زمین در کجای کیهان قرار دارد؟

عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است و سیاره کوچکی است که هر ۸۸روز یک بار به دور خورشید می گردد. این ستاره بسیار به قطب شمالی آسمان نزدیک است و به همین دلیل قرنها است که از آن به عنوان ابزاری برای جهتیابی در نیمکره شمالی استفاده میشود. حتما یادتونه که تو قسمت اول براتون گفتم دانشمندان سیاره میتره متوجه شدن که سیارهشون به دلیل کمبود انرژی دیگه نمیتونه دور ستارهاش با سرعت همیشگی بچرخه و همین موضوع باعث شده که لحظه به لحظه خودش و همهی موجوداتی که تو اون زندگی میکنن به مرگ نزدیک و نزدیکتر بشن.

خورشید همراه زمین و سیارات دیگر در میان خوشه محلی ستارهگان با سرعت بیست کیلومتر در ثانیه حرکت میکنند. با شناخت چگونگی ساخت یک ستاره، حرکت و فاصله آن میتوان درک کرد که چرا در بعضی شبها بعضی از ستارگان قابل رویت نیستند. ستاره قطبی بیش از 430 سال نوری از زمین فاصله دارد اما درخشندگی بسیار بالای آن باعث میشود تا برای ما در آسمان قابل مشاهده باشد. سن سیاره زمین حدود 4.5 میلیارد سال ارزیابی شده است و از هسته ای آهنی سود می برد. این مهم است که علاقه ایجاد شده را حفظ کرد و به همین دلیل می توانید با همکاری مراکز علمی برای مخاطبانتان برنامه هایی را برای 1 ماه و سپس 6 ماه بعد تکرار کنید.

شاید به همین دلیل است که دانش را می توان آتشی بر خرافات دانست. در آن هنگام مردی به نام ابوعبدالله به بخارا آمد او از دانشهای روزگار خود چیزهایی میدانست پدرم او را به خانه آورد تا شاید بتوانم از وی دانش بیشتری بیاموزم. در این بخش برخی ستارگانی که در بین مردم معروف هستند و ویژگیهای آنها را معرفی خواهیم کرد. بخش عمده ای از پرتوهای کیهانی اولیه از ابرنواخترها حاصل میشوند.

صرفنظر از سرس که در کمربند سیارکی یا سیارکها (Asteroid belt) قرار گرفته، چهار سیاره دیگر در بخش خارجی منظومه شمسی به چشم میخورند. بسيار اتفاق ميافتد كه يكي از قمرها در خسوف باشد(از پشت سياره بگذرد) يا در عبور(از برابر سياره بگذرد) تغييرات موضع اين چهار را ميتوان با چند ساعت رصد تلسكوپي ملاحظه كرد. همچنین این ستاره نزدیکترین ستاره به زمین و فاصله آن چهار سال نوری است. فاصله این ستاره تا زمین ۳۰۰ سال نوری است. در سال ۲۰۲۱ چند ابر روشن هم روی نپتون دیده میشود و آبی متمایز آن با یک نقطهی تاریک بزرگ یکتا، بسیار یادآور چیزی است که وویجر ۲ در سال ۱۹۸۹ میلادی دید.

آنها بین چند مایل تا دهها مایل حرکت میکنند اما هرچه به خورشید نزدیکتر شده، گرمتر میشوند و گازها و گرد و غبار را به سمت سر یا ابتدای سیستم خود که درخشان است و میتواند بزرگتر از یک سیاره باشد هدایت میکنند. در اطراف زحل حدود 63 قمر وجود دارد؛ اسامی برخی از اقمار بزرگ شناخته شده سیاره زحل عبارتند از تیتان- ری آ- پاپتوس- فی بی- دیون- تیتس- انسلادوس- هیپریون- میماس که برای نمونه خصوصیت چند قمر توضیح داده میشود.

