به مناسبت سالگرد انتشار نخستین کتاب از مجموعه کتابهای «ماجراهای تن تن»

ستاره بارنارد همچون پروکسیما قنطورس یک کوتوله سرخ است و نمیتوان با چشم غیرمسلح آن را در آسمان مشاهده کرد. وی درباره اتفاق نجومی 14 آذر اظهار کرد: چهارشنبه 14 آذر، 36 دقیقه بامداد، سیاره تیزپای تیر 1،9 درجه جنوب ماه است و از آنجا که این سیاره نیز صبحگاهی است، بامداد پنج شنبه 15 آذر بهترین فرصت برای مشاهده «همنشینی تیر و ماه» خواهد بود. که متن رساله با ترجمه و شرح آن به روسی آمده است.

با این حال ، جرم آن برای پاک کردن مجاورت مدار کافی نیست. زمانی که در فرضیه سوم گایا بیان میشود که کره زمین بهطور عمده، آگاهانه میتواند کنترل محیطزیست را در اختیار بگیرد، گایا بر اساس دیدگاه سیستمی، وجود پس خورهای مثبت و منفی که در اقیانوس وهواسپهر عمل میکنند برای توجیه مکانیسمهایی که حیات اثر خود را از طریق آن بر محیط میگذارد و همچنین نقش آگاهانه گایا در کنترل محیطزیست کره کافی میدانست.

اورانوس که نامش از رب النوعی گرفته شده است که از خائوس(آشوب) برخاست و تجسم آسمان گردید.از قطر ظاهری 5.7 است.از اینرو به دشواری بسیار در شرایط بسیار مساعد می توان آن را با چشم برهنه دید.کمسویی آن معلول فاصله زیادش هم از خورشید است که بر آن نور می افکند و هم از زمین که از آن رویت می شود.اورانوس در آسمان همان مسیری را میپیماید که سیارات دیکر میپیمایند.اما حرکت ظاهری آن نسبتا کند است و هر گردش کامل به دور خورشید را تقریبا در 84 سال تمام میکند،حرکت آن از افق غربی زمین به جانب افق شرقی در حدود 4 درجه در هر سال است.این سیاره شباهت زیادی با سیارات بزرگ دیگر،مشتری،زحل و نپتون دارد.جو آن نیز به احتمال زیاد متشکل است از آمیزه ای از آمونیاک،متان و ئیدروژن .

۴- این که فواصل سیارات از الگوی منظمی که با قانون بد بیان می شود، تبعیت می کند. ولی پیشرفت عمده در مثلثات قدیم با کارهای ابوالوفای بوزجانی صورت گرفت که کتاب المجسطی او که نباید با کتابی به همین نام از بطلمیوس اشتباه شود، بیشتر از مثلثاث بحث می کند. البته یکی از تئوریهای جذابی که دربارهی بازی وجود دارد، ارتباط داشتن آن با قسمت دوم فیلم آواتار است، منتها درحال حاضر چیز زیادی دربارهی آواتار ۲ نمیدانیم و باید منتظر اکران یا تریلری از آن باشیم. آن امیر نخست پذیرفت ولی بزودی دریافت که این اندازه گندم در سراسر قلمرو فرمانروایی او وجود ندارد.

یکی از آنها تکامل فلسفه اعداد و ریاضیات به صورت کلی است که با آن تصویری از ریاضیات آشکار می شود که با آنچه اکنون رایج است اختلاف فراوان دارد. نیز رجوع کنید به تحلیل مفصل جلال الدین همایی از این مسئله در خیامی نامه، جلد اول، تهران ۱۳۴۶ (شمسی)، طوسی در بحث مسئله دیگری نیز بر ریاضیدانان باختری حق تقدم دارد. رجوع کنید به کندی «یک ماشین محاسبه سیاره ای از قرن پانزدهم: طبق المناطق کاشانی، ایزیس، جلد ۴۳، ۱۹۵۲، ص۵۰-۴۲».

