سنگ لاجورد چطور تشکیل می شود؟

تله کابین صفه مرتبط با کوه صفه که از پر طرفدارترین مکان های تفریحی این کوه می باشد خط اول از دامنه کوه شروع و تا گردنه باد بالا می برد که با عبور از مناظر خاص و دل انگیزی تجربه متفاوتی را شامل می شود. شاید به این دلیل که کوه ها دل ندارن! تمامی دره سیمره و گستره های باختری آن تا حدود «بدره» و قسمت های خاوری دره شهر و دست رومشکان و همچنین دره سرطرهان، در چشم انداز جنوبی این قلعه دیده میشوند. ساحهی رهایشی عینو مینه در کندهار که بخشِ اعظمِ آن ملکیتِ وزارتِ دفاع و بخشی از آنها ملکیتهای شخصی مردم بودند.

این مردان مؤقر با کلاه های دراز وبه عقب خمیده شان بسته های استوانه ئی شکل درازی را حمل میکنند که نظر به عقاید آ ئین زردشتی درمراسم خاص Amešāspand آمشه سپنتا (جاودان پاکان) یا پاکان جاوید مورد استفاده قرار میگرفت. یکتعداد این آثاربه کمک پولیس بین المللی وکشورهای دوست به افغانستان برگشته که درطی چند سال اخیرفعالیت مثبت مراجع رسمی کشور، بخصوص کارکنان موزیم ملی افغانستان و برخی ازنمایندگی های فرهنگی سفارتخانه ها را درخارج ازکشور نشان میدهد. کارمند امنیت ملی که روی این پرونده کار کرده بود، نیز به شکل مرموزی کشته شده است. این پیکره ها بیانگرفرهنگ رود آمو وباختر قدیم از۲۲۰۰ تا ۱۸۰۰ سال پیش ازمیلاد مسیح بوده ونقش زنان را طوریکه درسرودهای ویدی ومتون اوستایی انعکاس یافته باز گو مینماید.

در اواسط سال های 1980، جو سیمپسون و سایمون یتس به اولین افرادی که به قله سیولا گرانده در پرو صعود کردند، تبدیل شدند. علیاحمد جلالی به دستورِ کرزی شیرپور را ویرانکرد و کرزی خودش را بیخبر انداخت.قسمتِ چهارمالبته بحثِ پروژهی شیرپور در حالی به عنوانِ نقطهی فشارِ درد علیه مارشال فهیم کاربرده میشد که بیشترین زمینها برای پشتونهای سیاسی حاکم در اقتدار و قدرتمدارانِ اقوامِ دیگر توزیع شده بودند. جالب است بدانید که بر اساس نظری مراد از کوه قاف، همان البرز کوه افسانه ای اساطیر ایران باستان است.

امروزه ارتفاع دهانه و عرض غار حدود نیم متر است. این رشته کوهها در امتداد خود به سمت جنوب با تشکلیل قله های بغروداغ ، آق داغ و عجم داغ به قله شاه معلم با ارتفاع ۳۰۵۰ متر در منطقه ماسوله می رسد . اکنون، نقشهبرداران یک گیرندهی متعلق به سیستم موقعیتیابی جهانی را به مدت یک ساعت روی یخ قله قرار میدهند و با استفاده از ریاضیات، ارتفاع دریا را با استفاده از دادههای ماهوارهای و اندازهگیری گرانش در پایه محاسبه میکنند.نقشهبرداران نپالی، اندازهگیریها را همین ماه و در امتداد دشتهای جنوبی کشور که میخواهند سطح دریا را نسبت به آنجا به دست آورند، جمعآوری خواهند کرد.

در بیس کمپ کوه آمادابلام بودم. همچنین به عنوان کوه گادوین-آستن یا چوگوری شناخته می شود. مسافرهایی که در جادههای شمالی سفر میکنند به خوبی متوجه این موضوع میشوند که مراکز تفریحی در کنار جاده چگونه تمامیمکانهای زیبا و خالی را اشغال کرده اند. عدهٔ ازهنرشناسان موزیم برتانیا نیزمعتقدند که این گادی زرین یک ارابه جنگی نبوده و جنبه مذهبی دارد. اینجاست که نقش فرمانداران، بسیار مهم میشود. این عبارت یک اصطلاح بسیار رایج در زبان انگلیسی است که بسیار مورد استفاده قرار میگیرد و معنی آن بارش باران شدید هست. غدد مرتبط با این چاکرا هیپوفیز صنوبری و عضو وابسته به آن صورت، چشم، گوش و بینی می باشد.

