آخرین اخبار «بیمارستان کوهدشت

به گفتۀ آقای میر علی واخانی، صرف در روزهای تابستان، بنابر ضرورت موسمی، بعضی از اعضای خانواده های مردمان تاجک تبار واخانی ما در ییلاقهای پامیر با حیوانات و مواشی خود زندگی میکنند، که بحث “ییلاق روی” در بدخشان یک نظام خاص زندگی است و برای تفصیل آن در اینجا فرصت نیست. پس، زمانی که از لحاظ جغرافیایی مسلم شود که سرزمینی به نام “پامیر” وجود دارد و یا ما صاحب آن هستیم، در آنصورت فرصت دست خواهد داد تا در بارۀ باشندگان بومی دیروز و امروزش محاسبۀ خود را انکشاف دهیم، در غیر آن جفا در حق اقوام ساکن این مرز و بوم و باشندگان آن خواهد بود.

آتشفشانی که دست کم یک میلیون سال فعالیت آتشفشانی داشته و در جنوب کلمبیا، نزدیک مرز اکوادور واقع شده است. دهقان در شرایطی توانست اردیبهشت سال 1400 قله اورست را فتح نماید که در شرایط سختی از لحاظ شیوع کرونا در نپال و علیالخصوص در بیس کمپ اورست حاکم بود. امین دهقان در پایان صحبت های خود از همسر و فرزندان خود که وی را در این مسیر سخت مورد حمایت قرار دادند تشکر نمود. چنین تفرقه هائی خاصتاً در آسیا و در اروپا و حتی در تمام جهان، مثالهای فراوان دارد که به یک معضلۀ جهانی مبدل شده است.

بلندترین بخش کوههای مرکزی ایران در استان کرمان قرار دارد و کوهستانهای استان یزد، کاشان و نطنز در مرتبه بعدی قرار میگیرند. البته بخش نسبتاً سالم، مسجدی کوچک در گوشه کاروانسرا است که بهطرز عجیبی از زلزله جان سالم به در برده است. مردمان تاجک تبار شغنانی، واخانی، اشکاشمی، زیباکی، منجانی و حتی دروازی، گویا با تمسک به احکام قانون اساسی کشور در جملۀ قوم تازه ایجاد شده ای بنام پامیری جا زده شده اند، ولی مردمان باشندۀ اصلی پامیر که عبارت از همان قرغزها و ترک نژادان میباشند، از صف پامیریها، بدور انداخته شده اند، و برای زبان شان هم که همان زبان قرغزی است در قانون اساسی کشور جائی باقی نمانده است.

پس، شخصی و یا کسانی که روی سرود ملی کار کرده اند و شعر آن را سروده اند، با تأسف درک قوی از مواد قانون اساسی کشور نداشته اند، و روی یک پروژۀ ملی کشور، گذر سطحی نموده اند. این قله در قره قورم واقع شده و بسان غولی عظیم چشم براه کسانی است جرات مصاف با آن را در خود می یابند. اما این دو کسانی نبودند که تسلیم یاس و نا امیدی شوند. در سال ۱۳۵۱ یک فرستنده یک کیلوواتی با پخش روزانه ۹ ساعت برنامه در خرمآباد آغاز به کار کرد که از این مدت ۸ ساعت به تقویت شبکه سراسری رادیو و یک ساعت نیز اختصاص به پخش خبر و ترانه داشت.

