قمر دارد.

دیدگاهتان را بنویسید