روز جهاني نجوم با شعار «زمين، تنها سياره براي زيستن»

ماه درست همانند هر چیز که روی زمین می افتد، به وسیله جاذبه زمین کشیده می شود؛ با وجود این به زمین اصابت نمی کند، زیرا با سرعتی زیاد در چرخش است و به جای افتادن، در مداری دایره وار به دور زمین قرار می گیرد که میانگین آن ۳۸۴ هزار کیلومتر و یا ۳۰ برابر قطر زمنی است. جنبة رمزی کار کیمیاگران میتواند به شناخت عالم معنی رهبری کند، به همین دلیل است که پدیدهها نه فقط از لحاظ واقعیت آنها؛ بلکه به عنوان تکیه گاه تأمل و مراقبة عرفانی نیز مورد توجه هستند.

امروز ما در مورد هشت مکان “نمادین” در مریخ صحبت خواهیم کرد که ممکن است مورد توجه گردشگران فضایی آینده قرار گیرد. در واقع سردترین جائیست که در کل منظومه شمسی وجود دارد. مساحت کل ماه چیزی کمتر از چهار برابر قارۀ اروپاست . هر چهار هفته یک بار شکل ماه از هلال ماه از هلال ماه نو به ماه کامل تبدیل می شود و مجدداً به حال اول بر می گردد. البته ستارگان بسیاری هم وجود دارد که گاه یک میلیون بار درخشان تر از خورشید اند، اما همه آنها به علت دور بودن از ما، از سیروس کمرنگ تر به نظر می رسند .

پژوهش جدید مجموعهای از شواهد را کنار هم قرار داد که نشان میدهند قلب ماگمایی ایدون مونس هنوز میتواند فعال باشد. هنوز هم به طور قابل بحثی جالبترین (غیر) سیاره برای یادگیری به معنای واقعی کلمه است. شناسایی فعالیت های زمین شناسی در مریخ ممکن نبود، با این حال، به طور قابل اعتماد شناخته شده است که رویدادهای زمین شناسی قابل توجهی قبلا در این سیاره رخ داده است. با این حال، زهره در سمت شب خود دارای دنباله مغناطیسی کشیده است.

چهارمین سیاره از سمت خورشید مریخ است و یک مکان سرد و بیابان مانند پوشیده از گردوغبار است. چرا سطح ماه از حفره پوشیده شده است؟ هر چند این مساله باعث نمی شود که بتواند بر روی ماه شش برابر ارتفاعی که روی زمین می پرید،بپرید، چرا که در ماه باید لباسهای فضایی سنگین و بزرگی بپوشید تا شما را زنده نگه دارد. چرا شکل ماه در آسمان تغییر می کند؟

ماه چگونه در آسمان باقی می ماند؟ پر نورترین ستاره آسمان کدام است؟ برهمکنشهای قوی فضایی زندگینامه ادموند هالی ذات الکرسی و قیفاووس اکتشاف برون زیست شناختی زندگینامه هنری نوریس راسل شهاب سنگ تانگاسکا شیوه های رصد آماده سازی کیهان نوردان بیوزنی فضایی استرلاب سیاره عطارد آرایش شبکه اى از ماده سیاه، با ستارگان اندازه گیری فاصله سیارات اندازه شهاب سنگها ستاره دنبالهدار ابر اوپیک – اورت ستاره دنبالهدار هالی روش اثبات نظریه نسبیت عام دب اکبر «صورت فلکی» شهاب ستارگان کم جرم و پرجرم ستاره شناسی مایکروویو درون ناهید آذرخش در ناهید دوره چرخش ناهید سفر به ناهید انحنا نور ستاره قطبی سیارات منظومه شمسی سدنا خورشید بشقاب پرنده سیاره خسوف زمین ایستگاه فضایی تشکیل سیاهچالهها تلسکوپهای بازتابی دنیای سیاهچالهها خوشههای کهکشانی سحابی ستاره باد خورشیدی سیاره اورانوس شناسایی سیاهچالهها تابش حفره سیاه اقیانوسهای سیارهای آلودگی فضا زندگی ستاره حیات در کرات دیگر تکامل ستارهای ستاره نوترونی سطح مریخ تاج خورشید مطالعه شهاب سنگها سیاره ایکس تاریخچه نجوم حرکت ظاهری ستارگان سحابی خرچنگ سیارک آب و هوای زمین اتمسفر ترکیب شیمیایی متغیر سیاره ها جعبه ابزار دانشنامه خورشید گرفتگی تفاوت جو سیارات منظومه شمسی انبساط جهان ستاره چرخان ستاره شناسی باستانی انفجارات فضایی ستاره شناسی در عمل تخریب لایه اوزون دب اصغر «صورت فلکی» رصدخانه فضایی ماده آلی در شهابسنگها تاریخچه رادیو اخترشناسی ابر نواخترهای دور دست رموز زندگی ستارگان تاریخچه عکاسی نجومی اخترنما تصادف کهکشانها شناسایی ماه بلازار تاریخچه ناهید اندازه گیری جرم خورشید روش مشاهده صورتهای فلکی جهانهای دور دست اثر گلخانهای و گرم شدن زمین اختروش تاریخچه اکتشافات مریخ حاکمان کمربند کوییپر آسمان پر ستاره ستارگان غیر دور قطبی آینده جهان ابزارهای اختر شناسی اجرام آسمانی اثرات خورشید بر شرایط اقلیمی زمین انفجار تونگوسکا انطباق عجیب انواع ستاره اگر شب نباشد!