سیاره اورانوس 27 قمر دارد. مثلثات نیز همچون شاخه های دیگر ریاضیات در قرنهای پنجم/یازدهم و ششم/دوازدهم حالت رکود پیدا کرد، و سپس توسط نصر الدین طوسی بار دیگر زنده شد که کتاب شکل القطّاع او در تاریخ مثلثات اهمیت خاص دارد. برای این کار کافیست تا به بسته هایی که در مراحل مختلف به شما داده می شود که به شکل مکعب هایی در نظر گرفته شده است جواب صحیح بدهید. 9-عوامل تغییر شکل وپیدایش ناهمواری ها به چند دسته تقسیم میشود؟

معاصر وی ابوسعید سِجزی در قطوع مخروطی تحقیق می کرد و از طریق تقاطع یک دایره و یک هذلولی راهی برای تقسیم زاویه به سه قسمت (تثلیث زاویه) بدست آورد. ابوالجود که درباره مسائل ریاضی با بیرونی مکاتبه داشت، روشی هندسی برای تقسیم دایره به نه قسمت برابر پیدا کرد. توجه به علم اعداد در میان مسلمانان ارتباط نزدیک با تحقیق درمربعات سِحری و اعداد متحابه داشت، (دو عدد را متحاب یا دوستدار یکدیگر گویند در آن صورت که یکی ار آنها برابر با حاصل جمع همه مقسوم علیه های عدد دیگر باشد، همچن ۲۲۰ و ۲۸۴ که اخوان الصفا آنها را می شناخت).

و ام قاعده کلی اعداد متحابه بوسیله ثابت بن قُرِّه کشف شد. حلقههای مشتری که در سال ۱۹۷۹ توسط فضاپیمای ویجر۱ ناسا کشف شد، غافلگیرکننده بودند، زیرا آنها از ذرات کوچک و تاریکی تشکیل شدهاند و دیدن آنها به جز در نور خورشید دشوار است. کاشانی نه تنها مخترع کسرهای دهدهی (چنان می نماید که اوقلیدوس آنها را اختراع کرده بود، ولی قرنها فراموش شد تا بار دیگر کاشانی آنها را کشف و وارد جریان عمومی ریاضیات کرد).

چون به آثار اسلامی درباره نظریه اعداد و محاسبه توجه کنیم، خواهیم دید که کارهای مهمی در این زمینه بدست داشمندان مسلمان صورت گرفته است. اتفاقی نبوده است که سوتر کتاب خود را که اکنون به عنوان کتابی معتبر درباره ریاضیات اسلامی به آن نظر می شود، با نام وی و ذکر اهمیت کتاب خلاصه الحساب او از لحاظ نظریه عدد به پایان رسانیده. ورود مربعات سحری در پژوهشهای کیمیایی در آثار جابربن حیّان دیده می شود، و اخوان الصفا این مربعات را از جنبه ریاضی آنها مورد تحقیق قرار دادند و تا ۳۶ خانه ای آنها را می شناختند.

دیگر تعریفی است که مسلمانان برای خود عدد آورده و تعریفی را که ائودوکسوس برای این مفهوم وضع کرده بود از طریق کسر پیوسته که نسبت به وسیله آن بیان می شود، گسترش داده اند. دانشمندان مسلمان بودند که نخستین بار توابع مثلثاتی را به صوت صریح با معادلاتی نمایش دادند. چهارضلعی ABCD را که در آن ضلعهای AB و DC با یکدیگر برابر و هر دو بر BC عمود است در نظر گرفت، و این همان چهار ضلعی دو قائمه ای است که در تاریخ ریاضیات باختری با نام ساکِری همراه است. در قرن پنجم/یازدهم تکان شدیدی که هندسه در قرن گذشته برای پیشرفت خورده بود ادامه یافت.

