راهنمای سفر به اصفهان؛ شهری که باید به آن برگشت!

اختلاف شرایط پالئوژوگرانیک و ژئوتکینیک در مزوزوئیک زیرین سبب شرایط ناپاداری در تشکیل باطلاق توری زغالسنگ شده است . کار اختلاف و منازعه عینالدوله و مشیرالسلطنه بالا گرفت و بالاخره صدراعظم پیروز شد و مشیرالسلطنه تبعیداً به خراسان اعزام شد. دو شبانه روز به اين کار ادامه دادند تا در شامگاه ۱۱ مارس، از “صلصال” و “شهمامه” تنها دو حفره به ارتفاع 53 و 35 متر در دامنه هندوکش مرکزی افغانستان باقی ماند. با شروع پیاده روی به سمت بیس کمپ، کارکنان بیس کمپ و ارتفاع در کوه مستقر میشوند و با حمل بارها و آماده سازی مسیر کار را آغاز میکنند.

مجسمه های بودا در باميان، اگر تا ديروز نمادی از ديرينه تاريخی در اين سرزمين بود، امروز يادگار سالهای حاکميت افراطگرايی مذهبی در اين کشور است، حرکتی که جهان را تکان داد و يونسکو آن را وحشت فرهنگی ناميد. اما اين فشارها، تاثيری بر عزم طالبان برای تخريب آثار و داشته های تاريخی و فرهنگی افغانستان نگذاشت و در حالی که رايزنی های جهانی برای متقاعد کردن آنها به صرف نظر کردن از اين اقدام ادامه داشت، از نقاط مختلف افغانستان، توپ، تانک، مسلسل و مواد منفجره به باميان، شهر مجسمه های تاريخی بودا منتقل می شد.

از وقتی که هابز، مامورِ وفادارِ سرویسِ امنیتِ دیپلماتیکِ آمریکا و شاو، یاغی فعلی و مامورِ ویژهی سابقِ ارتشِ بریتانیا در فیلم خشن ۷ با یکدیگر روبهرو شدند، در حال طعنه انداختن به یکدیگر و رد و بدل کردن مشتهایشان با هم بودهاند، اما در اولین اسپینآفِ مجموعه سریع و خشن، وقتی سروکلهی آنارشیستِ شروری با قابلیتهای سایبورگی به اسم بریکستون پیدا میشود، و به مامورِ امآی۶ طغیانگری که از قضا خواهرِ شاو است رودست میزند، هابز و شاو دشمنیهایشان را به حالتِ تعلیق در میآورند تا شخصی که احتمالا آدم بدتری از آنها است را گیر بیاندازند. امام ،ادیب،بزرگ عرفای زمان، امام خطیب الخطاب ، شیخ خلیفه مازندرانی معروف به شیخ خلیفه بنیان گذار نهضت سربداران خراسان بود.شیخ خلیفه مردی پاکیزه روزگار بود از اهالی مازندران که چندی را در نزد شیخ بالو زاهد آملی هم قریه خود که از اقطاب مازنداران بشمار می رفت، تلمذ و شاگردی کرد، اما چون آنچه را که به دنبالش بود در محضر ایشان نیافت، تصمیم گرفت تا به محضر شیوخ و عرفای دیگر بشتابد.

اما در عین حال جلگهها و درههای فراوان دارای خاک و آب و هوای مساعد، نيز در آن نهفته است که برای کشاورزی و دامداری بسیار مناسب میباشند. این پیکرهها، بوداها را در حال ایستاده نشان میدادند؛ در حالی که اکثر تندیسهای بودا در جهان در حالت خوابیده و یا نشسته ساخته شدهاند. تندیسهای بودای بامیان بیش از هزار و پانصد سال سابقه تاریخی دارد. نکته جالبی که این راهب در سفرنامه به آن اشاره میکند، رنگ دو بودای عظیم است؛ او رنگ آنها را طلایی با تزئینهای سنگی و درخشان توصیف کرده است. در اطراف سالهای ۲۳۰ پس از میلاد، کوشانیها توسط شاهنشاهی ساسانی شکست خوردند و به همراه با همبیعتهای ساسانی معروف به هندو-ساسانیان تبدیل شدند.

