درباره سیاره ها

مشتری نخستین سیاره بیرونی و غولپیکرترین سیاره در منظومه شمسی است، به طوری که ۳۱۸ برابر جرم زمین و ۲٫۵ برابر جرم تمام سیارات منظومه شمسی جرم دارد. اورانوس و نپتون نیز به مراتب از زمین (کمتر از ۲۰ برابر جرم زمین) بزرگترند و در سطح خود بیشتر دارای یخاند. دورهٔ کوتاه مدت گردش دنبالهدارها به دور یک مدار، کمتر از دویست سال است. قطر سرس اندکی کمتر از ۱۰۰۰ کیلومتر است و یک تودهٔ به اندازه کافی بزرگ برای گرانش و به شکل کروی است. کمربند سیارکی حاوی میلیونها سیارک است که حدود ده هزار سیارک قطر بیش از یک کیلومتر دارند.

اما عطارد به دلایلی همچون سرعت چرخش پایین تر و داشتن اتمسفری نازک تر، از زهره خنک تر است. علی رغم داشتن 15 قمر و یک منظومه حلقوی ، سطح اورانوس مشخصه خاصی ندارد. در فهم نوع خاصی از دانش که به کارابودن ساختمان مربوط است، دشواری چندانی پیش روی ما نیست: ساختمان باید برپا باشد و قواعد تکنیکی استاتیک پاسخ نسبتا سرراستی به آن میدهند. اما چون اورانوس تفاوتهای زیادی با سیارهی ما دارد این شفقها هم نسبت به نورهای شمالگان و جنوبگان زمین بسیار متفاوت عمل میکنند.

جو زمین با جو سیارات دیگر کاملاً متفاوت است به طوری که دارای ۲۱% اکسیژن است. سنتاور یک ستارهٔ دنبالهدار است که مدار آن ۱٫۵ برابر مدار مشتری است (۵٫۵ واحد نجومی دورتر از مدار مشتری) و ۳۰ واحد نجومی مانده به نپتون است. بعضی از دنبالهدارها مانند کروز سونگرازرز با فروپاشی یک پدر و مادر به وجود میآیند. بررسی مادون قرمز حاکی از آن است که دمای این سیاره برابر ۵۸ درجه کلوین است. مجموعه بازی های د دیویژن از جمله بازی های آنلاین چندنفره و جذاب است که در سبک تیراندازی سوم شخص و به صورت جهان باز ساخته شده است.

تنها منبع اطلاعاتی ما از این سیاره، کاوشگر فضایی وویجر (Voyager) است، به همین علت دادههای این کاوشگر همیشه هیجان انگیز هستند. از دید ما آسمان مریخ به دلیل غبار معلق باید مه آلود و قرمز باشد و با آسمان آبی که ما در سطح زمین میبینیم متفاوت است. این سیاره 76 درصد شبیه سیاره خانه ما است. جو این سیاره را دیاکسید کربن با فشار ۰٫۶ درصد زمین پوشاندهاست. زحل دارای ۶۲ ماه دارد که در آن بین، تیتان و انسلادوس بسیار بزرگ هستند و نشانههایی از فعالیتهای زمین شناسی در آنها وجود دارد؛ اگر چه تا حد زیادی از یخ ساخته شدهاند.

هنگامی که دنبالهدارها به درون منظومه شمسی وارد میشوند و به خورشید نزدیک میشوند، سطح یخی آنها دچار تصعید میشود و به یون میشود و دم طولانی از گاز و گرد و غبار آنها با چشم غیر مسلح دیده میشود. سیارکها صدها کیلومتر از زمین فاصله دارند. مرتعش مربوط به مدار نپتون میشود که به دلیل انحراف مداری اش، گاهی اوقات از خورشید نسبت به پلوتو بیشتر فاصله میگیرد. میدان مغناطیسی اورانوس بر اثر حرکت مواد در اعماق نسبتا کم ژرفای سیاره به دور هسته مرکزی شکل گرفته و دارای انحراف نسبتا زیادی با محور چرخشی سیاره در حدود 60 درجه است ، اما از شدت قابل قبول 1/0 گاوس برخوردار است .

