روزهاي هفته – آرش نورآقایی

سیاره ناهید، سومین جرم درخشان در آسمان است اما تا همین اواخر به علت اتمسفر غلیظی که آن را احاطه کرده بود، نمیتوانستیم اطلاعات زیادی از آن بدست آوریم و در نتیجه نمیدانستیم سطح آن شبیه به چه چیزی است! با عنوان «اولین توبه» بود، پیدا شده که در آن جاستین آداب و رسوم مسیحیان را در این روز این گونه بیان میکند: “در روزی که یکشنبه نامیده میشد، همه آنهایی که در شهر یا حومهی آن میزیستند، با هم در مکانی خاص جمع شده و تا آنجا که فرصت داشتند، به مدح و ثنا و یا خواندن متونی دربارهی پیامبران و فرستادگان میپرداختند.” در زمان جاستین، مسیحیان به یکشنبه معروف بودند؛ چرا که عامه مردم، شاهد گرد آمدن مسیحیان در روز یکشنبه بودند که خود نمادی از رستاخیز مسیح بود.

مدلهای آب و هوایی نشان می دهد که میلیونها سال پیش از زمین در سیاره جهنمی زهره، آب مایع وجود داشته است. با وجود اینکه ونوس اکنون مقدار بسیار کمی آب در جو خود دارد، این سیاره می توانست میلیونها سال پیش اقیانوسهایی با عمق 325 متر یا 1700 فوت داشته باشد و همچنین جو آن، احتمالا نازک و سمی بوده است. اجزای این سیستم شامل سیارههای «عطارد» (Mercury)، «زهره» (Venus)، «زمین» (Earth)، «مریخ» (Mars)، «مشتری» (Jupiter)، «زحل» (Saturn)، «اورانوس» (Uranus) و «نپتون» (Neptune)، سیارات کوتولهای مانند «پلوتون» (Pluto)، دهها قمر و میلیونها سیارک (Asteroids)، دنبالهدارها و شهابسنگها است.

در بین تمام سیارات منظومه شمسی، ناهید نزدیک ترین سیاره به زمین محسوب می شود و از بسیاری جهات مانند جرم، اندازه و جو مانند زمین است؛ به همین دلیل این سیاره خواهر خوانده زمین خوانده می شود. قطر زهره کمی کوچکتر از قطر زمین و نزدیک به ۱۲۰۰۰ کیلومتر است، جاذبه آن نزدیک به ۹۰ درصد جاذبه زمین بوده، جرم آن برابر با ۸۰ درصد جرم زمین و چگالی آن نزدیک به ۹۵ درصد چگالی زمین است. قطر زهره 12،103.6 کیلومتر (7،520.8 مایل) – فقط 638.4 کیلومتر (396.7 مایل) کمتر از قطر زمین است – و جرم آن 81.5 درصد از قطر زمین است.

در آغاز IAU تعریفی را پیشنهاد داده بود که اجسام بسیاری را در بر میگرفت، زیرا شرط سوم در آن غایب بود. آخرین باری که دو سیاره زحل و مشتری از نقطه دید ما روی کره زمین تا این اندازه به هم نزدیک شدهاند تقریباً ۴۰۰ سال میگذرد، اما این رویداد ۸۰۰ سال پیش در شب اتفاق افتاده است. از سطح سیاره ناهید قبلاً هم تصاویری ثبت شده است اما این اولین باری است که تصاویری در طول موجهای مرئی و قابل مشاهده برای انسان گرفته شده.

فسفین یک اتم فسفر با سه اتم هیدروژن متصل است که برای انسان مادهای بسیار سمی به شمار میرود. در سال ۲۰۰۶ ناسا گفت که فضاپیمای کاسینی یک طوفان بزرگ در قطب جنوب سیاره کیوان دیده است که دارای ساختاری شبیه یک چشم است. در مدار آن بینظمیهایی دیده شدهاستبه علت اینکه کجی مححور چرخش آن از ۹۰ درجه بیشتر و برابر ۹۸ درجهیا دقیقتر ’97º54 است چرخش سیاره پادساعتگرد است.