نمونه های چنین جوامعی از دوران باستان تا کنون فراوان است. این سیاره ۲.۲ برابر بزرگتر از زمین است و در کلاس سیارات فراخورشیدی زیر نپتونی قرار میگیرد. پلوتون در لبه های منظومه شمسی ما قرار دارد و تنها با قدر ضعیف 14.4 می درخشد. هسته سیاره بصورت ترکیبی از آهن وسیلیسیم وجنس جبه نیز از سیلیسیم می باشد. ستاره «سهیل» (Canopus) به نام آلفا کارینا نیز شناخته میشود. همانطور که ملاحظه می فرمائید در این طبقه بندی نیز بدون احتساب سیاره زمین، جمعا هفت سیاره به رسمیت شناخته شده است.

این سیاره آنقدر بزرگ است که ۱۴۰۰ کره به اندازه زمین در آن جای می گیرد. این نماد در سادهترین مفهوم خود، بازنمود کنندهی ایمان به خدا، امید با جاودانگی، و محبت به همهی انسانها است. پس اینجا بحث درباره ایمان به یک موجود عینی خارجی است. پهنای آنها ۲۸۲ هزار کیلومتر است اما کلفتی آنها تنها یک کیلومتر است. به گزارش ایسنا و به نقل از دیلیمیل، اخترشناسان این ماده شیمیایی که با نام دیمتیل اتر شناخته میشود و یکی از عناصر سازنده حیات است را در یک صفحه تشکیلدهنده سیارات اطراف ستاره جوان “IRS ۴۸” کشف کردند.

سیاهچالهها فضای اطراف خود را تغییر میدهند و میتوانند مواد مجاور خود از جمله ستارگان را ببلعند. کولر زمینی ، صاف شده توسط قطب ها ، در اطراف محور قدرت پیچیده شده است ، از سرعت میانی با سرعت 30 کیلومتر بر ثانیه در فضای کیهانی در امتداد مسیر زیبا در نزدیکی سانتسیا فرو ریخت. طول هر روز مشتری برابر ۱۲ ساعت زمینی و سرعت گردش آن به دور خورشید ۱۲ سال زمین است. خورشید و ۹ سیاره ای که به دور آن در گردش هستند منظومه شمسی نامیده می شوند.

٢- می توان نشان داد که حرکت وضعی (به دور خود) و انتقالی (به دور خورشید) سیاراتی که بدین طریق بوجود آمده باشند می بایست بسیار کند تر از آن باشد که در حال حاضر مشاهده می شود یا خورشید باید بسیار سریع تر دوران کند. ترکیب این ویژگی­ها با اثرات هیدرولوژیکی تغییر کاربری اراضی، فراوانی و شدت سیل­ها را بویژه در اقلیم­های موسمی جنوب آسیا که قبلاً به شرایط کاتاستروف رسیده بود، مطمناً افزایش خواهد داد. این موضوع اگرچه نقطه عطفی در داستان پر فراز و نشیب پلوتو بود، اما همه داستان نیست؛ چراکه این سیاره حتی از پیش از کشفش، توجه های زیادی را به خود اختصاص داده بود.

مشتری نیز مانند دیگر سیارات در زمان شکلگیری منظومه شمسی حدود ۴.۵ میلیارد سال پیش با چرخش گردوغبار به یک غول گازی تبدیل شد. اگر جرم ستاره نوترونی بیشتر شود گرانش در آن بسیار قوی شده و اندازه آن به حدی کوچک میشود که تبدیل به یک ستاره سیاهچاله شود. این تصویر یک دهانه متفاوت و جدیدی به وسعت ۴ کیلومتر را نشان میدهد که در منطقه Vastitas Borealis مریخ واقع شده است. به گزارش تابناک جوان به نقل از برترین ها، گاهی اوقات ما آرزو میکنیم که پنجره کوچکی داشته باشیم که وقتی آن را باز میکنیم بتوانیم بقیه سیارات، ماه و دیگر اجرام فضایی را ببینیم.

دیدگاهتان را بنویسید