سرس در قرن نوزدهم کشف شد و از ابتدا به عنوان سیاره انتخاب شد، اما طبق طبقه بندیها در سال ۱۸۵۰، سرس به عنوان یک سیارک انتخاب شد. یعنی هر یک سال در مریخ تقریبا دو سال بر روی زمین محسوب میشود. داستان کتاب شازده کوچولو درباره یک پسربچه است که در سیارهای به نام سیاره ب 612 با یک گل سرخ و دو آتشفشان زندگی میکند. یک محمول واقعی محمولی است که ’یک شئ را مشخص و معین می سازد‘و ’’وجود ‘ آشکارا یک محمول واقعی نیست‘ (کانت B626/A598).

مریخ دارای دو ماه با نامهای دیموس و فوبوس است که شکل عجیبی دارند و به نظر میرسد که اسیر مریخ شده باشند. کمربند کویپر به دو بخش کلاسیک و مرتعش تقسیم شدهاست. این اطلاعات و تصاویر به اکتشافاتی در مورد دو حلقه بیرونی زحل کمک کرد. به ویژه تصاویر با وضوح بالا EnVision ویژگیهای سطح دیده نشده قبلی را نشان میدهد. پژوهشها نشان دادهاست که مریخ حدود ۲ میلیون سال پیش فعالیتهای زمینشناسی داشتهاست و ردهایی از آب در سطح آن دیده شدهاست. مطالعات بعدی نشان داده اند که در نزدیکی سیاره زحل، بر روی هم چهار حلقه وجود دارد.

در وهله اول باید بگوییم مغایرت زمانی که به طور دقیقتر با نامهای اتساع زمانی، از هم گسیختگی زمانی یا Time Dilation شناخته میشود یک پدیده فیزیکی است که به نظریه مشهور نسبیت انیشتین مرتبط میشود. جیمز همچنین گریزی به اخلاق باور کلیفورد می­زند و در پاسخ می­گوید چنین نیست که بدون هیچ حجت و قرینه­ای، و صرفاً از روی خواست شخصی دست به گزینش بزنیم؛ بلکه نقش اراده آزاد در اعتقادات ما، همچون نقش چرخ پنجم یک کالسکه، مکمل و تعیین­کننده است (Ibid, p.7-8). این منطقه گاهی اوقات با نام “بیرون منظومه شمسی” شناخته میشود، هر چند این اصطلاح برای اجرام فراتر از سیارکها به کار میرود.

هر چهار سیارهٔ بیرونی دارای حلقه سیارهای هستند، هر چند که تنها حلقهٔ زحل به راحتی از زمین دیده شدهاست. مریخ از زمین و زهره کوچکتر (۰٫۱۰۷ برابر جرم زمین) است و ۱٫۵ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد. سرس بزرگترین سیارک منظومه شمسی و یک سیاره کوتولهاست که ۲٫۷۷ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد. سیارکهایی که در مدار یک سیارک بزرگ میچرخد را گاهی اوقات ماه مینامند. مدار این ستارگان بسیار عجیب است و در مدار سیارات میچرخند و گاهی اوقات گامی فراتر از پلوتو میگذارند.

باتوجه به اینکه اکثر اوقات زیر آب اقیانوس به سر میبرید، باید هر لحظه حواستان به میزان اکسیژن باشد و حین خروج از زیردریایی زمان تقریبی ماجراجویی خود در آب را تخمین بزنید. گسیل غیرگرمایی از همه جالبتر است. زیبایی خیره کننده این شعله فروزان در آسمان به گونهای است که انگار خورشیدی دیگر سر از افق درآورده و همزمان با غروب خورشید، طلوع میکند. نپتون یا همان فرمانروای دریاها، هر چند از اورانوس کمی کوچکتر است؛ اما جرم آن معادل ۱۷ تا کرهٔ زمین است و چگالی بیشتری دارد.