منجّم دیگری از این دوره، حَبَش بن حاسب، نخستین کسی بود که ظلّ (تانژانت) را به کار برد، و نیز از جیب (سینوس) و جیب تمام (کسینوس) و ظلّ تمام (کوتانژانت) آگاهی داشت. پس از این دما اینقدر پایین میاید که آب یخ زده مانند برف از ابرها می بارد. اداره کل ملی هوانوردی و فضا ایالات متحده، ناسا، می گوید: «زهره اطلاعات زیادی را در خود پنهان کرده که می تواند به ما در درک بهتر زمین و سیارات فراخورشیدی یا آن سیارات خارج از منظومه شمسی کمک کند». اما قبل از اینکه شروع به بستن چمدانهای خود کنید، مهم است که توجه داشته باشید عنوان “به طور بالقوه قابل سکونت” لزوما به معنی قابل سکونت برای انسان نیست.

اینکه گروهی از ریاضی دانان مشترکا با یکدیگر کار کنند و محاسبات خود را با یکدیگر هماهنگ سازند و سرانجام راهی برای رسیدگی به اشتباهات در ضممن پیشرفت محاسبات بدست آورند، کار آسانی نیست. وی از طریق تحقیق در رشته های عددی، همچون معاصرش ملامحمد باقر یزدی، مقدمات اختراع لوگاریتم را فراهم آورد. توجه به علم اعداد تنها منحصر به ایران نبود، ولی بیشتر فعالیت در این زمینه در دوران صفوی با ظهور آثاری از شیخ بهاءالدین عاملی و ملامحمد باقر یزدی در ایران تمرکز داشت. در قسمت میانین جهان اسلام نیز شخصیت های برجسته ای به تحقیق در علم اعداد پرداختند.

جهان از میلیاردها کهکشان تشکیل شده است . او بر خلاف تمام افراد معروف جهان که معمولا پشت نقابهای خود پنهان شده و نقش انسانهای خوب را بازی میکنند، بسیار ساده و خاکی و مهربان است. 2- حتما از قبل برنامه ریزی کاملی را انجام دهید بدانید مخاطبان شما که هستند و می خواهید چه کاری را برای آنها انجام دهید. ولی خیام به خصوصیت اصل موضوع پنجم توجه یافت و به اصولی اشاره کرد که بنابر آنها هندسه عنو یک نظام منسجم و متمایزپیدا می کند، و به علت ماهیت نمادی آن متناظر با ژرفترین سیماهای واقعیت فیزیکی است.

مردی بازی شطرنج را اختراع و به امیری تقدیم کرد؛ امیر به او گفت که در مقابل این اختراع هر چه دوست دارد از او بخواهد. تنها ۸ سیاره در منظومه شمسی قرار دارد. بیشتر ریاضی دانان مسلمان آثاری در علم اعداد تالیف کرده بودند، ولی عده معدودی از آنان تنها به همین علم اکتفا می کردند. در کتاب مفتاح الحساب او موجود است که مهمترین اثر اسلامی در علم اعداد به شمار می رود. کاشانی همچنین کتابی به نام الرساله المحیطیه دارد که شاهکار در حساب مبتنی بر نظام ستینی است.

یک قمر جسمی است که دور جسم اولیه میچرخد، بهطوری که مرکز جرم درون جسم اولیه قرار دارد. این سیاره شباهت زیادی به سیارات بزرگ دیگر، مشتری و زحل و زمین دارد. مشتری از نظر تعداد قمرها در رتبهی دوم منظومهی شمسی و پس از زحل قرار میگیرد (با ۸۲ قمر). آنچه از آن باقی مانده سیارکها هستند، که به صورت کمربندی بین مریخ و مشتری به گردش پرداختهاند. من احتیاج دارم که یک مدار گرد یا یک فضا پیما روی آن سطح فرود بیاید و اطلاعات مستقیمی از آن سطح به من بدهد. به این دلیل که هیچ کس هنوز توضیح درست این پرسشها را نمیداند، قرمز رنگ بودن سطح مریخ هنوز هم در هالهیی از ابهام است.

دیدگاهتان را بنویسید