تجارب قبلی آموزش ها و توان روحی و جسمی که طی سال ها کوهنوردی در رفیع ترین قلل دنیا کسب نموده بودند در این کوه به محک تجربه گذاشته شد. اینها سوالاتی است که به نوشته برخی رسانهها که اخبارشان بعضا هم تکذیب میشود، حتی خود احمد مسعود را به فکر واداشته است. اما حکایت کوه صفه در دوران پادشاهی صفویان در اصفهان، حکایت شنیدنی است به طوری که در دوران صفویه بعد از انتخاب اصفهان به پایتختی کشور، از آنجایی که کوه صفه از اهمیت نظامی خاصی برخوردار بوده، شاهان صفوی بخشی از تمرینهای نظامی خود را در کنار قلعه شاهدژ انجام میدادند و در زمان شاه سلیمان صفوی نیز به دستور وی، در کنار چشمه پاچنار، بنایی ساخته شد که از آن برای تفریح خود و درباریان استفاده میکردند به طوری که حتی بسیاری از جهانگردان در سفرنامههای خود به این مکان هم اشاره کرده بودند که از جمله این افراد، «کمپفر» سیاح و پزشک آلمانی بود که مشاهدات خود را از این بخش از کوه صفه در سفرنامهاش آورده است.

این کوه آتشفشانی در بخشی از جزایر هاوایی قرار دارد. سوال دیگر این است، اقوامی که در پامیر فرضی زندگی میکنند و از لحاظ تبار و نژاد هم نامتجانس هستند، یعنی بخشی از آنها آریایی نژاد و از تبار تاجک و بخشی هم زرد نژاد و از تبار ترک و مغل میباشند، کدام یک از اینان میراث داران واقعی پامیر هستند؟ زیرا تا وقتی که کسی دقیقا در روبروی این دیواره بلند و قله 5900 متری آن نه ایستاده باشد نمی تواند آنرا ببیند. هدف ما از همۀ این تلاشها آن است تا اقوامی را که دانسته یا نادانسته به این نام خیالی و فرضی منسوب ساخته اند، به مورد است یا خیر؟

ادبیاتی که به گواه تاریخ ادبیات کشورمان، از غنای کمی و کیفی بالایی برخوردار است. استاد بزرگ و مردی فاضل و نویسنده شهیر مهدى پرتوى آملى تحصیلات ابتدایى خود را در آن شهر و دوره متوسطه را در بابل و سارى و تحصیلات عالیه را در دانشسراى عالى تهران در رشتهى تاریخ و جغرافیا به پایان رساند و از شهریور ۱۳۱۶ در دبیرستان پهلوى سارى به تدریس مشغول شد و سپس به نظامت و ریاست دبیرستان منصوب گردید. آن دو توانستند طی شش روز زنده به کمپ اصلی خود جایی که دو نفر دیگر اعضای تیم حضور داشتند برسانند.

جریان های عظیم گدازه در این کوه آتشفشان در در دامنه های شرقی و شمالی آن وجود دارد که مخروطی با شیب تند را در قسمت شمالی ایجاد کرده است. در زمان بازدید از کتیبه بیستون، میتوانید از نقش برجسته دیگری در دامنه کوه بیستون نیز دیدن کنید. معمولا مسافرانی که از کیلومترها آنسوتر مجذوب بلندی و سترگی کوه بیستون و مسحور زیبایی دشت پیرامون آن شدهاند، چارهای جز این نمییابند که لختی پای کوه توقف کنند و به دیدار کتیبه داریوش بشتابند؛ کتیبهای که بزرگترین سنگ نبشته تاریخی ایران و در عین حال، نخستین سند رسمی به زبان پارسی باستان است.

پس، آیا کدام عضوی از خانواده های زیباکی، واخانی، اشکاشمی، شغنانی، روشانی و غیره بخاطر دارند که والدین، بابا و اجداد شان آنها را پامیری گفته باشند؟ در گذشته ها گفته میشد، که زبانهای پامیری را صرف وخی، شغنی، اشکاشمی و احتمالاً منجی در بر میگرفت، ولی در قانون اساسی اشاره ای به این زبانها نرفنه است. زیرا سرزمین پامیر در افغانستان طوری که گفته شد، دارای دو بخش است؛ پامیر کلان و پامیر خرد، که بصورت قطع باشنده های اصلی هر دو پامیر، برادران “قرغز” ما هستند. اما بازگشت آن ها براستی از صعود قله دشوار تر بود.بر اثر کنده شدن کارگاه تنها چند ده متر پایین تر از قله هر دو پای داگ اسکات می شکند!