اما تصور میشود که کل جرم کویپر یکدهم یا حتی یکصدم جرم زمین باشد. برخی از دنبالهدارها با مدار هایپربولیک ممکن است از خارج منظومه شمسی سرچشمه گرفته باشند، اما تعیین دقیق مدار آنها دشوار است. کلمب و خدمۀ او در جامائیکا لنگر انداختند، در آغاز مردم آنجا به خونگرمی با آنها برخورد کردند اما پس از مدتی، خدمۀ کلمب شروع به کشتار یا ربودن بومیان کردند. تخمین زده میشود که در کویپر بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ جسم با قطر بیش از ۵۰ کیلومتر وجود دارد. از زمانی که سیارات فرا خورشیدی در مجلات علمی منتشر شدند این تعریف به طور گستردهای توسط ستاره شناسان استفاده میشود .

منطقهٔ فرا نپتونی دورترین منطقه منظومه شمسی است که هنوز تا حد زیادی ناشناختهاست. اورانوس ۱۴ برابر زمین جرم دارد و سبکترین سیارهٔ بیرونی است و ۱۹٫۶ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد. با توجه به فاصله از خورشید، اجسام جامد این منطقه که دارای آب، آمونیاک، و متان هستند، به دلیل درجهٔ حرارت پایین جامد باقی میمانند و راحت تر میتوانند از خورشید فاصله بگیرند. مشتری ۵٫۲ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد و بسیار داغ است. این کمربند ۳۰ تا ۵۰ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد؛ هر چند شامل دهها سیارات کوتولهاست. دنبالهدارها، ستارگان کوچک منظومه شمسی هستند که تا چند کیلومتر کشیده میشوند و عمدتاً از غبار و یخ تشکیل شدهاند و تا حد زیادی به گلولههای برف گلآلود شباهت دارند.

اما آنها پیش از ترک کره زمین، یکی از نیروهای خود را در زمین تنها رها میکنند. جیمز کامرون در واکنش به ساخته شدن این پارک گفته است: به عقیده من آنچه که مردم در آواتار دوست داشتند، این بود که به آنها اجازه میداد احساس کنند خود در سیاره پاندورا هستند. این یک غول واقعی در میان سیارات منظومه شمسی است. آنها در یک دورهٔ طولانی گردش به دور مدار، هزار سال منتظر میمانند.

به همین دلیل، برخی از ستارهشناسان آنها را در گروه “غول یخی” طبقهبندی کردهاند. در سال ۲۰۰۶، سرس در گروه سیارات کوتوله طبقه بندی شد. سرس تنها سیارکی است که در گروه سیارات کوتوله طبقه بندی شدهاست؛ در حالی که، برخی از سیارکها مانند وستا و سیارک ۱۰ ممکن است به گروه سیارات کوتوله بپیوندند. پس از بحث و گفتوگوهای بسیار و تقسیم اجرام داخل منظومه شمسی به سه دسته سیارات، سیارات کوتوله و اجرام کوچک منظومه شمسی از سوی سازمان بینالمللی نجوم، از دوم شهریور به بعد، پلوتون از رده سیارات حذف شد و در گروه سیارات کوتوله منظومه شمسی قرار گرفت.

حتی منجمین و ستاره شناسان برجسته هم مدت مدیدی این فرضیه را که سیاره ناشناختهای – سیاره ایکس – ممکن است در آن طرف مدار پلوتو وجود داشته باشد، مورد مطالعه قرار دادهاند. اما سکونت آن از آنجا که در منطقه جزر و مد قرار دارد مورد سوال قرار گرفته است، به این معنی که یک طرف سیاره به طور مداوم با خورشید روبرو می شود و طرف دیگر همواره تاریک است. اگر شما در مریخ باشید می بینید که قمر بزرگ تر یعنی فوبوس روزی سه بار طلوع و غروب میکند،قمر کوچک تر که دیموس نام دارد نیز یک نیم فوبوس بوده اگر از سطح مریخ به آن نگاه کنید بیشتر شبیه ستاره است تا ماه!

دیدگاهتان را بنویسید