جدیدترین خبرهای «فوران کوه اتشفشان

از آثارش “التهذیب” ، در فروع فقه شافعی که مختصری مشتمل بر “فروع زائدهٔ علیالمفتاح” است که به همین مناسبت به نام “زوائدالمفتاح” نامیده شده است. گروه هایی از این مهاجران به فلاتی آمدند که به نام عمومی آن مهاجران ایران نامیده شد. • در آچیه تپه واقع در جنوب تاجیکستان، که آنرا گنجینه زیرزمینی شاهکار ها لقب داده اند، از چند سال قبل کاوش هایی توسط هیاتهای باستان شناسی مؤسسه تاریخ آکادمی علوم تاجیکستان صورت گرفته و تا کنون بسیاری از آثار قرون اولیه اسلامی در این کاوش ها به دست آمده است.

یعنی ۲ سال پس از اعدام امیرکبیر در تهران درگذشت ومیدانیم که در صحن امامزاده طاهر از نوادگان سجاد در شهر ری به خاک سپرده شد. ناظم الامراء در ایام دوستی با شاهزاده قاجار به جهت استحکام پایه قدرت خود، صفیه سلطان دختر محمدعلی میرزا را برای فرزندش کریم خان ساکی به زنی گرفت وهمچنین پس از مرگ دولتشاه با کسب اجازه از فرزندان وی، همسرش جواهرخانم که دختر یکی از خوانین بختیاری بود را به نکاح خود درآورد. شاه ایران از سخنان مفسدان جاه طلب به اندیشه نشست و فرمان به قتل حسین خان و تجزیه ایل ساکی داد و دیری نپایید که شاهزاده حسام السلطنه پس از متقاعد کردن پدر برای عملی کردن نقشههایش به مقر حکومتش در بروجرد وارد شد و طی روزها رایزنی با سران عشایر لُرستان، بالاخره عدهای از اشرار و قطاع الطریق که سالها از ترس نظم حسین خانی در کوهها متواری بودند را به بروجرد فرا خواند و نقشه شوم ترور ناظم الامراء را به آنها دیکته نمود.

حسام السلطنه که از تعدیات ناظم الامراء به ستوه آمده بود متوسل به دربار شد و پدر را از خطر قدرتمندی برادرش محمود میرزا و رهبر ایل ساکی آگاه نمود و یادآوری کرد که این مرد (حسین خان ساکی) همان کسی است که سالها در خلوتگه اندیشه دولتشاه فقید وی را تحریک به گرفتن تاج و تخت ایران نمود. لذا به جهت تقویت حوزه حکومتی محمود میرزا دست تعدی به محدوده حکومت شاهزاده محمد تقی میرزا حسام السلطنه (فرزند هفتم فتحعلی شاه) انداخت. فلات های بلند آسیا از کجا به کجا کشیده شده اند؟

اما بخت تورانیان در برابر دلیران سیستانی زمان زیادی بلند نماند و سرنگون شد. کوله پشتی و دوربینم هر زمان آماده مقصد جدید هستند. هر گروه از این ایل که در همسایگی دیگر ایلات و طوایف لُرستان زندگی میکردند به واسطه شجاعت و درایت و حتی ثروت فراوان از افراد مشهور آن طوایف محسوب میشدند. تا بدست آوردن اطلاعات بیشتر فقط از ۴ عدد از این بلندیها به عنوان قله یاد خواهم کرد (از شنیدن نظرات اصلاحی و یا تکمیلی شما در این سایت خوشوقت خواهم شد). از درون این سه طایفه نیز تیرههای متعددی به وجود آمده که در این روزگار بیشتر به نامگذاریهای جدید شناخته میشوند.

به طور مثال: از درون طایفه پارسی دو تیره به وجود آمده به نامهای رهداروند و گوران که این دو تیره پس از تجزیه ایل به دلیل جدایی از هسته اصلی و مهاجرت به ایل دیرکوند به نام نیای اصلی خود یعنی رهدار و گوران مشهور گشتهاند. دو تیره دیگر، یعنی درتنگی و چناروند نیز به محلهای زندگی خود یعنی دره تنگ و چنار نامگذاری شدهاند. محدثی بی مثال،۳۹۸ق به همراه گروهی از مشایخ به خدمت امیر شمس المعالی قابوس بن وشمگیر رسید. به دنبال اعتراض ابوسعید، در 871، شاه سلطان محمد (که در هرات بود) به قتل رسید (بدخشی ، ص شانزده ). در 908، بدیع الزمان میرزا به فرمان سلطان حسین میرزا (بایقرا) به درخواست امیرخسروشاه ، شاه بدخشان ، با دوازده هزار سوار از بلخ به آن سوی روان شد و بدخشان را به دست آورد (روملو، ج 12، ص 96). در آخر 910، در نتیجة قیامی ، ازبکان از بدخشان رانده شدند.