پس از آن زیردستان آنها امپراتوری هندویونانی شهر را در اواسط سده دوم پیش از میلاد به دست خود گرفتند. در سومین قسمتِ مجموعهی جان ویک که سرشار از آدرنالین و مملو از قاتلانی که جلوی جاناتان ویک صف میکشند تا با کشته شدن به دست او، روحشان به بهشتِ قاتلان پر بکشد است، دنیای زیرزمینی این خلافکارانِ خوشپوش بهدلیل پافشاری آقای ویک برای زنده ماندن حسابی به هرجومرج کشیده شده است. به باور فاضل کیانی: «بامیان در سال نهم هجری و هنگام دیدار هیوان تسانگ، یکی از مجللترین مراکز دینی، صنعتی و فرهنگی در تمام آسیا بود». بامیان محاصره در میان کوه ها که سرزمین یکی از محرم ترین قومیت های افغانستان است در نفرت قدرتمندان با نسل کشی های به تکرار تاریخ مواجه بوده است.

شهر کابل در میان این وادیهای حاصلخیز به عرض ۳۴درجه و ۳۰ دقیقهٔ شمالی و طول ۶۹ درجه و ۱۸ دقیقهٔ شرقی در دامنهٔ کوههای «آسمائی» و «شیردروازه» به ارتفاع شش هزار فوت قرار گرفتهاست. وزن مخصوص این کانی ۴٫۰۰ ضریب شکست آن ۱٫۷۶۵-۱٫۷۷۰ است؛ از این رو در برابر اشعه ایکس موج کوتاه و بلند مقاومت نشان میدهد. حفرهای به جای مانده نیز به مانند مردمان این منطقه باستانی روزگاری است که به فراموشی سپرده شده است و جای جای آن یادآور زخم های از دوران تاریکی می باشد که دیگر برای بازسای آن تلاشی قابل قبول صورت نمی گیرد.

پوشش خودرو این منطقه بیشتر گیاهان فصلی است که از میان آنها می توان به انجیر وحشی و بادام وحشی اشاره کرد. مانند شهر غلغله، شهر ضحاک، غار چهل ستون، تپهی الماس (از این تپه متاسفانه چندی قبل سرک کشیده شده؛ سرکی که شهرک دشت عیساخان را از نزدیکترین نقطه با بازار بامیان وصل میکند، شهر سرخشک، غار فریدون در لادوی شهیدان، کوشکها در قلات، خشکدره، باجگاه و درهی باریکی شهیدان، درهی فولادی، جای خالی دو تندیس درخشان صلصال و شهمامه، مغارههای اطراف بودا، درهی ککرک و دیگر مکانهای باستانی، جایگاه بامیان را نه تنها در میان شهرهای افغانستان، بلکه در سطح منطقه، منحصر به فرد ساخته است).

این قلعه در گذشته از دو قسمت تشکیل می شده است که هر قسمت آن چند اتاق بزرگ و کوچک داشته که در حال حاضر تنها دیواره های شمالی آن باقی مانده است. هجدهمین امپراتور مغول و شاه نادر افشار در زمان حکومت خود بارها قصد داشتند تا این بوداها را با خاک یکسان کنند، ولی عظمت این مجسمهها بهاندازهای بود که آنها توانستند تنها به بخشی از ساختار آن آسیب برسانند. در معادن نمک معمولا ، خاک ، نمک های قرمز رنگ ، نمک های سیاه رگه سیمانی، نمک های مخلوط شده با گل ، نمک های به رنگ قهوه ای کمرنگ متمایل به کرم و …

سازه ای عظیمی که قرن ها شکوه و زوال امپراطوری ها را دید، بی عدالتی در فجایع انسانی طالب را تاب نیاورد و فرو ریخت. صلصال و شهمامه اگر نما دی از دوران شکوه باستان این سرزمین بودند اکنون رخت بر بسته و حفره ای تاریکی برجای مانده تا برای آیندگان نمادی از حاکمیت تاریکی و یادآور جهالت انسانی باشد. در بامیکای امروز نه شکوه بودا جاری است. مخالفت های جهانی در ارتباط تخریب مجسمه های بودا در زمان طالبان تکاپوی جهانی برای بازداشتن طالبان از تخريب آثار فرهنگی و تاريخی افغانستان به ويژه بت های بودا در باميان آغاز شد.

دو مجسمه بودا در باميان و تمامی مجسمه های تاريخی که در موزه های کابل و ديگر شهرهای افغانستان نگهداری می شدند نيز باید بر اساس اين فتوا نابود می شدند. در زمان قدیم اطراف شهر را حصار مستحکمی احاطه میکرد که بهوسیلهٔ هفت دروازه با خارج ارتباط داشت. آنها معبد طلایی بیت الذهب و روکش طلایی صورت پیکرههای بامیان را از بالای پیشانی بطرف پایین تراشیدند تا از حالت بت بودن خارج شود. به گفته خانم آرمان شيشه گر سرپرست هيأت باستان شناسي ، لاشه سنگهاي بزرگ به كار رفته در ساخت تختگاه به صورت خشكه چين بوده اما در فواصل باقيمانده ميان سنگهاي چيده شده از ملات گل وشن استفاده شده است.