مادرش بانوی مؤمنه و خود ساخته ای بود که فرزند عزیزش را در هاله ای از ایمان به خدا و ارادت خاص به خاندان پاک پیامبر (ص) پرورش داد و بذر ایمان به خدا و پیروی از رسالت و ولایت را از همان دوران کودکی در وجود او پاشید. پوشش گیاهی رشته کوه البرز بسیار متنوع است و در فصل بهار دامنه کوه های این رشته کوه سرشار از گیاهان دارویی می باشد. اینجانب نگارنده این مطا لب را درسیمنارعلمی یونیورستی کولمبیای نیویارک درسال ۲۰۱۱ وهمچنان درصحبت تحقیقی ایکه درکتابخانه کانگرس درروزمعرفی کتابم «هنرافغانستان درعرصه تاریخ » درماه آگست سال ۲۰۱۳ داشتم ارائه کرده ام تا موضوع وضاحت بیشتر پیدا کند وحقوق تاریخی افغانستان دریک مجمع علمی بصورت رسمی مطرح گردد.البته هرگونه اقدام رسمی درینمورد خارج ازحیطه صلاحیت من بوده ومربوط به مراجع ذیصلاح دولت افغانستان میباشد.

ازآنجایکه اکثر آثار زرین گنجینه های آکسوس از طریق افغانستان به هند برتانیوی رفته ، ومهمتر ازآن چون گرانبهاترین آثار این مجموعه ازخاک افغانستان بدون اجازه رسمی مقامات افغانی توسط افسران نظامی و نمایندگان سیاسی دولت برتانیای به موزیم ویکتوریا البرت انتقال داده شده ،حقوق تاریخی افغانستان بیشتر ازتاجکستان و ایران درین مجموعه تثبیت است. امید است این فعالیت ها درآینده بیشتر گردد. در شرق شهر کوهدشت در دهستان خوشناموند محوطهای باستانی وجود داردکه به واسطه قرمز بودن خاک دامنه کوه به سرخ دم معروف است.

موسی (ع) از انبیاء اولوالعزم الهی است که در قرآن کریم بسیار از او سخن گفته شده است. بدیهست که جلگه های سرسبز بدخشان ، سمنگان ، قندز، بلخ ، جوزجان و فاریاب محل پرورش اصیل ترین نسل اسپ درازمنه باستان بود و تاکنون مردمان آن به سوارکاری و تربیت اسپان نیرومند و تندرو مشهورند. شاهان و جنگجویان آریانای قدیم بداشتن اسبان اصیل مباهات میکردند وکلمه اسپ را پساوند نام خود میساختند .اسپه لقب ومرتبتی بود که به شخص شایسته آن داده میشد مانند لهراسپ صاحب اسپان تندرو ، زرآسپ سوارکاری با اسب گند مگون وزرین، بیور آسپ به معنی فرمانروای با ده هزار اسپ تازنده، ویشت آسپ سوارکار نجیبی با اسب رمنده وامثال آن.

حاجيان روز نهم ذي الحجه آن جا مي ايستند و دعا مي کنند تا وقتي که آفتاب غروب کند. طبیعت هم بیکار ننشسته و نور مستقیم آفتاب و شوره های آهکی از دیواره های فوقانی هم آنچه آدمیان تخریب نکرده بودند را خراب و غیرقابل رویت کرده است. شروع پیاده روی و کوه پیمایی از روستای عسل محله که در سمت راست جنگلی و چپ دره پر آب و رودخانه دریا سر که سر چشمه آن از یخچال دائمی قله سیالان 4250 متر و کندیگان 4000 متر که در فصل بهار و تابستان به اوج پر آبی می رسد و با 24 درصد پر شیب ترین رود ایران است به همین دلیل گرگر و غرش آب در طول مسیر موسیقی گوش نوازی به اجرا می گذارد.