علی که از نتوانسته بود کمکی از اطرافیانش بگیرد ، با امید یاری بهترین دوستش ، نزد نقی رفت و از او درخواست کرد مبلغی را به او قرض بدهد تا او دوباره بتواند به تجارت بپردازد . دشمن که چنین دید، از کمى نگهبانان سوء استفاده کرده با یک حمله چرخشى، تیراندازان باقى مانده را از پاى درآورد و از پشت سر به مسلمانان حمله کرد. از میان تنقلاتی که همراه داشتیم شربت لیمو عسل نوشیدنی بسیار مناسبی برای صعود به ارتفاعات بود و بسیار به ما کمک کرد. ج: در اندراب، خوست و فرنگ، اشکمش، نهرین و کشم پایگاه های منظم داشتیم که خارج از دره ی پنجشیر قرارداشتند.

دولتشاه در وعدههایش به برخی از این خوانین از جمله حسین خان ساکی، حسن خان والی، اسدخان بهداروند از رؤسای ایل جلیله بختیاری و برخی خوانین کرمانشاه و کردستان پستهای مهم دربار را هم بخشیده بود و در دیدارهایش، آنها را با نام وزیر، سپهسالار لشکر و… تحولات عصر مفرغ به طور مشخص به سه دوره: مفرغ قديم (از 26000 تا 2000 ق.م)، عصر مفرغ ميانه (از 2000 تا 1600 ق.م) و عصر مفرغ جديد (از 1600 تا 1300 ق.م) تقسيم مي شود.

اما عموم افراد ایل ساکی که اکنون در لُرستان و شمال خوزستان و حتی در شهرهای مختلف استانهای ایلام و همدان زندگی میکنند، بعد از تجزیه ایل در سال ۱۲۴۲ هـ ق توسط شاهزاده محمد تقی میرزا حسام السلطنه همچنان توانستهاند بر نظام ایلیاتی خود باقی بمانند امروزه به سه طایفه به نامهای کلیل وند، سرچرم و پارسی شناخته میشوند. شامل تیرههای: گرگیوند، قیاسوند، سیفی، مزه وند، پوری، حاجی حاجی، اتابکی، شهریسوند، شریف وند، حیدروند، تودوی و… این افراد در مسیر گردنه مورت از ارتفاعات کوه کیالان در لُرستان به کمین نشستند و به محض ورود با تفنگهایی که توسط حسام السلطنه در اختیارشان قرار گرفته بود در یک اقدام ناجوانمردانه او را به قتل رساندند.

رشته کوه آلپ عارضه ای طبیعی است که در نتیجه ی برخورد صفحات قاره های آفریقا و اروپا بوجود آمده و موجب ناپدید شدن بخش غربی اقیانوس تتیس شد که قبلا در بین این دو قاره قرار گرفته بود. قله آتشفشانی نیمه فعال سهند با 3707 متر ارتفاع در این رشته کوه قرار دارد؛ بلندترین قله ی رشته کوه سهند، قله جام با 3710 متر ارتفاع و پس از آن نیز قله قوچ گلی داغی با 3707 متر ارتفاع از بلندترین کوه های این رشته کوه هستند. شهر اصفهان در جنوب غربی ایران و در نزدیکی کوههای زاگرس قرار گرفته است.

با مرگ زوطهماسب و در هنگامه پادشاهی گرشاسب بار دیگر افراسیاب تورانی سعی کرد از بحران انتقال حکومت استفاده نماید لذا با لشکری گران به ایران تاخت. ابوسهل ویجن بن رستم بود به هندسه وهیات معرفتی به کمال داشت و درآن دو فن، کار به نهایت رسانیده بود. این شکست تورانیان را سر جای خویش نشاند و پشنگ با خواری از شاه ایران تقاضای صلح نمود و باز برای مدتی آرامش بر روابط دو کشور حاکم شد اما دوران حکومت کیکاووس دورانی سخت رای ایرانیان بود.

جهالت، بی خردی، غفلت، سبک سری و هوسرانی های شاه موجب گشت تا عظمت و هیبت ایرانیان دچار خدشه شود و این همه یکبار دیگر تورانیان و افراسیاب کینه جو را واداشت تا با سپاهی بزرگ به سوی ایران سرازیر شود و زمین و زمان را بر ایرانیان تنگ سازد اما این بار نیز حضور دلاوران سیستانی آرام بخش دل ایرانشهریان بود. دلاوران سیستانی با حضور دایم خویش سپر بلای مام میهن بوده اند این حضور از آغازین روزهای تاریخ ایران به چشم می خورد در کنار نخستین پادشاهان حضور دلیران سیستان را داریم.

دیدگاهتان را بنویسید