کهن سرزمینی که ادیان مختلف در آن زیسته و در خود گران ترین گنج هایی دارد از زمین حاصلخیز تا آسمانی سخاوتمند و نمادهایی که در هر گوشه آن روایتگر گذشته است اما گرفتار کینه توزی و تنفرهای قومی که همواره پیامی برای حال و آیندگان دارد. حصه اول (خِنج): ولسوالی حصه اول در ۲۵ کیلومتری بازارک موقعیت دارد. یک روز چند جیپ را دیدم که به طرف ولسوالی دشت ریوت می رود، در علاقه داری آن جا جنگ شده بود، فوراً تصمیم به نبرد مسلحانه گرفتم، ریش سفیدی مرا دید، گفت: «ما آماده باش در کنار شما هستیم.» حاجی ظاهر آمد پیش من در سفید چهر در آنجا چند نفر خلقی را گرفتیم و به خنج آمدیم و از آنجا به عمرض رفتیم و سپس به خارو رسیدیم.

بر علاوه ۵ معدن، یک تعداد معادن سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی نیز در این ولسوالی وجود دارد که قرار ذیل میباشد. چون شرایط سیاسی و نا امنی در مناطق دور افتاده، در کنار نبود دانش استخراج این سنگ ها مهمترین موانع برای رونق گرفتن هرچه بیشتر صنعت طلا و جواهر در افغانستان محسوب می شود. این دو مجسمه به بلندی ۵۳ متر و ۳۵ متر، در کنار مجموعهای از بناهای تاریخی در این محل برای زمانی طولانی از جاذبههای اصلی گردشگری در افغانستان بوده اند.

شرایط تقریبا خشک کوهستان صفه و موقعیت نظامی و دفاعی قلعه، باعث می شده که تامین آب مسئله ای مهم برای ساکنان باشد، بنابراین تاسیساتی برای استفاده از آب باران و چشمههای کوچک موجود در گوشه و کنار کوه ایجاد کرده بودند که آثار آنها هنوز هم باقی است. ۵ – سایت مجله هم شهری آنلاین. بعضیها هم با دقت بیشتر میگویند که مجسمه بزرگ بودا (۵۳ متر) در قرن پنجم میلادی و مجسمه کوچک در نیمه دوم قرن سوم میلادی ساخته شده و دکورهای اطراف آن از جمله آشیانهها در قرن بعدی تراشیده شدهاند. محوطه تاریخی مجموعه بیستون شامل آثار باستانی بینظیر ماقبل تاریخ و آثار بعد از شکلگیری حکومتهای مختلف از جمله حکومتهای اسلامی است.

در هر نقطه از زمین که بهلحاظ ساختار، پوسته برای فوران آتشفشان مناسب باشد نیز کوههای آتشفشانی تشکیل میشوند.ساختمان آتشفشان شامل دودکش، دهانه انفجاری و مخروط آتشفشانی میشود. به نظر میرسد طی سه دهه اخیر، طغیان در رودهای حوضه زاگرس بیش از گذشته شده و در پی آن، حمل رسوب توسط رودها به تشکیل شکل های جدیدی از ناهمواری منجرشده است. با خروج ماگما، پوسته جدید در این قسمت تشکیل می شود. همچنین ششدرک منطقهای مرفهنشین و پررفتوآمد در مرکز شهر کابل است.منطقه «وزیراکبرخان»، از نواحی دپلماتیکنشین پایتخت و در نزدیکی کاخ ریاستجمهوری افغانستان است. به طرز غیرمعیاری کندنکاری شده و اشیای به دست آمده از این نواحی به فروش رفت.

کوه سرده: این کوه در نواحی جنوب شرقی غزنی از بند سرده شروع می شود و ارتفاع آن از 3000 تا 3500 متر است ، این کوه در بین شلگر و کتواز به شرق آب ایستاده غزنی پیش رفته به سلسله کوه سلیمان ختم می گردد. تندیسهای بودا با راهروهای متعدد به اتاقهایی، که اکنون در دل کوه به صورت مغاره درآمدهاند، راه داشتهاند. بنیانگذاران و سازندگان اولیه قلعه شاهدژ، بناها، راهها، و استحکامات قلعه را چنان طراحی کرده بودند که کسی نتواند به درون آن راه پیدا کند. از قله کوه منظرهٔ باشکوه و شاداب وادی، با سلسلهٔ کوههائی که اطراف آن را احاطه کرده بهنظر میآید.

دیدگاهتان را بنویسید