راهنمای رصد سیارات با تلسکوپ – ستاره شناس

شمار سیارات به هشت سیارهای کاهش یافت که اجسامی با بزرگی قابل توجه هستند و مدارشان را پاکسازی کردهاند، و رده جدیدی نیز به نام «سیارههای کوتوله» به وجود آمد که در ابتدا شامل سه جسم بود(سرس، پلوتون و اریس). تعدادی از آنها شامل کوار، سدنا، اریس به عنوان دهمین سیاره در مطبوعات مردمی معرفی شده بودند. کمربندها قرمز یا قهوهای هستند و حرکت گاز درون آنها بهسمت پایین است.

▬ اگر به نظر میرسد جرم آسمانی که میبینید در یک خط کم و بیش مستقیم در آسمان شب حرکت میکند، به احتمال زیاد یک سیاره است. ▬ هشت سیاره در منظومه شمسی است، در هر منظومه ای یک ستاره وجود دارد. خورشید یک ستاره است که یک توپ داغ از گازهای رشته ای در مرکز منظومه شمسی ما است. بنابر این فرضیه ، ستارگان منظومه شمسی همه از یک حلقه گازی بوجود آمدهاند که در نتیجه نیروی گریز از مرکز از جرم مرکزی و اصلی این منظومه ، یعنی خورشید ، در ابتدای انقباض آن جدا شده است.

ستارهها و سیارههای بزرگ از تراکم گازها و غبارهای میان ستارهای ایجاد میگردند و علت آن همان نیروی جاذبه موجود بین ذرات منفرد است و چون نیروی جاذبه متوجه به مرکز جسم جذاب است، لذا پدیدههای تراکمی الزاما کروی هستند. جواب این سؤال برای هیچ کس روشن نیست ولی برای پاسخگویی به آن تلاشهای زیادی شده است.مثلاً برخی از دانشمندان بر این باور هستند که سیارات از خورشید جدا شده اند.برطبق این بیان، ستاره ای به خورشید نزدیک شده و نیروی جاذبه آن حبابهای گازی بزرگی از خورشید کنده و این توده های گازی سرد شده،سیارات را بوجود آورده اند.

کنفرانس بعدی (آی ای یو) برگزار نشد تا سال ۲۰۰۹، زمانی که بایستی تغییراتی در (آی ای یو) ایجاد میشد که احتمالا سیارات فرا خورشیدی را نیز شامل میشد. که بیش از 99.8 درصد جرم منظومه شمسی رو شامل میشه و سرچشمه انرژی بسیار زیادی از جمله نور و گرماست. این سیاره دارای سه حلقهٔ بسیار کدرتر از حلقههای زحل است که توسط فضاپیمای وویجر ۱ در سال ۱۹۷۹ کشف شدهاست.

دو ماه پن و دافنیس به علت جذب برخی مواد معدنی خاص که ماهیت آنها هنوز دقیقاً مشخص نشده قرمز رنگ هستند و سه ماه دیگر به دلیل جذب حجم زیادی یخ عمدتاً آبی رنگ هستند. اجرام بزرگتر از این اندازه به مراتب نادرترند اما نحوه توزیع آنها در فضا می تواند منشا آنها را آشکار سازد. مادهی با ارزشی در فضا برای استخراج هست که بر روی زمین فراوان است، آب، آب نه تنها میتواند به بقای گیاهان و انسان در ماموریت های فضایی کمک کند.

در فضا موادی وجود دارد و خلاء کامل نیست. نپتون ۳۰ واحد نجومی با خورشید فاصله دارد و پیمودن مدارش ۱۶۵ سال به طول میانجامد، اما برونسیارههایی هستند که چند صد واحد نجومی با ستاره خود فاصله دارند و پیمودن کامل مدارشان بیش از ۱۰۰۰ سال طول میکشد، مانند ۱آرایکساس جی۱۶۰۹۲۹٫۱−۲۱۰۵۲۴. در دشت های آن مانند ماه ، گودال های حاصل ازبرخورد سنگ های آسمانی دیده می شود ، با وجود اندازه کوچکش ، بلندترین قله سامانه خورشیدی یعنی کوه المپوس و بزرگترین دره سامانه خورشیدی در این سیاره پیدا شده است .