هرچند که ابن باجه نمیتوانسته گذر ناهید را دیده باشد زیرا در دوران زندگی وی اتفاق نیفتاده است. یکی از دلیلهای این نام گذاری این است که دانشمندان میگویند در چند میلیون سال پیش سیاره ناهید بسیار همانند زمین بوده و دارای شرایط زندگی بوده است اما به دلیل نزدیک شدن به خورشید شرایط زندگی در آن از بین رفت. یکی دیگر از رویدادهای نجومی که می تواند رخ بدهد مقارنه نام دارد. تا مدتی ایری این کار را انجام نداد، شاید نمیخواست در خواست فردی ناشناس مثل آدامز را انجام بدهد ولی سرانجام در ژوئیه سال ۱۸۴۶ از ستارهشناسی به اسم جیمز کالیس خواست تا این کار را انجام دهد.

تغییر می کند مثل ماه که بعضی وقت ها هلال و بعضی وقت ها قرصی کامل از آن مشخص است. این شامل صدها قمر در حلقه ها نمی شود. اگرچه قسمت اعظم سطح دیان از زمینهای شکسته شده تشکیل نشده است، اما سطح این قمر نیز با شبکهی گستردهای از فرورفتگیها و خطوط باریک پوشانده شده که نشان میدهد در گذشته فعالیت تکتونیکی داشته است. تصاویر خیره کنندهای از سیاره زهره توسط کاوشگر خورشیدی پارکر (Parker Solar Probe) ثبت شده که اولین چشم انداز واضح و نورانی را از سطح این سیاره قرمز و سرخ به ما نشان میدهد. به گزارش روز یکشنبه گروه علم و آموزش ایرنا از پایگاه اینترنتی ان.بی.سی نیوز، این کاوشگر رباتیک کوچک که اولین کاوشگر از یک سری برنامه ریزی شده سه تایی به نام ماموریت های Venus Life Finder به اختصار VLF است، یکی از بلندپروازانهترین مأموریتهای فضایی برنامهریزیشده است که نه تنها در خارج از موسسات فضایی دولتی، بلکه در خارج از تعداد انگشت شماری از شرکتهای فضایی بزرگ که مهمترین آنها «اسپیس ایکس» و «بلو اوریجین» هستند که تاکنون بر صنعت فضای خصوصی تسلط داشتهاند، انجام میشود.

این امر باعث میشود که مشاهده زهره از نزدیک بسیار دشوار باشد، زیرا فضاپیماها مدت زیادی در سطح آن دوام نمیآورند. نزدیک به ۲۰۰ کشور مستقل در جهان وجود دارد که انسانها در این کشورها پخش شدهاند و از راه دیپلماسی، سفر، تجارت و فعالیتهای نظامی با هم در اندر کنش قرار میگیرند.فرهنگ و دانش انسانها با گذر زمان بسیار پیشرفت و تغییر کردهاست. «سارا سیگر»، محقق علمی اصلی ماموریتهای VLF و استاد علوم سیارهای در موسسه فناوری ماساچوست، میگوید: فضا به طور کلی ارزانتر میشود و دسترسی به فضا بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. لوسیفر به معنای “روشنگر” است، هنگامی که این سیاره از زمین مشاهده میشود به خاطر ابرهای بسیار انعکاس دهنده و نزدیکی به سیاره ما، در آسمان شب روشنتر از هر سیاره یا ستارهای است.

به طور معمول، این بدان معنی است که روزها در زهره طولانیتر از سالها خواهند بود به گونهای که در هر روز میتوان ۲ بار تولد خود را جشن گرفت! به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، زهره یا ناهید به ترتیب نزدیکی به خورشید، دومین سیاره زمینسان منظومه خورشیدی است که در مداری میان مدارهای زمین و عطارد قرار گرفتهاست. در گوشه سمت راست بالای این عکس از فضاپیمای کاسینی، قمر پاندورا (Pandora) به سختی قابل رویت است. بزرگترین قمر نپتون است. در کاسموس، ساگان ما را با خود به سفری از کوچکترین ساختارهای عالم تا کیهان در بزرگترین ابعاد شناخته شده خود همراه میکرد.

ونوس تقریبا اندازه زمین است و 25.8 میلیون مایل به خورشید نزدیک تر است. اما ناهید، برعکس دارای جو متراکم و ضخیمی است که حرارت تابش خورشید را در سطح سیاره به دام انداخته و مانع باز پخش آن در فضای اطراف می شود. انتشار این تصویر در میان عموم، سر و صدای بسیاری را به راه انداخت؛ چرا که در اولین نگاه چهرهای از صورت یک موجود عجیب به چشم میخورد. تعداد آتشفشانهای موجود در سیاره ونوس بیش از هر سیاره دیگری در منظومه شمسی است.