یک روز حاکم روستای بالا کوه تصمیم میگیرد زمین های دهکده ی پایین کوه را در اختیار خودش بگیرد. اگر اهل کوه و کوهنوردی باشید میدانید صعود به این قلهها چندان آسان نخواهد بود. و اگر قرغزها را قوم پامیری بحساب نگیریم، پس آنها کجایی و از کدام قوم اند؟ پس اگر ما، برادران قرغز را که باشنده های اصلی پامیر هستند، وابسته به قوم پامیری با سایر اقوام ولسوالیها بنامیم، دقیقاً این فارمول از لحاظ قومی راه حل پیدا نمیکند، زیرا دقیقاً آنها از نژاد ترک و مغل اند. اجرای اولین صعود به شیوه “Big wall” بر روی این کوه توسط کوهنوردان انگلیسی در دهه 60 میلادی نیز به شهرت این دیواره افزوده بود.( آناپورنا همچنین اولین قله 8000 متری است که توسط کوهنوردان صعود شده است).

در پشت مجموعهTrango Towers و به فاصله چند ساعت راهپیمایی یکی از زیباترین دیواره های دنیا قرار دارد. صعود بانیگتون و اسکات با توجه به زمان اجرا و کیفیت آن یکی از نمونه های درخشان صعود های آلپی در کوه های بلند محسوب می شود. اما نام غول(orge) براستی شایسته این کوه رفیع 7285 متری است . شاید اطلاق لقب نگین پنهان قره قورم به این کوه سنگی رفیع و زیبا بهترین عنوانی باشد که بتوان بر آن داد . از این همه بگو مگوها به این نتیجه میرسیم که واژه “پامیریان” در سرود ملی یک تعبیر و تفسیر نادرستی از قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان است، که یا باید مواد مربوط به اقوام و زبانها در قانون اساسی تعدیل شود و یا هم سرود ملی کشور، مصرعی که در آن “پامیریان” آمده تغییر داده شود.

اما قلل شامخ پامیر، سمبول عظمت و شهامت مردم افغانستان است که هر تبعۀ کشور به آن افتخار میکند و مینازد. مردم بلوچ در میان سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان تقسیم شده است، مردم کرد و سرزمین کردستان را سه کشور ایران، عراق و ترکیه بین خود تقسیم کرده اند، منطقۀ کشمیر بین هند و پاکستان به یک مناقشۀ حل ناشدنی مبدل شده است. به گزارش سرویس بسیج جامعه پزشکی کشور خبرگزاری بسیج، سرهنگ دوم عبدالوحید ملک آرا در گفتوگویی با خبرنگار بسیج جامعه پزشکی لرستان اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج و با مساعدت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان کوهدشت، چهارمین بیمارستان ثابت بسیج جامعه پزشکی لرستان به نام شهید والامقام محمدعلیم عباسی گراوند در منطقه اشترگل گل از توابع شهرستان کوهدشت به مدت یک روز برپا میشود.

دریاچه کوچکی که اطراف آن را کوه ها و صخره ها فرا گرفته است زیبایی دوچندانی به منطقه بخشیده که این دریاچه در نیمه دوم سال به دلیل حجم بالای تبخیر آب تبدیل به لایه ای قطور از نمک شده و در این روزها قطر نمک بسته شده بر روی این دریاچه به ارتفاع نیم متر نیز می رسد.در ادامه همراه وب سایت هم اقلیم باشید تا با کوه نمک قم بیشتر آشنا شوید. آخرین خبر از گاشربروم یک زمستانی: فقط 450 متر تا قله مانده! ولی ما، در اینجا لااقل قرار است اقوام را در یک دسترخوان به برادری دعوت نماییم، بهرحال.

دیدگاهتان را بنویسید