این سیاره نیز مانند اورانوس جو منجمدی دارد و لذا گاهی به آندو، غولهای یخی نیز میگویند. ابر زمین به سیاراتی گفته می شوند که بزرگتر از زمین هستند جرم یک ابر زمین که معمولا سیاره های خارج از منظومه شمسی از بالاتر از زمین اما پایین تر از غولهای گازی منظومه شمسی یعنی اورانوس و نپتون هستند. کالیپسو نام یکی از قمر های سیاره زحل است. سیاره زحل یا کیوان پس از مشتری، دومین سیارهٔ بزرگ منظومهٔ خورشیدی و ششمین سیارهٔ نزدیک به خورشید است. سیارهٔ درونی و سیارهٔ بیرونی (به انگلیسی: Inferior and superior planets) نام یکی از قدیمیترین گروهبندیهای سیارهای سامانه خورشیدی است که در آن یک سیاره با توجه به سیارهٔ دیگری دارای مرتبهای بیرونیتر (دور از مرز)، یا داخلیتر (پایینتر) گرفته میشده؛ اگر مدار آن سیاره در داخل مدار سیاره در اطراف خورشید قرار داشته باشد.

نام آن در سامانه ی نامگذاری بایر «آلفا سگ بزرگ» (به انگلیسی: Alpha Canis Majoris) است. و لی تقریبا تمام ماده آن به شکل گاز است و صخرهای نیست. تقریبا ۴/۶ میلیارد سال پیش، منظومه شمسی ابری از گاز و غبار موسوم به سحابی خورشیدی بود. همچنین این ویژگیهای منفی میتوانند به صورت یک انزجار مستمر و مدام نسبت به دشمنان مشخص شوندو در نهایت به شکل مردم گریزی در آیند. این واژه مرکب، علاوه بر پوشایی همهٔ معانی واژهٔ Planet به عنوان یک دانشواژهٔ اخترشناسی، از امتیازات آشنا بودن با زبان روزمرهٔ مردم و کوتاهی و روانی هنگام بیان نیز بهره مند است.

در آن هنگام که برای نخستین بار میخواستند از راه علایم درباره منشأ جهان فکر کنند، توجه بیشتر مردم به اصل زمین و سایر سیارات منظومه شمسی معطوف بود. چون به این ترتیب، پلوتو از لیست سیارات خارج میشد، اما نکته جالب این بود که پلوتو تنها سیارهای بود که توسط یک آمریکایی کشف شدهبود. به اعتقاد اخترشناسان اکتشاف جدید این نکته را مورد تاکید قرار می دهد که باید مطالعات گسترده تری در مورد کمربند کیوئیپر به عمل آید زیرا از شواهد چنین پیداست که هنوز دانسته ها در مورد این بخش اسرار آمیز از منظومه شمسی در حد کفایت نیست.

این خرده سیارک که به صورت موقت “DW 2004” نامگذاری شده در محلی میان سیاره نپتون و کمربند اسرارآمیز “کیوئیپر Kuiper” قرار دارد. این درحالیست که اجرام بزرک موجود در کمربند کیوئیپر فقط 9 درصد نور خورشید را باز می تابانند. تا پیش از اکتشاف اخیر، بزرگترین خرده سیارک کشف شده در ناحیه کمربند کیوئیپر، تخته سنگی بود به قطر 1250 کیلومتر که در سال 2002 به وسیله یک گروه مشترک از اخترشناسان دانشگاه “کلتک” و” ییل Yale” کشف شده بود. ۳ – سیاره نباید در کمربند سیارک ها قرار داشته باشد.

ویجر 2 اثبات نمود که در اطراف اورانوس میدان مغناطیسی قوی قرار دارد اما شدت آن یک دهم میدان مغناطیسی زحل است با این حال قدرت آن به طور متوسط 50 بار نیرومند تر از میدان مغناطیسی زمین است و دنباله ای به طول 000/465 کیلومتر دارد . ابر اورت از همون موادی تشکیل شده که دنباله دارها از اون ساخته شدن. به عنوان مثال کهکشان راه شیری را در نظر بگیرید؛ کهکشان ما جزئی از گروه محلی است که از بیش از ۵۰ کهکشان تشکیل شده و خود بخشی از ابرخوشه کیهانی سنبله است که از بیش از ۱۰۰ گروه کهکشانی وخوشههایی شکل گرفته که در مجموع دههاهزار کهکشان را در خود جای دادهاند.

مشتری از نظر تعداد قمرها در رتبهی دوم منظومهی شمسی و پس از زحل قرار میگیرد (با ۸۲ قمر). مشتری و زحل به عنوان غول های گازی و بیشتر از گاز های هیدروژن و هلیم ساخته شدن. مشتری ترکیبی از هیدروژن و هلیوم است و به دلیل سرعت بالای چرخش، شکل آن کاملا کروی نیست. اجزای سازنده محیط میانسیارهای رو هیدروژن خنثی، گاز پلاسما، پرتوهای کیهانی و ذرات گرد و غبار تشکیل میدن. نوعی پراکنش کشسان نور (Elasticity ) یا سایر امواج الکترومغناطیس است که به وسیله ذرات کوچکتر از طول موج، حتی اتمها یا مولکولها اتفاق میافتد.

دیدگاهتان را بنویسید