روی زمین فعالیتهای آب و هوایی(فرسایش) بسیاری از حفره ها را مسطح و پر کرده است، اما در ماه به علت نبودن هوا، حفره ها بدون تغییر باقی مانده اند. ستارگاه در توده های ابر مانندی از غبار و گاز تشکیل می شوند, درست مانند خورشید. این نقشه برداری شامل جستجوی ویژگیهای آتشفشانی مانند جریان گدازه است و میزان هوازدگیای که در هنگام فوران داشته اند میتواند آشکار کند. دمای مریخ بین ۲۰ درجه تا ۱۴۰ درجه زیر صفر می باشد و جو آن ۲۰۰ مرتبه رقیق تر از زمین و حاوی گاز دی اکسید کربن می باشد که در زمستان به صورت یخ خشک در قمرهای مریخ می ریزد.

این توده به تدریج کوچکتر و متراکم تر می شد . حدود ۴۰۰ سال پیش گالیله با ساختن اسطرلاب و رصد آسمان به وسیله آن پنجره جدیدی به سوی شناخت دقیق تر جهان گشود. چند ستاره در آسمان وجود دارد؟ در سطح ماه تا چه ارتفاعی می توان پرید؟ در سطح ماه می توان تا ارتفاعی بیشتر از آنچه در روی زمین ممکن است، پرید. تمام منابع انرژی زمین گرمایی در نقاطی واقع شده اند که از شیب حرارتی بالایی برخوردارند. اگر به دنبال آموزشی جامع و کامل با تمام نکات درسی و تستی هستید، علوم نهم حرف آخر بهترین گزینه برای انتخاب است.

به همین دلیل خورشید و تمام سیاراتی که گردش می چرخند مجموعه ای از اجرام آسمانی را تشکیل می دهند که به آن منظومه شمسی می گوییم. خورشید یکی از ۱۰۰۰۰۰ میلیون ستاره ای است که کهکشان ما را تشکیل می دهند. همانطور که زمین در چرخش به دور خورشید ، ماه را نیز به همراه خود می برد خورشید نیز حول محور مرکزی کهکشان می چرخد و زمین وسیارات دیگر منظومه شمسی را به همراه خود می برد.

دورترین ستارگان آن سوی کهکشان، در فاصله ی حدود ۸۰ هزار سال نوری از خورشید قرار دارند ، هر چند که میلیونها کهکشان دیگر دی فاصله ی بسیار دورتر هستند که آنها نیز شامل میلیونها ستاره اند. وزن آن ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است و حجم آن به قدری زیاد است که می تواند یک میلیون و سیصد هزار زمین را در خود جای دهد. آخرین عکس گرفته شده از پلوتو توسط فضاپیمای افقهای نو در ۲۰ تیر ۱۳۹۴. در این زمان هوا تاریک می شود و خورشید کوچکتر به نظر می آید – مانند ماه نو -. تاریک و سرد می شود.

این ستاره از توده ای ابر مانند از گاز و غبار معلق در فضا پدید آمده است. بقیه آن توده ابر مانند نیز تبدیل به سیارات ، ستاره های دنباله دار و اقمار و شهاب سنگها شد. در حالی که بیشتر ماهوارههایی که به دور سیارات دیگر میچرخند، نام خود را از اساطیر یونان یا روم گرفتهاند، قمرهای اورانوس نام خود را از شخصیتهای آثار ویلیام شکسپیر و الکساندر پاپ به عاریت گرفتهاند. در قرن نوزدهم اخترشناسان به تدریج متوجه شدند که اجسامی که به تازگی کشف شده بودند و برای تقریباً نیم قرن به عنوان سیاره طبقهبندی شدهبودند (مانند سرس، پالاس و ۴ وستا)، با سیارات سنتی شناخته شده بسیار تفاوت داشتند.

در فضای دوردست، ابرهای عظیمی از گاز و غبار وجود دارند که سحابی نامیده می شوند. دو نقطهای كه در آن مسیر ماه صفحهی دایرهالبروج را قطع میكند، نقاط گره یا عقدتین نامیده میشود. اگر زمین را مانند توپ تنیس در نظر بگیریم، ماه در مقایسه با آن مانند تیله کوچکی است که در حدود دو متر از ن فاصبه دارد. این ستاره مانند زمین چرخش دارد ولی با سرعتی بسیار آرامتر . با بازشدن مرزهای جدید پس از آغاز عصر فضا کار نامگذاری اجسام و عوارض جدید گسترش یافت. و آن در فلك دوم است، پس از فلك قمر، آن را ذوجسدین نیز نامند و بلاد روم بدان منسوب است و در علم احكام نجوم ربّ روز چهارشنبه است.

دیدگاهتان را بنویسید