زمانی که زمین و پلوتوی (در حضیض) هر دو در یک سوی خورشید قرار بگیرند، این فاصله میتواند تا حد اقل خود یعنی نزدیک به ۴٫۲۸ میلیارد (۴۲۸۰ میلیون) کیلومتر کاهش یابد. دمای عطارد در سمت روز به ۴۳۰ درجه سانتی گراد می رسد ؛ یعنی دمایی که در آن فلز سرب ذوب می شود. به دلیل جو بسیار رقیق سیاره که حرارت را نگه نمیدارد، در شب دمای آن به ۱۸۰- درجه سانتی گراد میرسد. او سفرش را آغاز میکند و به سیارات مختلفی میرود که زمین، آخرین آنهاست. من که دارم راستشو می گم همیشه در مورد سیارات زیاد جستجو کردم.الان اگه جستجو کرده باشی می بینی که داشمندان هر چی می گن باید به حرف اونا گوش کنیم.الان مثلا اگه شنیده باشی دانشمندان گفتند:سیاره اورانوس بوی تخم مرغ بد بو میده.

تقویم گریگوری (میلادی) هر ۴۰۰ سال یک بار تکرار میشود؛ اما هیچگاه آغاز هیچ قرنی در روز یکشنبه نبوده؛ سال نو یهودی هیچگاه به یکشنبه نمیافتد. ناهید جزء معدود سیاراتی است که گذرش به خورشید می افتد و می توان این پدیده نسبتا نادر را هر چند سال یکبار مشاهد کرد. در این صفحه تعداد 198 مقاله تخصصی درباره مشتری، هرمز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. دلیل نزدیک بودن همه این اجرام این است که آنها به دور صفحه منظومه شمسی ما که به عنوان “دایره البروج” شناخته میشود، میچرخند.

جو اولیه زهره متشکل از گازهای هیدروژن وهلیوم بوده است، گرانش ضعیف، گرمای حاصل از نزدیکی به خورشید و پدیده گلخانه ای موقعیت فرار گازهای سبکتر از جو رافراهم کرده اند، فعالیت آتش فشانی در سطح سیاره، گازهای دیگری به جو افزوده است که امروزه جو متفاوتی نسبت به جو اولیهدر سیاره زهره مشاهده می شود. بر اساس مشاهدات گالیله، استوای زحل نسبت به مدار آن به دور خورشید دارای انحراف ۲۷ درجهای است (مشابه انحراف ۲۳ درجهای زمین). ولی اکنون، ما بالاخره برای اولین بار از فضا سطح آن را در طول موجهای مرئی میبینیم.» اگرچه زهره نسبتاً نزدیک به زمین است، اما مطالعه آن بسیار دشوار است.

کاوشگر خورشیدی پارکر موفق شده تا اولین تصاویر خیره کننده از سطح سیاره زهره را برای نخستین بار ثبت کند. گذر تاریخی ناهید که در ژوئن ۲۰۱۲ رخ داد، بار دیگر در سال ۲۱۱۷ میلادی روی خواهد داد. رئا در سال ۱۶۷۲ میلادی توسط کسینی کشف شد. دانشمندان ناسا به کمک ابزار ویسپر (WISPR) کاوشگر خورشیدی پارکر که «تصویرگر میدان گسترده» نام دارد و با نگاهی دقیق به زیر ابرهای ضحیم و سمی سیاره زهره، موفق به کشف برخی از ویژگیهای زمین شناسانهای شدند که توسط نور ضعیفی در نیمکره تاریک آن میدرخشیدند.

با پایان سوخت کاوشگر در دسامبر ۲۰۱۴ از پیشران خارج شد و سرانجام در جو زهره آتش گرفت. تنها چیزی که دانشمندان درباره امکان وجود حیات در سیاره زهره میتوانند با توجه به دادههای یافت شده بگویند این است که نور دائما «فسفین» را تجزیه میکند، بنابراین جای خالی آن در جو باید دوباره پر شود و از نظر تئوریک، میکروبها قادر به انجام چنین کاری هستند. دانشمندان عقیده دارند براق بودن سطح زهره هم دقیقا به دلیل وجود شبنم همین فلزات سنگین است. زهره یا ناهید به ترتیب نزدیکی به خورشید، دومین سیاره زمینسان منظومه خورشیدی است که در مداری میان مدارهای زمین و عطارد قرار گرفتهاست.

دیدگاهتان را بنویسید