در سالهای اخیر با تبدیل کافه خاچیک به پناهگاه و پایگاه کوهنوردی و اصلاح مسیرهای دشوار، خدمات مربوط به فعالیتهای کوهنوردی بهبود نسبی پیدا کرده است. ازطرفی پیکره های سنگی ناب وزیبا ی شهزاده خانم های باختری که توسط باستانشناس معروف روسی ویکتورسیریا نادی Viktor Sarianidi ازساحه تاریخی بلخ تا مرو درجنوب غرب ترکمنستان درسالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸کشف گردید، غوغای را درمیان هنر شناسان جهان برپا کرد و ثابت ساخت که ساحه تاریخی میان بلخ و مرو وهمچنان حوزه باستانی میان آکسوس و اندوس تمدن فرهیخته و فرهنگ مستقلی ازفارس و بین النهرین داشته اند ، چنانچه شیوه هنری گنده هارا متفاوت از سبک هنری فارس است.

درآنوقت اکثرخاورشناسان برتانیوی با فرهنگ و مدنیت پارینه افغانستان آشنایی کامل نداشتند و باورنمیکردند که افغانستان شیوه هنری خاصی مستقل ازپارس وهند داشته باشد. طاق آجری ورودی پنجشیر دیگر نشانی از عکسهای پیشین ندارد و گوشهای با خطی خوانا نوشته شده « افغانستان اسلامی امارت». بقول مرتضی اسعدی نویسنده فرهنگستانهای اسلامی نام اوه گانه یا افغان به معنی «سوارکار نجیب» در نزد اعراب هم بر پشتونها و هم برتاجیکها اطلاق میشد. این دوسیه در دوایر خاص امنیت محفوظ است.وقتی اعمار شهرک عینو از سوی برادران کرزی آغاز می شد، کش وگیر وجنجال های زایدی بین باشنده های سابق منطقه عینو و حاضرباشان احمد ولی کرزی درگرفته بود.

این رشته کوهها به سه بخش تقسیم می گردد که عبارتند از: کوههای جنوب غرب دریای خزر، رشته کوههای البرز و رشته کوههای شمال خراسان. در سراسر جهان، یازده منطقه به عنوان معادن سنگ لاجورد ذکر شده که مهمترین آنها در افغانستان (بدخشان)، سیبری (ایرکوتسک، نزدیک دریاچۀ بایکال)، پاکستان (تپه های چاگای)، تاجیکستان (کوه های پامیر)، شیلی و شمال امریکا قرار دارند و معادن کوچکی از این سنگ در ایتالیا، میانمار و کانادا نیز مشاهده شده اند. ایا این درست هست که حضرت موسی برادر خودش هارون رو بعد از این قضیه تنبیه کرد ؟ برای تمیز کردن لاجورد از یک دستمال نرم و لطیف استفاده کنید و به آرامی روی سنگ بکشید در صورت نیاز می توانید از آب استفاده کنید ولی همانطور که اشاره شد لاجورد مقاوم نشده بسته به میزان کلسیت موجود می تواند به آب حساس باشد پس در صورت نیاز به شستشو بلافاصله سنگ خود را به خوبی و به طور کامل خشک کنید.

پس از مراجعت از گیلان مدتها بلاشغل بود و بنا به درخواست میرزا علی اصغر خان امین السلطان سالیانه مبلغی به عنوان حقوق از دربار اعظم به وی پرداخت میشد و در وزارت داخله عنوان منشی باشی داشت. دراوستا نیز واژه «اوه گان» به معنی کوبنده وجنگجوآمده. بقول اکثر زبانشناسان کلمه افغان از این ریشه مشتق است و معنی سوارکار را میداد ه نه قوم وقبیله خاصی را. البته این موضو ع مربوط به دیدگاه برتانیای قرن نزدهم میگردد، اما اکنون دولت انگلستان همکاری های زیادی را درمورد بازگردادن آثار تاریخی افغانستان به موزیم کابل نموده که عملیست قابل قدر، پس فرصت خوبی مساعد گردیده تا درمورد این اثر تاریخی و آثار دیگرهنری افغانستان که درموزیم برتانیا British Museum وموزیم های دیگر جهان چون Metropolitan Museum of Art موزیم هنری مترو پالتن نیورک، موزیم سمت سونین Smithsonian وگالری های مشهور جهان بنام هنر فارس قدیم و یا هند نامگزاری شده اقدامی به شکل رسمی بعمل آید ، چون افغانستان به اساس قوانین یونسکو چنین حقی را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید